İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
p
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 5339 adet çeviri sonucu bulundu. 5281 - 5300 arasındaki sonuçlar:
Vagina’nm, duvarlarında kalınlaşma ilebelirgin iltihabı; pakivaginit; pakivajinit.
Testislerin üzerini örten seroza(tunica vaginalis testis)’nın sertleşip kalınlaşma ile belirgin iltihabı; pakivaginalit.
Kaim saçlı; sert saçlı; pakitriköz.
tıbbi çeviri
Kalınlaşma gösteren; kaim; pakitik.
Birinci mayotik bölünme profazı’mn, homolog kromozom çiftlerinin dört kromatid’den oluşan şekil (tetrad) göstermeleri ile belirgin üçüncü evresi; pakiten.
Yumuşak dokuların aşırı kalınlaşması hali; pakisomi.
Düz ve kalın burun gösteren; kaim burunlu; pakirinik.
Kalınlaşmanın eşlik ettiği plevra iltihabı; pakiplevrit.
Kalınlaşmanın eşlik ettiği periton iltihabı; pakiperitonit.
Kalınlaşmanın eşlik ettiği periost iltihabı; pakiperiostit.
Kulaklarm aşırı kalınlaşması; pakioti.
Kemiklerin aşırı kalınlaşması; pakiostoz.
Tırnakların aşırı kalmlaşması;pakionişi; pakioniki.
Aşırı kalınlaşma ile ilgili; pakintik.
Aşırı kalınlaşma; doku veya oluşumun anormal şekilde kalınlaşması; pakinsis.
(G.): Birinci mayotik bölünme profazı’nın üçüncü evresinde izlenen, sinapsis yapan homolog kromozom çiftlerinin dört kromatid’den oluşan şekil (tetrad) gösterişi; pakinema.
Herhangi bir oluşumun kalınlığını ölçenalet; pakimetre.
(L.): Beyin ve omuriliği saran üç zardan en dıştaki -sert yapı gösteren- zar; sert zar; beyin-omurilik sert zarı
Dura mater iç yüzünün iltihabı; iç pakimenenjit.
Dura mater’in dış yüzünün iltihabı; dış pakimenenjit
1 2 3 .. 261 262 263 264
265
266 267
p
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1661 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Primordiyal follikül içindeki primer oosit’in ve Graaf follikülü içinde gelişmekte olan ovum’un, etrafını saydam zar şeklinde saran glikoprotein tabakası; saydam kuşak (Zona pellucida, ovulasyon esnasında dışan at
Pankreas’ta ya da nadir olarak duodenum veya midede gastrin salgılayıcı tümör (gastrinom), gastrin’e bağlı olarak mide bezlerinden aşırı hidroklorik asit salgılanışı sonucu mide ve duodenum’da peptik ülserle
Pamuk üzerine sülfürik ve nitrik asitlerin müşterek etkisi ile oluşan -ve özellikle kollodyon adı verilen sıvı maddenin yapımında kullanılan- bir madde; nitratlı sellüloz; nitrosellüloz; piroksilin.
tıbbi çeviri
Processus xiphoideus ile sternum cismi arasındaki bileşik eklem; ksifısternal eklem,
Pencere şeklinde açıklık; pencere,
Pamukçuk. Bk. thrush.
Pankreas’m tümünün ya da bir bölümünün duodenum’1a beraber çıkarılması; Whipple ameliyatı; pankreatoduodenektomi.
Plevra boşluğunda bol seröz eksüda toplanışı ile belirgin plörezi; sulu plörezi.
Polinevrit belirtilerine kardiovasküler bozukluklar ve ödemin eşlik ettiği beriberi şekli; yaş beriberi,
Parmak tabanları arasında gelişen apse.
Pıhtılaşma faktörlerinden "faktör VIII" kompleksinin % 99′unu oluşturan protein; von Willebrand faktörü.
Plazmada faktör VIII eksikliğine bağlı olarak pıhtılaşma zamanının uzaması ile belirgin, çoğu kez trombosit yapısında ve kapiller duvarında bozukluğun da eşlik ettiği kalıtsal hastalık; anjiyohemofıli; von Willesbrand hastalı
Plevra’nın, akciğerleri örten yaprağı; akciğer zarı; viseral plevra
Papillomavirüs’ün sebep olduğu, çapı genellikle 0.5 cm’den büyük olmayan, epidermis hipertrofisi ile belirgin küçük sert kabartı; viral siğil; verruka; verruka vulgaris (Genellikle elin ve el parmaklarının sırt yü
Plexus hypogastricus inferior’dan aynlan bir kısım sempatik ve parasempatik ipliklerin, mesane üzerinde oluşturduğu otonom sinir ağı; mesane sinir ağı; vezikal pleksus.
Peru siğili. Bk. verruca peruana.
Papillomavirüs’ün sebep olduğu, çapı genellikle 0.5 cm’den büyük olmayan, epidermis hipertrofisi ile belirgin küçük sert kabartı; viral siğil; verruka; verruka vulgaris (Genellikle elin ve el parmaklarının sırt yü
Papillomavirüs’ün sebep olduğu, genellikle çocuklarda ve gençlerde yüz, boyun ve el sırtında gruplar halinde görülen, hafif yüksek, üzeri düz küçük siğil;basık siğil, düz siğil
Plexus venosus vesicalis’in kanını iki taraf vena iliaca interna’ya ileten venler; mesane venleri; vezikal venler.
Plexus venosus rectalis’in orta bölümünden başlayıp vena iliaca interna’ya açılan venler; rektum orta venleri; orta rektal venler
1 2 3 4 .. 82 83 84
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü