İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
p
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 5339 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
drarda cerahat bulunuu; piyri
Ruh hastalarnn doktor tedavisine yardmc olmak zere hemire tarafndan bakm; akl ve ruh hastalklar hemirelii
Karbonhidrat metabolizmas esnasnda oluan bir ara rn; pirvik asit.
tibbi çeviri
Kanda ar pirvik asit bulunuu; pirvemi.
Pirvik asit tuzu; pirvat.
Hayvansal ve bitkisel doku hcrelerinde porfrin’in yapsna girmek zere yaygn olarak bulunan azotlu bir bileik; pirol.
Pamuk zerine slfrik ve nitrik asitlerin mterek etkisi ile oluan -ve zellikle kollodyon ad verilen sv maddenin yapmnda kullanlan- bir madde; nitratl sellloz; nitrosellloz; piroksilin.
Yksek atee bal olarak vcut dokulanndaoluan toksik bir madde; pirotoksin.
Tedavi amacyla vcut ssn, ate ykseltici madde enjekte ederek ya da ate ykseltici a uygulayarak yapay olarak ykseltme; ate ykseltici tedavi; pireterapi.
Asit mide zsuyunun, yemek borusuna geerek mukozay tahrii sonucu sternum’un altnda duyulan arl yanma hissi; mide yanmas; piroz.
Ateten ar korkma; ate korkusu; pirofobi.
Yksek s derecelerini len termometre; zellikle cval termometrenin lemedii -fimi ss gibi- yksek s derecelerini len alet; pirometre,
Piromani gsteren kii; piromanyak.
Kiinin, yangm karmaya ynelik ate tututurma eilimi tamas; yangn karma drts; piromani
Is etkisiyle oluan erime; piroliz.
Yangn karma veya yangm alevi grmeklecinsel doyuma erime; seksel piromani; pirolagni.
1- Vcut ssnn ykselmesine sebep olan; ate ykseltici; piretojenz. 2- Vcut ssnn ykselmesine bal; yksek atein sebep olduu,
Vcut ssnn ykselmesine sebep olan;ate ykseltici; piretojenik.
Ate ykseltici madde; vcuda enjeksiyonu s ykselmesine sebep olan herhangi bir etken; pirojen; piretojen (bakteri toksini, yabanc protein vb.),
Gallik asitten elde edilen bir madde; piyrogallol; pirogallik asit (Psoryaz ve lupus bata olmak zere baz deri hastalklarnn tedavisinde kullanlr),
1 2 3 4 .. 265 266 267
p
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1661 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Plexus venosus rectalis’in alt blmnden balayp vena pudenda interna’ya alan venler; rektum alt venleri; inferior rektal venler
Penis’in kavernz cisimleri ve corpus spongiosum penis’in venz kann vena dorsalis profunda penis’e ileten venler; penis’in derin venleri
Peroneal venler. Bk. venae fibulares
tibbi çeviri
Perikard’m venz kann boaltmak zere vena brachiocephalica ya da vena cava superior’a alan kk venler; perikardiyal venler
Parotis’in venz kann vena retromandibularis’e ileten venler; parotis venleri; parotid venler
Pankreas cismi ve pankreas kuyruunun venz kann vena splenica, vena portae hepatis ve vena mesenterica superior’a ileten kk venler; pankreas venleri; pankreatik venler
Plexus pterygoideus’un devam olarak birka ven halinde balayp daha sonra tek ven haline dnen ve parotis iinde -vena retromandibularis’i oluturmak zere- vena temporalis superfcialis ile birleen venler;
Penis srtnda yzeysel seyreden ve penis’in deri ve derialt tabakalarnn venz kann, venae pudendae externae’ya ileten venler; penis’in yzeysel srt venleri.
Penis’in kavernz cisimleri (corpora cavernosa penis)’nin venz kann vena dorsalis profunda penis’e ileten venler; penis’in kavernz venleri
Plexus venosus suboccipitalis’ten balayp i ve d vertebral venz pleksuslardan da -kendisine alan dallar araclyla- kan aldktan sonra, ilk alt boyun omurunun foramen transversariumTanndan arteria vertebralis&
Plasenta’dan balayp gbek kordonu araclyla fets’e arteryel kan tayan ven; gbek veni; umbilikal ven (Gbekten fets vcuduna giren gbek veni, ierdii arteryel kann bir blmn ductus venosus’a,
Plexus venosus rectalis’in st blmnden balayp vena mesenterica inferior’a alan ven; rektum st veni; superior rektal ven
Plexus pterygoideus’tan vena facialis’e uzanan ven; yz derin veni; derin fasiyal ven
Pilor’un n blmnn venz kann vena gastrica dextra’ya ileten ven; Mayo veni; prepilorik ven
Portal ven. Bk. vena portae hepatis
Pelvis organlar ve pelvis duvarlarndan gelen bir ksm venlerin -foramen ischiadicum majus’un st kenar hizasnda- birlemesiyle oluan ve sakroiliyak eklem nnde -vena iliaca communis’i oluturmak zere- vena
Penis srtnda fasya altnda seyredip penis ba ve -venae profundae penis araclyla kendisine gelen- penis’in kavernz cisimleri ve corpus spongiosum penis’in venz kann, plexus venosus prostaticus’a i
Plexus choroideus’un dyan tarafnda seyrederek hippocampus, fornix cerebri ve corpus callosum’un venz kann toplayan ve -vena interna cerebri ‘yi oluturmak zere- vena thalamostriata superior ile birle
Penis bulbusu (bulbus penis)’nun venz kann vena pudenda interna’ya boaltan ven; penis bulbusu veni
Parmakla vaginal yoldan yaplan muayene; vaginal tue.
1
2
3 4 5 6 .. 82 83 84
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü