İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
o
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1424 adet çeviri sonucu bulundu. 1401 - 1420 arasındaki sonuçlar:
Yalnzca oksijenli ortamda geliip reyen mikroorganizma; oksijenin yokluunda yaayamayan mikroorganizma; zorunlu aerob.
1- Belli ekilde hareket etmee mecbur etmek;zorunlu yapmak. 2- stee bal olmayan; zorunlu,
Hekim tarafndan belirlenen belirti; objektif semptom
tibbi çeviri
Hekim tarafndan grlen ya da belirlenen belirti; kesin belirti; objektif belirti
D uyartya bal duyum; herhangi bir d uyartnn sebep olduu duyum
1- Dandan grlebilen veya hissedilebilen; bakas (hekim) tarafndan anlalabilir; nesnel; objektif. 2- Mikroskop tpnn alt ucunda bulunan, cisimleri belli bir oranda bytme yeteneine sahip mercek sistemi; mikroskop o
1- Grlebilen veya dokunulabilen herhangi bir ey; madde; cisim nesne; obje. 2- Herhangi bir fikir veya hareketin yneldii ama; gaye; hedef. 3- zerinde psikoanaliz yaplan kii; obje.
1- Bulanklk; dumanl hal; kararma. 2- Zihin kankl; zihin bulankl.
Vcut arlnn vcut hacmine blnmesi ile elde edilen deer; imanlk endeksi
Vcutta ya dokusunun ar art ile belirgin durum; imanlk; obezite (Normalin %25′i zerine km vcut arl imanl gsterir. Bu durum genellikle ar yemeye baldr. Baz imanlk vakalarndan ise i
Bk. obesity.
Ar yal; ar iman; obez.
drarda indikan bulunup bulunmadn belirleme amacyla uygulanan bir test; Obermaye testi
lm sebebini belirleme amacyla, yasal olarak yaplan otopsi; adli otopsi,
Duyusal sinirin bask altnda kal nedeniyle kol veya bacakta grlen hissizlik,
Okuldan mezun olan hekimlerin yaptklar -Hipokrat’a atfedilen- yemin; hekimlik yemini; Hipokrat yemini
Yemin
Yulaf hcreli (kk hcreli) bron kanserinde grlen, yulaf tanesine benzer kk, yuvarlak hcre; yulaf biimi hcre
Yulaf tanelerini andran farkllamam, kk, yuvarlak atipik hcrelerle belirgin bron kanseri; yulaf hcreli karsinom
(G.): Hasta doku ile evrilmi salam doku blgesi; hasta doku ortasnda -adack halinde kendisini gsteren-salam doku paras; oazis.
1 2 3 .. 67 68 69 70
71
72
o
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 828 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Omur kemerinin her iki yanndaki -st ve alt olmak zere- iki kntdan her biri; eklem knts. Bk. superior articular process of vertebra ve inferior articular process of vertebra.
Ovum’un ierdii, embriyo’nun geliimi iin gerekli depo besin maddesi; vitells; yolk
Organizma tarafndan dar atlan ya da detoksikasyon mekanizmas ile ntralize edilen vcut iin gereksiz bileik; ksenobiyotik; zenobiyotik
tibbi çeviri
Odun ekeri; ksiloz.
Organ veya dokudan, portakal dilimi eklinde para karma; kama biimi rezeksiyon.
Orta beyin (mezensefalon)’deki lezyona bal olarak gelien, lezyon tarafndaki oklomotor sinir ile kar tarafta yzn alt blm, dil, kol ve baca tutan fel ekli; Weber felci (Oklomotorsinirin fel gsterdii ta
Oda ss ve oda basncnda sv halde bulunan, kolayca gaz veya buhar haline dnn takiben hasta tarafndan solunan anestetik; volatil anestetik,
Olmad halde baz eyler grme; grsel hallsinasyon.
Otopsi esnasnda, i organa kesi yapma, zellikle i ogana ya da organlara kesi yaparak histolojik muayene iin kk para karma; viserotomi.
Organn, vcudun kar tarafnda oluu; viseral inversiyon (Kalbin sada oluu gibi),
Organn dz kasn veya salg bezini uyaran ya da bunlardan gelen uyarty merkezi sinir sistemine ileten sinir lifi; viseral lif
Organ dz kasn veya salg bezini uyarc sinir lifi; viseral efferent sinir lifi
Organlar konu alan anatomi dal; viseral anatomi.
Olumamas gereken bir vcut blgesinde oluan; grlmemesi gereken yerde grlen; vikaryz.
Orta kulak i duvarnn arkast ksmnda, orta kulak ile i kulak vestibln birbirine balayan aralk; oval pencere; vestibler pencere,
Oval delik, oval pencere.Cavum tympani’nin orta duvarnda nazomediyal olarak bulunan ve kulak kemikiklerinden stapes’in basis stapedis’i tarafndan kapatlan delik.
Omurlar ve gs kemii (sternum) ileilgili; vertebrosternal.
Omurlar ve sar kemii (sacrum) ile ilgili; vertebrosakral.
Omurlarndan birbirine yapk ikizhilkat garibesi; vertebrodidimi.
Omur ve kaburga (costa) ile ilgili; vertebrokostal.
1 2 3 4 .. 40 41 42
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü