İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
o
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1424 adet çeviri sonucu bulundu. 1381 - 1400 arasındaki sonuçlar:
Karanlk; anlalmas g; belirsiz; obskr.
Zihin bulankl; zihin kankl; obnbilasyon.
Unutkanlk.
tibbi çeviri
1- Unutkan. 2- Unutkanlk yapc; unutkanlasebep oluu,
Aralk ya da geidin herhangi bir neden (iltihap, fbroz, nlama vb.)’le ortadan kalkmas; kapanma; tkanma; obliterasyon.
Eiklik gsterme hali; eiklik; oblikite.
Bk. vena obliqua atrii sinistri
Fets’n uzun ekseninin annenin uzun eksenini takriben 45 derecelik bir a yapacak ekilde aprazlamas ile belirgin prezantasyon; eik geli; oblik prezantasyon.
Diz ekleminin arka ksmndaki, musculus semimembranosus tendonu ve tibia’nn iyan kondili’nden eik seyrederek femur’un dyan kondili’nin arka ksmna uzanan fibrz erit; eik popliteal ba
Tiroid kkrdak laminas’nn d yz zerindeki -musculus sternothyroideus’un sonland, musculus thyrohyoideus’un balad- nden arkaya doru uzanan eik izgi; tiroid kkrdan eik izgisi
Fets’n uzun ekseni ile annenin uzun ekseninin takriben 45 derecelik a yapacak ekilde birbirlerini aprazlamas hali; eik duru
Uzun kemikte, kemiin uzun eksenine oblik (eik) seyir gsteren krk; oblik krk
Sol akcierde st ve alt loblan, sa akcierde ise alt lobu st ve orta loblardan ayran uzun, derin yark; akcierin eik oluu
Bk. musculus arytenoideus obliquus
Eiklik gsteren; eik; oblik.
lgili maddenin vcuttaki miktar ya da seviyesinin dzenlenmesiyle ilgili olmakszn gerekleen geri emilim; zorunlu geri emilim (rnein Naci ve su reabsopsiyonun %80′i zorunlu geri emilim olarak gerekleir)
Varln srdrebilmesi, kesinlikle zerinde yaad konakya balolan parazit; baml parazit; zorunlu parazit
Zorunlu; mecburi.
Varln srdrebilmesi, kesinlikle zerinde yaad konakya balolan parazit; baml parazit; zorunlu parazit
Yalnzca oksijensiz ortamda geliip reyebilen mikroorganizma; oksijenin varlnda yaayamayan mikroorganizma; zorunlu anaerob.
1 2 3 .. 66 67 68 69
70
71 72
o
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 828 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Omur kemerinin her iki yanndaki -st ve alt olmak zere- iki kntdan her biri; eklem knts. Bk. superior articular process of vertebra ve inferior articular process of vertebra.
Ovum’un ierdii, embriyo’nun geliimi iin gerekli depo besin maddesi; vitells; yolk
Organizma tarafndan dar atlan ya da detoksikasyon mekanizmas ile ntralize edilen vcut iin gereksiz bileik; ksenobiyotik; zenobiyotik
tibbi çeviri
Odun ekeri; ksiloz.
Organ veya dokudan, portakal dilimi eklinde para karma; kama biimi rezeksiyon.
Orta beyin (mezensefalon)’deki lezyona bal olarak gelien, lezyon tarafndaki oklomotor sinir ile kar tarafta yzn alt blm, dil, kol ve baca tutan fel ekli; Weber felci (Oklomotorsinirin fel gsterdii ta
Oda ss ve oda basncnda sv halde bulunan, kolayca gaz veya buhar haline dnn takiben hasta tarafndan solunan anestetik; volatil anestetik,
Olmad halde baz eyler grme; grsel hallsinasyon.
Otopsi esnasnda, i organa kesi yapma, zellikle i ogana ya da organlara kesi yaparak histolojik muayene iin kk para karma; viserotomi.
Organn, vcudun kar tarafnda oluu; viseral inversiyon (Kalbin sada oluu gibi),
Organn dz kasn veya salg bezini uyaran ya da bunlardan gelen uyarty merkezi sinir sistemine ileten sinir lifi; viseral lif
Organ dz kasn veya salg bezini uyarc sinir lifi; viseral efferent sinir lifi
Organlar konu alan anatomi dal; viseral anatomi.
Olumamas gereken bir vcut blgesinde oluan; grlmemesi gereken yerde grlen; vikaryz.
Orta kulak i duvarnn arkast ksmnda, orta kulak ile i kulak vestibln birbirine balayan aralk; oval pencere; vestibler pencere,
Oval delik, oval pencere.Cavum tympani’nin orta duvarnda nazomediyal olarak bulunan ve kulak kemikiklerinden stapes’in basis stapedis’i tarafndan kapatlan delik.
Omurlar ve gs kemii (sternum) ileilgili; vertebrosternal.
Omurlar ve sar kemii (sacrum) ile ilgili; vertebrosakral.
Omurlarndan birbirine yapk ikizhilkat garibesi; vertebrodidimi.
Omur ve kaburga (costa) ile ilgili; vertebrokostal.
1 2 3 4 .. 40 41 42
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü