İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
o
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1424 adet çeviri sonucu bulundu. 1381 - 1400 arasındaki sonuçlar:
Karanlık; anlaşılması güç; belirsiz; obskür.
Zihin bulanıklığı; zihin kanşıklığı; obnübilasyon.
Unutkanlık.
tıbbi çeviri
1- Unutkan. 2- Unutkanlık yapıcı; unutkanlığasebep oluşu,
Aralık ya da geçidin herhangi bir neden (iltihap, fıbroz, ışınlama vb.)’le ortadan kalkması; kapanma; tıkanma; obliterasyon.
Eğiklik gösterme hali; eğiklik; oblikite.
Bk. vena obliqua atrii sinistri
Fetüs’ün uzun ekseninin annenin uzun eksenini takriben 45 derecelik bir açı yapacak şekilde çaprazlaması ile belirgin prezantasyon; eğik geliş; oblik prezantasyon.
Diz ekleminin arka kısmındaki, musculus semimembranosus tendonu ve tibia’nın içyan kondili’nden eğik seyrederek femur’un dışyan kondili’nin arka kısmına uzanan fibröz şerit; eğik popliteal bağ
Tiroid kıkırdak laminası’nın dış yüzü üzerindeki -musculus sternothyroideus’un sonlandığı, musculus thyrohyoideus’un başladığı- önden arkaya doğru uzanan eğik çizgi; tiroid kıkırdağın eğik çizgisi
Fetüs’ün uzun ekseni ile annenin uzun ekseninin takriben 45 derecelik açı yapacak şekilde birbirlerini çaprazlaması hali; eğik duruş
Uzun kemikte, kemiğin uzun eksenine oblik (eğik) seyir gösteren kırık; oblik kırık
Sol akciğerde üst ve alt loblan, sağ akciğerde ise alt lobu üst ve orta loblardan ayıran uzun, derin yarık; akciğerin eğik oluğu
Bk. musculus arytenoideus obliquus
Eğiklik gösteren; eğik; oblik.
İlgili maddenin vücuttaki miktar ya da seviyesinin düzenlenmesiyle ilgili olmaksızın gerçekleşen geri emilim; zorunlu geri emilim (Örneğin Naci ve su reabsoıpsiyonun %80′i zorunlu geri emilim olarak gerçekleşir)
Varlığını sürdürebilmesi, kesinlikle üzerinde yaşadığı konakçıya bağlıolan parazit; bağımlı parazit; zorunlu parazit
Zorunlu; mecburi.
Varlığını sürdürebilmesi, kesinlikle üzerinde yaşadığı konakçıya bağlıolan parazit; bağımlı parazit; zorunlu parazit
Yalnızca oksijensiz ortamda gelişip üreyebilen mikroorganizma; oksijenin varlığında yaşayamayan mikroorganizma; zorunlu anaerob.
1 2 3 .. 66 67 68 69
70
71 72
o
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 828 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Omur kemerinin her iki yanındaki -üst ve alt olmak üzere- iki çıkıntıdan her biri; eklem çıkıntısı. Bk. superior articular process of vertebra ve inferior articular process of vertebra.
Ovum’un içerdiği, embriyo’nun gelişimi için gerekli depo besin maddesi; vitellüs; yolk
Organizma tarafından dışarı atılan ya da detoksikasyon mekanizması ile nötralize edilen vücut için gereksiz bileşik; ksenobiyotik; zenobiyotik
tıbbi çeviri
Odun şekeri; ksiloz.
Organ veya dokudan, portakal dilimi şeklinde parça çıkarma; kama biçimi rezeksiyon.
Orta beyin (mezensefalon)’deki lezyona bağlı olarak gelişen, lezyon tarafındaki okülomotor sinir ile karşı tarafta yüzün alt bölümü, dil, kol ve bacağı tutan felç şekli; Weber felci (Okülomotorsinirin felç gösterdiği ta
Oda ısısı ve oda basıncında sıvı halde bulunan, kolayca gaz veya buhar haline dönüşünü takiben hasta tarafından solunan anestetik; volatil anestetik,
Olmadığı halde bazı şeyler görme; görsel hallüsinasyon.
Otopsi esnasında, iç organa kesi yapma, özellikle iç ogana ya da organlara kesi yaparak histolojik muayene için küçük parça çıkarma; viserotomi.
Organın, vücudun karşı tarafında oluşu; viseral inversiyon (Kalbin sağda oluşu gibi),
Organın düz kasını veya salgı bezini uyaran ya da bunlardan gelen uyartıyı merkezi sinir sistemine ileten sinir lifi; viseral lif
Organ düz kasını veya salgı bezini uyarıcı sinir lifi; viseral efferent sinir lifi
Organları konu alan anatomi dalı; viseral anatomi.
Oluşmaması gereken bir vücut bölgesinde oluşan; görülmemesi gereken yerde görülen; vikaryöz.
Orta kulak iç duvarının arkaüst kısmında, orta kulak ile iç kulak vestibülünü birbirine bağlayan aralık; oval pencere; vestibüler pencere,
Oval delik, oval pencere. Cavum tympani’nin orta duvarında nazomediyal olarak bulunan ve kulak kemikçiklerinden stapes’in basis stapedis’i tarafından kapatılan delik.
Omurlar ve göğüs kemiği (sternum) ileilgili; vertebrosternal.
Omurlar ve sağrı kemiği (sacrum) ile ilgili; vertebrosakral.
Omurlarından birbirine yapışık ikizhilkat garibesi; vertebrodidimi.
Omur ve kaburga (costa) ile ilgili; vertebrokostal.
1 2 3 4 .. 40 41 42
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü