İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
o
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1424 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Oksitleyici madde; reaksiyona girdii maddeyi ykseltgemesi nedeniyle kendisi indirgenen madde; ykseltgen; oksidan.
Bir elementin oksijenle oluturduu bileik; oksit.
Bir kimyasal maddenin, dier bir kimyasal maddeyi ykseltgemesi esnasnda, kendisinin de indirgenmesi; ykseltgenme ve indirgenmenin birbirine elik edii ile belirgin kimyasal olay; redoks; oksidasyonredksiyon.
tibbi çeviri
1- Bir bileiin oksijen ile birlemesi; oksitlenme; ykseltgenme; oksidasyon. 2- Bir atom, iyon ya da molekln elektron kaybetmesi.
Oksidasyonu kolaylatrc enzim; oksidaz.
Oksitleyici madde; reaksiyona girdii maddeyi ykseltgemesi nedeniyle kendisi indirgenen madde; ykseltgen; oksidan.
Ruhsal gerimi hafifletmede, alkol kesiminin sebep olduu belirtileri ortadan kaldrmada, kapsl ya da tablet eklinde kullanlan, benzodiazepin grubu anksiyolitik bir ila; oksazepam.
Anabolizmay uyarma ya da hzlandrma amacyla tablet eklinde kullanlan bir androjenik anabolik steroid; oksandrolon.
istozomiyaz tedavisinde azdan kapsl eklinde kullanlan anthelmintik bir ila; oksamnikin.
rik asidin oksidasyonundan oluan birasit; oksalrik asit.
drarda am miktarda herhangi bir oksalik asit tuzu (kalsiyum oksalat vb.) bulunuu; idrarla oksalat atl; oksalri.
Bata bbrekler olmak zere baz organ ve dokularda kalsiyum oksalat kristalleri toplanmas ile belirgin patolojik durum; oksaloz.
Oksalik asit veya tuzlar ile zehirlenme; oksalizm.
Baz bitkilerde bulunan, insan iin toksiketkiye sahip bir asit; oksalik asit.
Kanda am miktarda herhangi bir oksalik asittuzu (kalsiyum oksalat vb.) bulunuu; oksalemi.
Oksalik asit tuzu ile ileme tabi tutulmu; oksalik asit tuzu ilave edilmi.
Phtlamasn nleme amacyla amonyum oksalat ilave edilmi kan plazmas; oksalatl plazma,
Oksalik asit tuzu; oksalat.
Penisinilaz salglayan stafilokok enfeksiyonlarnn tedavisinde, azdan ya daparenteral (intramskler, intravenz) kullanlan penisilinaz’a direnli geni spektrumlu bir penisilin; oksasilin sodyum.
1- Sivri, keskin anlamna nek. 2- Asit anlamnanek. 3- Oksijen anlamna nek.
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 70 71 72
o
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 828 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Omur kemerinin her iki yanndaki -st ve alt olmak zere- iki kntdan her biri; eklem knts. Bk. superior articular process of vertebra ve inferior articular process of vertebra.
Ovum’un ierdii, embriyo’nun geliimi iin gerekli depo besin maddesi; vitells; yolk
Organizma tarafndan dar atlan ya da detoksikasyon mekanizmas ile ntralize edilen vcut iin gereksiz bileik; ksenobiyotik; zenobiyotik
tibbi çeviri
Odun ekeri; ksiloz.
Organ veya dokudan, portakal dilimi eklinde para karma; kama biimi rezeksiyon.
Orta beyin (mezensefalon)’deki lezyona bal olarak gelien, lezyon tarafndaki oklomotor sinir ile kar tarafta yzn alt blm, dil, kol ve baca tutan fel ekli; Weber felci (Oklomotorsinirin fel gsterdii ta
Oda ss ve oda basncnda sv halde bulunan, kolayca gaz veya buhar haline dnn takiben hasta tarafndan solunan anestetik; volatil anestetik,
Olmad halde baz eyler grme; grsel hallsinasyon.
Otopsi esnasnda, i organa kesi yapma, zellikle i ogana ya da organlara kesi yaparak histolojik muayene iin kk para karma; viserotomi.
Organn, vcudun kar tarafnda oluu; viseral inversiyon (Kalbin sada oluu gibi),
Organn dz kasn veya salg bezini uyaran ya da bunlardan gelen uyarty merkezi sinir sistemine ileten sinir lifi; viseral lif
Organ dz kasn veya salg bezini uyarc sinir lifi; viseral efferent sinir lifi
Organlar konu alan anatomi dal; viseral anatomi.
Olumamas gereken bir vcut blgesinde oluan; grlmemesi gereken yerde grlen; vikaryz.
Orta kulak i duvarnn arkast ksmnda, orta kulak ile i kulak vestibln birbirine balayan aralk; oval pencere; vestibler pencere,
Oval delik, oval pencere.Cavum tympani’nin orta duvarnda nazomediyal olarak bulunan ve kulak kemikiklerinden stapes’in basis stapedis’i tarafndan kapatlan delik.
Omurlar ve gs kemii (sternum) ileilgili; vertebrosternal.
Omurlar ve sar kemii (sacrum) ile ilgili; vertebrosakral.
Omurlarndan birbirine yapk ikizhilkat garibesi; vertebrodidimi.
Omur ve kaburga (costa) ile ilgili; vertebrokostal.
1 2 3 4 .. 40 41 42
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü