İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
o
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1424 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
Asit boyalarla kolayca boyanan; oksiflik.
1- Asit boyalarla kolayca boyanan herhangibir hcre; oksifl. 2- Asit boyalarla kolayca boyanan.
zellikle peptik lser tedavisinde azdan kullanlan antikolinerjik bir ila; oksifensiklimin.
tibbi çeviri
Artrit, osteoartrit, romatoid artrit ve bursit tedavisinde tablet eklinde kullanlan, pirazolon trevi nonsteroid antienflamatuvar bir ila; oksifenbutazon.
ar veya ac verici uyartlara kar aln duyarllk; oksipati.
Koku alma duyusunun keskin oluu; oksiozmi.
Grme duyusunun keskin oluu; grme keskinlii; oksiyopi.
Oksintik hcre. Bkparietal cel
Asit salglayan; asit salg oluturan; oksintik.
alnan kan numunesindeki oksijen miktarnnoksimetre araclyla llmesi; oksimetri.
alnan kan numunesinde oksijen miktarnlen alet; oksimetre.
Sratli konuma; ou kez anlalmayacakekilde hzl konuma; oksilali.
Oksijenle ykl hemoglobin; oksijenlenmi hemoglobin; oksihemoglobin.
Tat duyusunun keskin oluu.
1- Oksijenle ilgili; oksijenik. 2- Oksijendenolumu; yapsnda oksijen bulunan.
Kardiyopulmoner baypas (vcut d dolam) esnasnda venz kann oksijenlenmesini temin eden ara; oksijenatr.
Bir maddenin oksijenle doymas; oksi-jenlenme; oksijenasyon (Akcierler yoluyla kann oksi-jenlenmesi gibi).
Oksijenlenmi hemoglobin. Bk. oxyhemoglobin
Bk. arterial blood.
Oksijenle ykl; oksijenle doymu; oksijenlenmi.
1
2
3 4 5 6 .. 70 71 72
o
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 828 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Omur kemerinin her iki yanndaki -st ve alt olmak zere- iki kntdan her biri; eklem knts. Bk. superior articular process of vertebra ve inferior articular process of vertebra.
Ovum’un ierdii, embriyo’nun geliimi iin gerekli depo besin maddesi; vitells; yolk
Organizma tarafndan dar atlan ya da detoksikasyon mekanizmas ile ntralize edilen vcut iin gereksiz bileik; ksenobiyotik; zenobiyotik
tibbi çeviri
Odun ekeri; ksiloz.
Organ veya dokudan, portakal dilimi eklinde para karma; kama biimi rezeksiyon.
Orta beyin (mezensefalon)’deki lezyona bal olarak gelien, lezyon tarafndaki oklomotor sinir ile kar tarafta yzn alt blm, dil, kol ve baca tutan fel ekli; Weber felci (Oklomotorsinirin fel gsterdii ta
Oda ss ve oda basncnda sv halde bulunan, kolayca gaz veya buhar haline dnn takiben hasta tarafndan solunan anestetik; volatil anestetik,
Olmad halde baz eyler grme; grsel hallsinasyon.
Otopsi esnasnda, i organa kesi yapma, zellikle i ogana ya da organlara kesi yaparak histolojik muayene iin kk para karma; viserotomi.
Organn, vcudun kar tarafnda oluu; viseral inversiyon (Kalbin sada oluu gibi),
Organn dz kasn veya salg bezini uyaran ya da bunlardan gelen uyarty merkezi sinir sistemine ileten sinir lifi; viseral lif
Organ dz kasn veya salg bezini uyarc sinir lifi; viseral efferent sinir lifi
Organlar konu alan anatomi dal; viseral anatomi.
Olumamas gereken bir vcut blgesinde oluan; grlmemesi gereken yerde grlen; vikaryz.
Orta kulak i duvarnn arkast ksmnda, orta kulak ile i kulak vestibln birbirine balayan aralk; oval pencere; vestibler pencere,
Oval delik, oval pencere.Cavum tympani’nin orta duvarnda nazomediyal olarak bulunan ve kulak kemikiklerinden stapes’in basis stapedis’i tarafndan kapatlan delik.
Omurlar ve gs kemii (sternum) ileilgili; vertebrosternal.
Omurlar ve sar kemii (sacrum) ile ilgili; vertebrosakral.
Omurlarndan birbirine yapk ikizhilkat garibesi; vertebrodidimi.
Omur ve kaburga (costa) ile ilgili; vertebrokostal.
1 2 3 4 .. 40 41 42
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü