İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
o
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1424 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
Asit boyalarla kolayca boyanan; oksifılik.
1- Asit boyalarla kolayca boyanan herhangibir hücre; oksifıl. 2- Asit boyalarla kolayca boyanan.
Özellikle peptik ülser tedavisinde ağızdan kullanılan antikolinerjik bir ilaç; oksifensiklimin.
tıbbi çeviri
Artrit, osteoartrit, romatoid artrit ve bursit tedavisinde tablet şeklinde kullanılan, pirazolon türevi nonsteroid antienflamatuvar bir ilaç; oksifenbutazon.
ağrı veya acı verici uyartılara karşı aşln duyarlılık; oksipati.
Koku alma duyusunun keskin oluşu; oksiozmi.
Görme duyusunun keskin oluşu; görme keskinliği; oksiyopi.
Oksintik hücre. Bkparietal cel
Asit salgılayan; asit salgı oluşturan; oksintik.
alınan kan numunesindeki oksijen miktarınınoksimetre aracılığıyla ölçülmesi; oksimetri.
alınan kan numunesinde oksijen miktarınıölçen alet; oksimetre.
Süratli konuşma; çoğu kez anlaşılmayacakşekilde hızlı konuşma; oksilali.
Oksijenle yüklü hemoglobin; oksijenlenmiş hemoglobin; oksihemoglobin.
Tat duyusunun keskin oluşu.
1- Oksijenle ilgili; oksijenik. 2- Oksijendenoluşmuş; yapısında oksijen bulunan.
Kardiyopulmoner baypas (vücut dışı dolaşım) esnasında venöz kanın oksijenlenmesini temin eden araç; oksijenatör.
Bir maddenin oksijenle doyması; oksi-jenlenme; oksijenasyon (Akciğerler yoluyla kanın oksi-jenlenmesi gibi).
Oksijenlenmiş hemoglobin. Bk. oxyhemoglobin
Bk. arterial blood.
Oksijenle yüklü; oksijenle doymuş; oksijenlenmiş.
1
2
3 4 5 6 .. 70 71 72
o
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 828 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Omur kemerinin her iki yanındaki -üst ve alt olmak üzere- iki çıkıntıdan her biri; eklem çıkıntısı. Bk. superior articular process of vertebra ve inferior articular process of vertebra.
Ovum’un içerdiği, embriyo’nun gelişimi için gerekli depo besin maddesi; vitellüs; yolk
Organizma tarafından dışarı atılan ya da detoksikasyon mekanizması ile nötralize edilen vücut için gereksiz bileşik; ksenobiyotik; zenobiyotik
tıbbi çeviri
Odun şekeri; ksiloz.
Organ veya dokudan, portakal dilimi şeklinde parça çıkarma; kama biçimi rezeksiyon.
Orta beyin (mezensefalon)’deki lezyona bağlı olarak gelişen, lezyon tarafındaki okülomotor sinir ile karşı tarafta yüzün alt bölümü, dil, kol ve bacağı tutan felç şekli; Weber felci (Okülomotorsinirin felç gösterdiği ta
Oda ısısı ve oda basıncında sıvı halde bulunan, kolayca gaz veya buhar haline dönüşünü takiben hasta tarafından solunan anestetik; volatil anestetik,
Olmadığı halde bazı şeyler görme; görsel hallüsinasyon.
Otopsi esnasında, iç organa kesi yapma, özellikle iç ogana ya da organlara kesi yaparak histolojik muayene için küçük parça çıkarma; viserotomi.
Organın, vücudun karşı tarafında oluşu; viseral inversiyon (Kalbin sağda oluşu gibi),
Organın düz kasını veya salgı bezini uyaran ya da bunlardan gelen uyartıyı merkezi sinir sistemine ileten sinir lifi; viseral lif
Organ düz kasını veya salgı bezini uyarıcı sinir lifi; viseral efferent sinir lifi
Organları konu alan anatomi dalı; viseral anatomi.
Oluşmaması gereken bir vücut bölgesinde oluşan; görülmemesi gereken yerde görülen; vikaryöz.
Orta kulak iç duvarının arkaüst kısmında, orta kulak ile iç kulak vestibülünü birbirine bağlayan aralık; oval pencere; vestibüler pencere,
Oval delik, oval pencere. Cavum tympani’nin orta duvarında nazomediyal olarak bulunan ve kulak kemikçiklerinden stapes’in basis stapedis’i tarafından kapatılan delik.
Omurlar ve göğüs kemiği (sternum) ileilgili; vertebrosternal.
Omurlar ve sağrı kemiği (sacrum) ile ilgili; vertebrosakral.
Omurlarından birbirine yapışık ikizhilkat garibesi; vertebrodidimi.
Omur ve kaburga (costa) ile ilgili; vertebrokostal.
1 2 3 4 .. 40 41 42
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü