İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
o
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1424 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Soluk verme esnasında ağızdan pis kokuçıkması; çıkan nefesin pis kokulu oluşu; halitoz.
Havadaki ozon miktarını ölçen alet; ozonometre.
Antiseptik etkiye sahip bir ozon bileşiği; ozonid.
tıbbi çeviri
Ozon solunumunun akciğerleri tahrişi nedeniyle gelişen baş ve göğüste ağrı, gözlerde kaşınma, halsizlik ve uyuklama ile belirgin durum; ozon hastalığı (Jet pilotlarında, uçağa sızan ozon’un solunumuna bağlı olarak oluşu
Molekülleri 2 yerine 3 oksijen atomundan oluşan, antiseptik ve beyazlatıcı etkiye sahip oksijen şekli; 03; ozon.
Deriden tiksindirici kokuda ter salgılanması,
Burun mukozasında atrofi, kabuklanma, pis kokulu akıntı ve koku duyusunda bozulma ile belirgin burun iltihabı; atrofik rinit; ozena.
Enterobiyaz’a sebep olan Enterobius türü.
Oxyuridae ailesine ait bir iğne solucanı cinsi.
Oxyuridae ailesine ait herhangi bir solucan;iğne solucanı; oksiyürid.
Nematoda koluna ait, beş cins (Enterobius, Oxyuris vb.) içeren bir solucan ailesi; iğne solucanlan.
İğne solucanlarını öldürücü ilaç; oksiyürisid.
iğne solucanlarının bağırsaklarda oluşturduğu enfeksiyon, özellikle Enterobius vermicularis enfeksiyonu; oksiyüriyaz.
Oxyuridae ailesine ait herhangi bir solucan;iğne solucanı; oksiyürid.
Hipotalamus’tan salgılanıp -gerektiğinde kan dolaşımına geçmek üzere- hipofiz arka lobunda depoedilen, gebe uterus kasını kontraksiyona yöneltici, emziren kadında memelerden süt çıkışını uyarıcı bir hormon; oksitosin
1- Gebe uterus kasını kontraksiyona yönelten, dolayısıyla doğumu hızlandıran; oksitosik. 2- Uterus kontraksiyonlarmı uyarma veya artırma suretiyle doğumu hızlandıran herhangi bir ilaç.
Doğumun süratli seyretmesi; hızlı doğum; jetdoğum; oksitosi.
Çeşitli bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde ağızdan ya da parenteral (intramüsküler, intravenöz) kullanılan, tetrasiklin grubu geniş spektrumlu bir antibiyotik; oksitetrasiklin hidroklorür.
Sivri burunlu; oksirin.
Sesin tiz nitelik gösterişi; tiz ses; oksifoni.
1 2 3 4 .. 70 71 72
o
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 828 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Omurganın, boyun omurları ile bel omurlan arasında yer alan omurlan; göğüs omurlan (12 omur)
Omurganın, oniki göğüs omurundan oluşan bölümü; omurganın göğüs kısmı; torasik omurga
Ovaryum stromasmm yaygın hiperplazigösterişi; ovaryan stromal hiperplazi; tekomatoz.
tıbbi çeviri
Omuriliği çevreleyen dura mater; omurilik dura materi.
Oyucu ya da delici nitelikte şiddetli ağrı; oyucu ağrı; delici ağrı
Oyucu ya da delici nitelikte şiddetli ağrı; oyucu ağrı; delici ağrı
Ortalama 3036°C sıcaklıktaki su içinde yapılan banyo; ılık banyo
Omurilik gri maddesinin iltihabı; tefromiyelit.
Oksijen uygulama ya da solunum yoluyla ilaç verme amacıyla hasta yatağı üzerine yerleştirilen, plastiksaydam maddeden yapılı -çadır şeklinde- örtü; çadır. 2- Akıntı gösteren yara deliğinin bir süre kapanmamasını temin amacıyl
Omurilik tabesi. Bk. tabes dorsalis.
Organ ve oluşumlar arasındaki -vücut bütünlüğünü temin bakımından- karşılıklı ilişkilerin incelenmesi; sizijiyoloji
Omurilikte harabiyet yada dejenerasyon sonucu, içinde sıvı toplanan boşluklar oluşması ile belirgin hastalık; siringomiyeli (Genellikle omuriliğin servikal bölümünde görülür. Kollarda güç azalması, uyuşma ve dokunma duyusunda
Oksipital kemiğin pars basilaris’i ile temporal kemiğin pars petrosa’sı arasındaki, kıkırdaktan oluşan birleşme bölgesi; petrooksipital sinkondroz.
Omuriliğin her iki dışyan tarafındaki, kafa tabanından koksiks’ e kadar uzanan ve sempatik ganglionlan içeren uzun sinir kütüğü; sempatik zincir; sempatik kütük (Sempatik kütük, servikal, torasik, lumbar ve sakral olmak
Otonom sinir sisteminin, sempatik sinirlerle ilgili -parasempatik sinirlere zıt etki gösteren- bölümü; sempatetik (sempatik) sinir sistemi (Sempatik sinirler, pupillalan genişletir, periferik kan damarlarını daraltır, kalbin
Orbita tabanında, elmacık kemiği (os zygomaticus) ile üst çene kemiği (maxilla)’nin elmacık çıkıntısı (processus zygomaticus) arasındaki sutura; zigomatikomaksiller dikiş,
Orbita’nm içyan duvarında kalbursu kemik (os ethmoidale)’in orbital laminası ile üst çene kemiği (maxilla)’nin orbital yüzü arasındaki sutura; etmoidomaksiller dikiş
Organdaki işlev gören hücrelere destek temin eden hücreler; destek hücreleri; özellikle testisteki Sertoli hücreleri
Onkoserkiyaz ve tripanozomiyaz tedavisinde kullanılan bir ilaç; suramin sodyum,
Omurların dikensi çıkıntı (processus spinosus)’larının uçlarını birleştiren dikey bağ; 7. servikal omur’dan sakrum’a kadar, omurların dikensi çıkıntılarının uçlarına tutunarak uzanan, uzun dikey fibröz şerit
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 40 41 42
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü