İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
o
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1424 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Soluk verme esnasnda azdan pis kokukmas; kan nefesin pis kokulu oluu; halitoz.
Havadaki ozon miktarn len alet; ozonometre.
Antiseptik etkiye sahip bir ozon bileii; ozonid.
tibbi çeviri
Ozon solunumunun akcierleri tahrii nedeniyle gelien ba ve gste ar, gzlerde kanma, halsizlik ve uyuklama ile belirgin durum; ozon hastal (Jet pilotlarnda, uaa szan ozon’un solunumuna bal olarak oluu
Moleklleri 2 yerine 3 oksijen atomundan oluan, antiseptik ve beyazlatc etkiye sahip oksijen ekli; 03; ozon.
Deriden tiksindirici kokuda ter salglanmas,
Burun mukozasnda atrofi, kabuklanma, pis kokulu aknt ve koku duyusunda bozulma ile belirgin burun iltihab; atrofik rinit; ozena.
Enterobiyaz’a sebep olan Enterobius tr.
Oxyuridae ailesine ait bir ine solucan cinsi.
Oxyuridae ailesine ait herhangi bir solucan;ine solucan; oksiyrid.
Nematoda koluna ait, be cins (Enterobius, Oxyuris vb.) ieren bir solucan ailesi; ine solucanlan.
ne solucanlarn ldrc ila; oksiyrisid.
ine solucanlarnn barsaklarda oluturduu enfeksiyon, zellikle Enterobius vermicularis enfeksiyonu; oksiyriyaz.
Oxyuridae ailesine ait herhangi bir solucan;ine solucan; oksiyrid.
Hipotalamus’tan salglanp -gerektiinde kan dolamna gemek zere- hipofiz arka lobunda depoedilen, gebe uterus kasn kontraksiyona yneltici, emziren kadnda memelerden st kn uyarc bir hormon; oksitosin
1- Gebe uterus kasn kontraksiyona ynelten, dolaysyla doumu hzlandran; oksitosik. 2- Uterus kontraksiyonlarm uyarma veya artrma suretiyle doumu hzlandran herhangi bir ila.
Doumun sratli seyretmesi; hzl doum; jetdoum; oksitosi.
eitli bakteri enfeksiyonlarnn tedavisinde azdan ya da parenteral (intramskler, intravenz) kullanlan, tetrasiklin grubu geni spektrumlu bir antibiyotik; oksitetrasiklin hidroklorr.
Sivri burunlu; oksirin.
Sesin tiz nitelik gsterii; tiz ses; oksifoni.
1 2 3 4 .. 70 71 72
o
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 828 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Omurgann, boyun omurlar ile bel omurlan arasnda yer alan omurlan; gs omurlan (12 omur)
Omurgann, oniki gs omurundan oluan blm; omurgann gs ksm; torasik omurga
Ovaryum stromasmm yaygn hiperplazigsterii; ovaryan stromal hiperplazi; tekomatoz.
tibbi çeviri
Omurilii evreleyen dura mater; omurilik dura materi.
Oyucu ya da delici nitelikte iddetli ar; oyucu ar; delici ar
Oyucu ya da delici nitelikte iddetli ar; oyucu ar; delici ar
Ortalama 3036C scaklktaki su iinde yaplan banyo; lk banyo
Omurilik gri maddesinin iltihab; tefromiyelit.
Oksijen uygulama ya da solunum yoluyla ila verme amacyla hasta yata zerine yerletirilen, plastiksaydam maddeden yapl -adr eklinde- rt; adr. 2- Aknt gsteren yara deliinin bir sre kapanmamasn temin amacyl
Omurilik tabesi. Bk. tabes dorsalis.
Organ ve oluumlar arasndaki -vcut btnln temin bakmndan- karlkl ilikilerin incelenmesi; sizijiyoloji
Omurilikte harabiyet yada dejenerasyon sonucu, iinde sv toplanan boluklar olumas ile belirgin hastalk; siringomiyeli (Genellikle omuriliin servikal blmnde grlr. Kollarda g azalmas, uyuma ve dokunma duyusunda
Oksipital kemiin pars basilaris’i ile temporal kemiin pars petrosa’s arasndaki, kkrdaktan oluan birleme blgesi; petrooksipital sinkondroz.
Omuriliin her iki dyan tarafndaki, kafa tabanndan koksiks’ e kadar uzanan ve sempatik ganglionlan ieren uzun sinir kt; sempatik zincir; sempatik ktk (Sempatik ktk, servikal, torasik, lumbar ve sakral olmak
Otonom sinir sisteminin, sempatik sinirlerle ilgili -parasempatik sinirlere zt etki gsteren- blm; sempatetik (sempatik) sinir sistemi (Sempatik sinirler, pupillalan geniletir, periferik kan damarlarn daraltr, kalbin
Orbita tabannda, elmack kemii (os zygomaticus) ile st ene kemii (maxilla)’nin elmack knts (processus zygomaticus) arasndaki sutura; zigomatikomaksiller diki,
Orbita’nm iyan duvarnda kalbursu kemik (os ethmoidale)’in orbital laminas ile st ene kemii (maxilla)’nin orbital yz arasndaki sutura; etmoidomaksiller diki
Organdaki ilev gren hcrelere destek temin eden hcreler; destek hcreleri; zellikle testisteki Sertoli hcreleri
Onkoserkiyaz ve tripanozomiyaz tedavisinde kullanlan bir ila; suramin sodyum,
Omurlarn dikensi knt (processus spinosus)’larnn ularn birletiren dikey ba; 7. servikal omur’dan sakrum’a kadar, omurlarn dikensi kntlarnn ularna tutunarak uzanan, uzun dikey fibrz erit
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 40 41 42
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü