İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
o
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1424 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Soluk verme esnasnda azdan pis kokukmas; kan nefesin pis kokulu oluu; halitoz.
Havadaki ozon miktarn len alet; ozonometre.
Antiseptik etkiye sahip bir ozon bileii; ozonid.
tibbi çeviri
Ozon solunumunun akcierleri tahrii nedeniyle gelien ba ve gste ar, gzlerde kanma, halsizlik ve uyuklama ile belirgin durum; ozon hastal (Jet pilotlarnda, uaa szan ozon’un solunumuna bal olarak oluu
Moleklleri 2 yerine 3 oksijen atomundan oluan, antiseptik ve beyazlatc etkiye sahip oksijen ekli; 03; ozon.
Deriden tiksindirici kokuda ter salglanmas,
Burun mukozasnda atrofi, kabuklanma, pis kokulu aknt ve koku duyusunda bozulma ile belirgin burun iltihab; atrofik rinit; ozena.
Enterobiyaz’a sebep olan Enterobius tr.
Oxyuridae ailesine ait bir ine solucan cinsi.
Oxyuridae ailesine ait herhangi bir solucan;ine solucan; oksiyrid.
Nematoda koluna ait, be cins (Enterobius, Oxyuris vb.) ieren bir solucan ailesi; ine solucanlan.
ne solucanlarn ldrc ila; oksiyrisid.
ine solucanlarnn barsaklarda oluturduu enfeksiyon, zellikle Enterobius vermicularis enfeksiyonu; oksiyriyaz.
Oxyuridae ailesine ait herhangi bir solucan;ine solucan; oksiyrid.
Hipotalamus’tan salglanp -gerektiinde kan dolamna gemek zere- hipofiz arka lobunda depoedilen, gebe uterus kasn kontraksiyona yneltici, emziren kadnda memelerden st kn uyarc bir hormon; oksitosin
1- Gebe uterus kasn kontraksiyona ynelten, dolaysyla doumu hzlandran; oksitosik. 2- Uterus kontraksiyonlarm uyarma veya artrma suretiyle doumu hzlandran herhangi bir ila.
Doumun sratli seyretmesi; hzl doum; jetdoum; oksitosi.
eitli bakteri enfeksiyonlarnn tedavisinde azdan ya da parenteral (intramskler, intravenz) kullanlan, tetrasiklin grubu geni spektrumlu bir antibiyotik; oksitetrasiklin hidroklorr.
Sivri burunlu; oksirin.
Sesin tiz nitelik gsterii; tiz ses; oksifoni.
1 2 3 4 .. 70 71 72
o
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 828 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Omurun ameliyatla karlmas; vertebrektomi.
Omurun dikensi knts. Bk. spinous process of vertebra.
Omur cismi ile omur kemeri arasnda kalan delik; spinal delik; omur delii
tibbi çeviri
Otuz omurun birbirine eklenmesiyle olumu kemik dizisi; bel kemii; omurga; columna vertebralis (Omurga, servikal, torasik, lumbar, sakral ve koksigeal olmak zere be blme ayrlr. Boyun blm 7, gs blm 12, bel b
Omurga (columna vertebralis) iindeki, omuriliin getii kanal; omurga kanal; spinal kanal; vertebral kanal
Omur cismi. Bk. corpus vertebrae
Omur deliini arkadan snrlayan, iki omur kemeri laminas (lamina arcus vertebrae) ile iki taraf omur kemeri sap (pediculus arcus vertebrae)’nn oluturduu kemik ksm; omur’un arka kemeri; omur kemeri,
Omur ile ilgili; vertebral.
Omur anlamna nek.
Organ iindeki kk boluk; karnck; ventrikl (Kalpteki iki, beyindeki drt karncktan her biri gibi)
Organ veya oluumun ne bakan yz; n yz.
Omuriliin arka yznde a oluturan ve omurilik arka blmnn venz kann plexus venosus vertebralis internus posterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik arka venleri; posterior spinal venler
Omuriliin n yznde a oluturan ve omurilik n blmnn venz kann plexus venosus vertebralis internus anterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik n venleri; anterior spinal venler
Oksijenlenmi kan akcierlerden kalbin sol kulakna ileten venler; venz arterler; akcier venleri; pulmoner venler (Sada ve solda ikier olmak zere drt ven)
Omur cisimle-rindeki sngersi dokunun venz kann, plexus venosus vertebralis externus anterior ile plexus venosus ver-tebralis internus anterior’a ileten venler; bazivertebral venler
Orbita iyan kesi yaknndan balayp -st orbital blgenin ve st gzkapann venz kann toplayarak- orbita iyan duvarnn st blm boyunca arkaya doru seyreden ve orbita st yar (fssura orbitalis superior)̵
Orbita taban nnden balayp -alt orbital blgenin ve alt gzkapann venz kann toplayarak- arkaya doru seyreden ve orbita st yar (fssura orbitalis superior)’nn iyan ucunda vena ophthalmica superior ile bi
Otonom sinir sisteminin, kan damarlarn daraltan ya da genileten sinirlerle ilgili blm; vazomotor sistem
Otonom merkezlerin uyarlmas sonucu deride vazomotor bozukluklarla beraber seyreden epilepsi ekli; vazomotor epilepsi,
Omuz eklemi, kol, dirsek, n kol, el bilei ve elden oluan vcut paras; st ekstremite; st taraf,
1
2
3 4 5 6 .. 40 41 42
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü