İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
o
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1424 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Soluk verme esnasında ağızdan pis kokuçıkması; çıkan nefesin pis kokulu oluşu; halitoz.
Havadaki ozon miktarını ölçen alet; ozonometre.
Antiseptik etkiye sahip bir ozon bileşiği; ozonid.
tıbbi çeviri
Ozon solunumunun akciğerleri tahrişi nedeniyle gelişen baş ve göğüste ağrı, gözlerde kaşınma, halsizlik ve uyuklama ile belirgin durum; ozon hastalığı (Jet pilotlarında, uçağa sızan ozon’un solunumuna bağlı olarak oluşu
Molekülleri 2 yerine 3 oksijen atomundan oluşan, antiseptik ve beyazlatıcı etkiye sahip oksijen şekli; 03; ozon.
Deriden tiksindirici kokuda ter salgılanması,
Burun mukozasında atrofi, kabuklanma, pis kokulu akıntı ve koku duyusunda bozulma ile belirgin burun iltihabı; atrofik rinit; ozena.
Enterobiyaz’a sebep olan Enterobius türü.
Oxyuridae ailesine ait bir iğne solucanı cinsi.
Oxyuridae ailesine ait herhangi bir solucan;iğne solucanı; oksiyürid.
Nematoda koluna ait, beş cins (Enterobius, Oxyuris vb.) içeren bir solucan ailesi; iğne solucanlan.
İğne solucanlarını öldürücü ilaç; oksiyürisid.
iğne solucanlarının bağırsaklarda oluşturduğu enfeksiyon, özellikle Enterobius vermicularis enfeksiyonu; oksiyüriyaz.
Oxyuridae ailesine ait herhangi bir solucan;iğne solucanı; oksiyürid.
Hipotalamus’tan salgılanıp -gerektiğinde kan dolaşımına geçmek üzere- hipofiz arka lobunda depoedilen, gebe uterus kasını kontraksiyona yöneltici, emziren kadında memelerden süt çıkışını uyarıcı bir hormon; oksitosin
1- Gebe uterus kasını kontraksiyona yönelten, dolayısıyla doğumu hızlandıran; oksitosik. 2- Uterus kontraksiyonlarmı uyarma veya artırma suretiyle doğumu hızlandıran herhangi bir ilaç.
Doğumun süratli seyretmesi; hızlı doğum; jetdoğum; oksitosi.
Çeşitli bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde ağızdan ya da parenteral (intramüsküler, intravenöz) kullanılan, tetrasiklin grubu geniş spektrumlu bir antibiyotik; oksitetrasiklin hidroklorür.
Sivri burunlu; oksirin.
Sesin tiz nitelik gösterişi; tiz ses; oksifoni.
1 2 3 4 .. 70 71 72
o
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 828 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Omurun ameliyatla çıkarılması; vertebrektomi.
Omurun dikensi çıkıntısı. Bk. spinous process of vertebra.
Omur cismi ile omur kemeri arasında kalan delik; spinal delik; omur deliği
tıbbi çeviri
Otuzüç omurun birbirine eklenmesiyle oluşmuş kemik dizisi; bel kemiği; omurga; columna vertebralis (Omurga, servikal, torasik, lumbar, sakral ve koksigeal olmak üzere beş bölüme ayrılır. Boyun bölümü 7, göğüs bölümü 12, bel b
Omurga (columna vertebralis) içindeki, omuriliğin geçtiği kanal; omurga kanalı; spinal kanal; vertebral kanal
Omur cismi. Bk. corpus vertebrae
Omur deliğini arkadan sınırlayan, iki omur kemeri laminası (lamina arcus vertebrae) ile iki taraf omur kemeri sapı (pediculus arcus vertebrae)’nın oluşturduğu kemik kısım; omur’un arka kemeri; omur kemeri,
Omur ile ilgili; vertebral.
Omur anlamına önek.
Organ içindeki küçük boşluk; karıncık; ventrikül (Kalpteki iki, beyindeki dört karıncıktan her biri gibi)
Organ veya oluşumun öne bakan yüzü; ön yüz.
Omuriliğin arka yüzünde ağ oluşturan ve omurilik arka bölümünün venöz kanını plexus venosus vertebralis internus posterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik arka venleri; posterior spinal venler
Omuriliğin ön yüzünde ağ oluşturan ve omurilik ön bölümünün venöz kanını plexus venosus vertebralis internus anterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik ön venleri; anterior spinal venler
Oksijenlenmiş kanı akciğerlerden kalbin sol kulakçığına ileten venler; venöz arterler; akciğer venleri; pulmoner venler (Sağda ve solda ikişer olmak üzere dört ven)
Omur cisimle-rindeki süngersi dokunun venöz kanını, plexus venosus vertebralis externus anterior ile plexus venosus ver-tebralis internus anterior’a ileten venler; bazivertebral venler
Orbita içyan köşesi yakınından başlayıp -üst orbital bölgenin ve üst gözkapağının venöz kanını toplayarak- orbita içyan duvarının üst bölümü boyunca arkaya doğru seyreden ve orbita üst yarığı (fıssura orbitalis superior)̵
Orbita tabanı önünden başlayıp -alt orbital bölgenin ve alt gözkapağının venöz kanını toplayarak- arkaya doğru seyreden ve orbita üst yarığı (fıssura orbitalis superior)’nın içyan ucunda vena ophthalmica superior ile bi
Otonom sinir sisteminin, kan damarlarını daraltan ya da genişleten sinirlerle ilgili bölümü; vazomotor sistem
Otonom merkezlerin uyarılması sonucu deride vazomotor bozukluklarla beraber seyreden epilepsi şekli; vazomotor epilepsi,
Omuz eklemi, kol, dirsek, ön kol, el bileği ve elden oluşan vücut parçası; üst ekstremite; üst taraf,
1
2
3 4 5 6 .. 40 41 42
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü