İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 244 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Enzim etkisiyle oluşan kimyasal değişme, mayalanma; fermantasyon: zimoliz.
Bebeklik ve erken çocukluk döneminde başlayan, omurilik ön boynuz hücrelerindeki harabiyet sonucu, özellikle kol, bacak ve göğüs kaslarında ilerleyici atrofi ve kuvvet kaybı ile belirgin genetik hastalık; WerdnigHoffmann hast
Orta beyin (mezensefalon)’deki lezyona bağlı olarak gelişen, lezyon tarafındaki okülomotor sinir ile karşı tarafta yüzün alt bölümü, dil, kol ve bacağı tutan felç şekli; Weber felci (Okülomotorsinirin felç gösterdiği ta
tıbbi çeviri
Bileşiği oluşturan unsurların hacim olarak miktarını belirleme; volümetrik analiz.
Kasın veya kası donatan sinirin iskemisi nedeniyle gelişen felç; Volkmann felci
Nervus laryngeus superior ya da nervus laryngeus recurrens’teki lezyon sebebiyle ses telinde oluşan -tek veya iki taraflı- felç; ses teli felci
Streptomisin vb. antibiyotiklerin uzun süre uygulanışı sonucu gelişen, işitme ve denge bozuklukları ile belirgin patolojik durum; vestibüler felç
Mesanenin antiseptik sıvı ile yıkanması; vezikokliz.
Bazı böcek ve sürüngenlerin salgıladığı zehirli madde etkisiyle lökositlerin erimesi; böcek zehiri etkisiyle lökositoliz.
Herhangi bir sıvı ya da sıvı ilacın ven yoluylaverilişi; venokliz.
Kan damarlarının normal tonüsünü kaybetmesi; damar felci; vazoparaliz.
İdrar muayenesi; idrar tahlili; ürinaliz.
Ürik asidin parçalanması; ürikoliz.
Ureter çevresindeki yapışıklıkların ayrılması; bu amaçla yapılan ameliyat; ureteroliz.
Ürenin parçalanması; üreoliz.
Üratların erimesi; üraloliz.
Her iki kol ve bacağı tutan felç; panpleji.
Epilepsi nöbetini takiben konvülsiyon görülen kaslar üzerinde gelişen geçici felç; Todd felci
Sinir hücresindeki Nissl cisimciklerinin eriyipkaybolması; kromatoliz; tigroliz.
Amerika’nın bir kısım bölgelerinde bazı kene cinslerinin ısırması sonucu özellikle çocuklarda görülen istemli kaslarda yumuşama ve felç ile belirgin durum; kene felci
1 2 3 4 .. 11 12 13
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 26 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Tenoliz. Bk. tendolysis.
Stafıloptoz. Bk. staphylodialysis.
Bk. stapediolysis.
tıbbi çeviri
Spermoliz. Bk. spermatolysis.
Spastik dipleji. Bk. cerebral spastic infantile paralysis.
Raşiyopleji. Bk. rachioparalysis
Psikanaliz. Bk. psychoanalysis
Proktopleji. Bk. proctoparalysis
Pnömoliz. Bk. pneumonolysis
Farengopleji .Bk. pharyngoparalysis.
Fagoliz. Bk. phagocytolysis.
Narkosentez. Bk. narcoanalysis.
Miyelopleji. Bk. myeloparalysis.
Bk. proctoclysis
Little hastalığı. Bk. cerebral spastic infantileparalysis
Böbrek diyalizi. hemodialysis
Bk. intrapleuralpneumonolysis.
İmmünolojik tolerans. Bk. immonological paralysis.
Hematoliz. Bk. hemolysis.
Hematositoliz. Bk. hemolysis.
1 2
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü