İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 244 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Enzim etkisiyle oluan kimyasal deime, mayalanma; fermantasyon: zimoliz.
Bebeklik ve erken ocukluk dneminde balayan, omurilik n boynuz hcrelerindeki harabiyet sonucu, zellikle kol, bacak ve gs kaslarnda ilerleyici atrofi ve kuvvet kayb ile belirgin genetik hastalk; WerdnigHoffmann hast
Orta beyin (mezensefalon)’deki lezyona bal olarak gelien, lezyon tarafndaki oklomotor sinir ile kar tarafta yzn alt blm, dil, kol ve baca tutan fel ekli; Weber felci (Oklomotorsinirin fel gsterdii ta
tibbi çeviri
Bileii oluturan unsurlarn hacim olarak miktarn belirleme; volmetrik analiz.
Kasn veya kas donatan sinirin iskemisi nedeniyle gelien fel; Volkmann felci
Nervus laryngeus superior ya da nervus laryngeus recurrens’teki lezyon sebebiyle ses telinde oluan -tek veya iki tarafl- fel; ses teli felci
Streptomisin vb. antibiyotiklerin uzun sre uygulan sonucu gelien, iitme ve denge bozukluklar ile belirgin patolojik durum; vestibler fel
Mesanenin antiseptik sv ile ykanmas; vezikokliz.
Baz bcek ve srngenlerin salglad zehirli madde etkisiyle lkositlerin erimesi; bcek zehiri etkisiyle lkositoliz.
Herhangi bir sv ya da sv ilacn ven yoluylaverilii; venokliz.
Kan damarlarnn normal tonsn kaybetmesi; damar felci; vazoparaliz.
drar muayenesi; idrar tahlili; rinaliz.
rik asidin paralanmas; rikoliz.
Ureter evresindeki yapklklarn ayrlmas; bu amala yaplan ameliyat; ureteroliz.
renin paralanmas; reoliz.
ratlarn erimesi; raloliz.
Her iki kol ve baca tutan fel; panpleji.
Epilepsi nbetini takiben konvlsiyon grlen kaslar zerinde gelien geici fel; Todd felci
Sinir hcresindeki Nissl cisimciklerinin eriyipkaybolmas; kromatoliz; tigroliz.
Amerika’nn bir ksm blgelerinde baz kene cinslerinin srmas sonucu zellikle ocuklarda grlen istemli kaslarda yumuama ve fel ile belirgin durum; kene felci
1 2 3 4 .. 11 12 13
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 26 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Tenoliz. Bk. tendolysis.
Stafloptoz. Bk. staphylodialysis.
Bk. stapediolysis.
tibbi çeviri
Spermoliz. Bk. spermatolysis.
Spastik dipleji. Bk. cerebral spastic infantile paralysis.
Raiyopleji. Bk. rachioparalysis
Psikanaliz. Bk. psychoanalysis
Proktopleji. Bk. proctoparalysis
Pnmoliz. Bk. pneumonolysis
Farengopleji .Bk. pharyngoparalysis.
Fagoliz. Bk. phagocytolysis.
Narkosentez. Bk. narcoanalysis.
Miyelopleji. Bk. myeloparalysis.
Bk. proctoclysis
Little hastal. Bk. cerebral spastic infantileparalysis
Bbrek diyalizi. hemodialysis
Bk. intrapleuralpneumonolysis.
mmnolojik tolerans. Bk. immonological paralysis.
Hematoliz. Bk. hemolysis.
Hematositoliz. Bk. hemolysis.
1 2
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü