İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 20 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
T lenfositlerin malign şekle dönüşmesiyle belirgin lenfom; T lenfositlerden kaynaklanan lenfom; Tsel lenfom.
Bk. adenolymphom
Nonfolliküler lenfom. Bk. diffuse lymphoma
tıbbi çeviri
Lenf düğümünden ya da -lenf düğümleri dışında- bazı organlardaki len-foretiküler dokudan gelişen lenfom; Hodgkin lenfomu (Hodgkin hastalığı) dışında kalan lenfom; Hodgkin-dışı lenfom (Genellikle periferik ve mezenterik lenf d
Malign hücrelerin, lenf düğümünde birbiri ile ilişkili hücre kümeleri oluşturması ile belirgin lenfom tipi; nodüler lenfom
Malign lenfom. Bk. lymphoma.
1- Lenfom’la ilgili; lenfomatoz. 2- Lenfom gösteren; lenfom’la belirgin. 3- Lenfom yapısında; lenfom niteliğinde,
Lenfomatoz. Bk. lymphadenomatosis.
Lenfom’u andıran; lenfom’a benzeyen; lenfomatoid.
Lenf dokusundan gelişen kötü huylu tümör; lenf düğümü kanseri; lenfom [Lenfom\'lar klinik olarak 1- Hodgkin hastalığı (Hodgkin lenfomu), 2- Hodgkin-dışı lenfom (non-Hodgkin lenfom) olmak üzere iki gruba ayrılırlar]
Histolojik yapısında atipik lenfoblastların belirgin unsuru oluşturduğu lenfom; lenfoblastom; lenfositik lenfom.
Lenf dokusundan kaynaklanan -histiosit’lere benzer- iri hücrelerle belirgin, diğer lenfom tiplerine oranla malignite derecesi daha yüksek lenfom; histiositik lenfom
Folliküler lenfom. Bk. nodular lymphoma
Malign hücrelerin, lenf düğümünün tümünü işgal etmeleri ve normal lenf dokusunun ortadan kalkması ile belirgin lenfom tipi; difüz lenfom
Özellikle çene, yüz veya retroperitoneal lenf düğümlerinden gelişip hızla vücuda yayılan, -tedavi edilmediği takdirde- kısa zamanda öldürücü nitelik gösteren lenfom; Burkitt lenfomu (Lezyonlarda Epstein-Barr virüsü’nün
B lenfositlerin malign şekle dönüşmesiyle belirgin lenfom; B lenfositlerden kaynaklanan lenfom; Bsel lenfom
Lenf damarından gelişen ur; lenf damarı tümörü; anjiyolenfom.
Afrika lenfomu. Bk. Burkitts lymphoma
Parotis bezinde görülen, lenfoid stroma içeren kistadenom’dan oluşmuş iyi huylu bir tümör; Warthin tümörü; adenolenfom (Genellikle yaşlı erkeklerde görülür),
Parotis bezinde görülen, lenfoid stroma içeren kistadenom’dan oluşmuş iyi huylu bir tümör; Warthin tümörü; adenolenfom (Genellikle yaşlı erkeklerde görülür),
1
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 6 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 6 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Warthin tümörü. Bk. adenolymphoma
Nonfolliküler lenfom. Bk. diffuse lymphoma
Malign lenfom. Bk. lymphoma.
tıbbi çeviri
Lenfosarkom. Bk. lymphoma.
Folliküler lenfom. Bk. nodular lymphoma
Afrika lenfomu. Bk. Burkitts lymphoma
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü