İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 200 adet çeviri sonucu bulundu. 141 - 160 arasındaki sonuçlar:
Lenf dokusunun hiperplazisi; lenfadeni.
Lenf dm ya da dmlerinin ar bymesi; lenfadenhipertrofi.
Lenf dmnn ameliyatla karlas; lenfadenoktomi.
tibbi çeviri
Bk. lymphadeno.
(G.): Lenf dm. Bk. lymph node.
(L.): Lenfa. Bk. lymph.
Lenf damarlaryla ilgili; lenfVaskler.
Lenf, lenf dokusu, lenf daman, lenfosit anlamna nek.
Lenf damar
Herhangi bir organ veya oluumun ba dokusu iinde -yer yer serpilmi- lenf ile dolu boluklar; lenf boluklar
Lenf plazmas
Retikler bir a iinde youn ekilde dal lenfositlerin oluturduu kk, kresel kitle; lenf follikl; lenf dmc
Mikroskpik muayene iin, lenf dmden ameliyatla para alma veya ine ile para ekme; lenf dm biyopsisi
Afferent lenf damarlarnn yolu zerindeki, lenften yabanc maddeleri szen ve lenfositlere depo grevi yapan, kresel ya da oval kk lenfoid doku kitlelerinden her biri; lenf dm (Her lenf dm, fibrz ba dokusundan
Lenf follikl. Bk. lymph nodule
Lenf damarlar ve lenf dmleri iindeki dolam; lenf dolam
Lenfosit. Bk. lymphocyte
Lenf dm; lenf bezi. Bk. lymph node
Lenf kapilleri
Lenf damarlarnda dolaan, lenf dmlerinde szlen, sonunda iki byk lenf kanal (ductus thora-cicus ve sa lenfatik kanal) araclyla kan dolamna katlan, su, albmin ve ounluu lenfosit olmak zere eitli lkosit
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 80 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Warthin tmr. Bk. adenolymphoma
kulak vestibl’nn iyan duvarnda, kendisinin ald delikten balayp temporal kemiin pars petrosa’snm arka yzne kadar uzanan, iinde ductus endolymphaticus ile bir kk ven’in yer ald kk
Bk. lymphogranuloma inguinale.
tibbi çeviri
Lenfatik kapakk. Bk. lymphatic valve.
Tberkloz lenfadenopati. Bk. tuberculous lymphadenitis.
T hcresi; T lenfosit. Bk. T lymphocyte
riner sistem enfeksiyonlar, lymphogranuloma inguinale ve sistemik enfeksiyonlarn tedavisinde azdan tablet ya da sspansiyon eklinde kullanlan, slfonamid grubu bir bileik; slfametoksazol.
Bk. status lymphaticus.
Bk. status lymphaticus
Perilenfatik aralk. Bk. perilymphatic space
Schmincke tmr. Bk. lymphoepithelioma
Sa kolun lenfini toplayp ductus lymphaticus dexter’e alan lenf kt; sa kprckalt kt
Ba ve boynun sa tarafndaki lenfi toplayp ductus lymphaticus dexter’e alan lenf kt; sa jugular ktk
Regaud tmr. Bk. lymphoepithelioma
Bk. lymphaticplexus
(L.): Perilenf. Bk. perilympha.
Bk. adenolymphom
Membranz labirent’in perilenfatik aralk (spatium perilymphaticum) ile ductus cochlearis’i ieren blm; koklear labirent
ekirdek suyu. Bk. karyolymph
Nonne-Milroy-Meige sendromu. Bk. congenital lymphedema
1 2 3 4
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü