İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 200 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Lenfoid doku. Bk. lymphatic tissue
Kemik iliindeki, kendisinden B ve T lenfositlerin kaynakland kk hcre; lenfoid multipotansiyel kk hcre
Lenfoid hcre. Bk. lymphocyte
tibbi çeviri
1- Lenf veya lenf dokusu ile ilgili; lenfoid.2- Lenf’e veya lenf dokusuna benzeyen,
Hem lenf, hem kan akm yoluyla yaylan; lemfohematojenz.
Belli bir vcut blgesindeki lenf damarlar ve lenf dmlerinin, radyoopak madde enjeksiyonunu takiben x nlar araclyla filminin alnmas; lenfografi.
Bk. Hodgkin s disease.
Bk. lymphogranuloma inguinale
1- Lenf dmlerinin, granlom eklinde ilikler gstermesi hali;lenf dmlerinde bu tarz byme ile belirgin lenfadenopati; lenfogranlomatoz. 2- Hodgkin hastal. Bk. Hodgkin s disease
Bk. lymphogranuloma inguinale
Chlamydia trachomatis’in sebep olduu, d genital organlarda lserleme gsteren lezyonlar, kask lenf bezlerinin iip iltihaplanmas ve atele belirgin, cinsel temasla geen enfeksiyz hastalk (zellikle tropikal b
Lenfogranlom. Bk. lymphogranulomatosis
Lenfografi yoluyla elde edilen film; lenfogram.
Lenf dm. Bk. lymph node.
Malign hcrelerin ya da hastalk etkeni mikroorganizmann lenf yoluyla vcudun bir yerinden dier bir yerine gemesi; lenfojen yaylma,
1- Lenf yapc; lenf olumasn uyarc;lenfojenz. 2- Lenf dokusundan kaynaklanan; lenfatik sistemden gelien. 3- Lenf yoluyla yaylan; lenf akm ile eitli doku ve organlara iletilen; lenfojenz.
Lenfojenik. Bk. lymphogenous.
Lenfin olumas; lenfogenez.
Nazofarenks’te, lenfoid dokuyu rten epitelden gelien kt huylu bir tmr; Schmincke tmr; Regaud tmr; lenfoepitelyom.
Bk. lymphoepithelioma.
1 2 3
4
5 6 7 8 9 10
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 80 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Warthin tmr. Bk. adenolymphoma
kulak vestibl’nn iyan duvarnda, kendisinin ald delikten balayp temporal kemiin pars petrosa’snm arka yzne kadar uzanan, iinde ductus endolymphaticus ile bir kk ven’in yer ald kk
Bk. lymphogranuloma inguinale.
tibbi çeviri
Lenfatik kapakk. Bk. lymphatic valve.
Tberkloz lenfadenopati. Bk. tuberculous lymphadenitis.
T hcresi; T lenfosit. Bk. T lymphocyte
riner sistem enfeksiyonlar, lymphogranuloma inguinale ve sistemik enfeksiyonlarn tedavisinde azdan tablet ya da sspansiyon eklinde kullanlan, slfonamid grubu bir bileik; slfametoksazol.
Bk. status lymphaticus.
Bk. status lymphaticus
Perilenfatik aralk. Bk. perilymphatic space
Schmincke tmr. Bk. lymphoepithelioma
Sa kolun lenfini toplayp ductus lymphaticus dexter’e alan lenf kt; sa kprckalt kt
Ba ve boynun sa tarafndaki lenfi toplayp ductus lymphaticus dexter’e alan lenf kt; sa jugular ktk
Regaud tmr. Bk. lymphoepithelioma
Bk. lymphaticplexus
(L.): Perilenf. Bk. perilympha.
Bk. adenolymphom
Membranz labirent’in perilenfatik aralk (spatium perilymphaticum) ile ductus cochlearis’i ieren blm; koklear labirent
ekirdek suyu. Bk. karyolymph
Nonne-Milroy-Meige sendromu. Bk. congenital lymphedema
1 2 3 4
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü