İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 200 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
Lenfin idrara geii; idrarda lenf bulunuu; lenfri.
Lenf akmnn durmas; herhangi bir sebeple belli bir vcut blgesinde lenf dolamnn kesilmesi; lenfostaz.
Lenfosarkom. Bk. lymphoma.
tibbi çeviri
Yrtlan lenf damarlarndan lenf’in danakmas; lenfore.
Lenforaji. Bk. lymhorrhea.
Lenf dmlerindeki retikloendotelyal hcrelerle ilgili; lenforetikler.
Lenfoid hcrelerin artm ile belirgin; lenfoproliferatif.
Lenfositlerin olumas; lemfopoez.
Lenfoplasti. Bk. lymphangioplasty.
Kanda lenfosit saysnn ileri derecedeazal; lenfopeni.
Lenfopati. Bk. lymphopathia.
Bk. lymphogranuloma inguinale.
Lenf dmleri veya lenf damarlarn ilgilendiren herhangi bir hastalk; lenfopati
1- Lenfom’la ilgili; lenfomatoz. 2- Lenfom gsteren; lenfom’la belirgin. 3- Lenfom yapsnda; lenfom niteliinde,
Lenfomatoz. Bk. lymphadenomatosis.
Lenfom’u andran; lenfom’a benzeyen; lenfomatoid.
Lenf dokusundan gelien kt huylu tmr; lenf dm kanseri; lenfom [Lenfom\'lar klinik olarak 1- Hodgkin hastal (Hodgkin lenfomu), 2- Hodgkin-d lenfom (non-Hodgkin lenfom) olmak zere iki gruba ayrlrlar]
Lenfositleri eritici; lenfositleri tahrip edici; lenfolitik.
Antijen ile temasa gelen T lenfositler tarafndan salglanan, makrofajlar enfeksiyon ya da iltihap blgesine ynlendirici bir madde; lenfokin.
Lenfoid doku (tonsilla vb.)’nun ameliyatla karlmas; lenfoidektomi.
1 2
3
4 5 6 7 8 9 10
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 80 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Warthin tmr. Bk. adenolymphoma
kulak vestibl’nn iyan duvarnda, kendisinin ald delikten balayp temporal kemiin pars petrosa’snm arka yzne kadar uzanan, iinde ductus endolymphaticus ile bir kk ven’in yer ald kk
Bk. lymphogranuloma inguinale.
tibbi çeviri
Lenfatik kapakk. Bk. lymphatic valve.
Tberkloz lenfadenopati. Bk. tuberculous lymphadenitis.
T hcresi; T lenfosit. Bk. T lymphocyte
riner sistem enfeksiyonlar, lymphogranuloma inguinale ve sistemik enfeksiyonlarn tedavisinde azdan tablet ya da sspansiyon eklinde kullanlan, slfonamid grubu bir bileik; slfametoksazol.
Bk. status lymphaticus.
Bk. status lymphaticus
Perilenfatik aralk. Bk. perilymphatic space
Schmincke tmr. Bk. lymphoepithelioma
Sa kolun lenfini toplayp ductus lymphaticus dexter’e alan lenf kt; sa kprckalt kt
Ba ve boynun sa tarafndaki lenfi toplayp ductus lymphaticus dexter’e alan lenf kt; sa jugular ktk
Regaud tmr. Bk. lymphoepithelioma
Bk. lymphaticplexus
(L.): Perilenf. Bk. perilympha.
Bk. adenolymphom
Membranz labirent’in perilenfatik aralk (spatium perilymphaticum) ile ductus cochlearis’i ieren blm; koklear labirent
ekirdek suyu. Bk. karyolymph
Nonne-Milroy-Meige sendromu. Bk. congenital lymphedema
1 2 3 4
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü