İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 190 adet çeviri sonucu bulundu. 141 - 160 arasındaki sonuçlar:
D elastik lamina. Bk. external elastic membrane
(G.): Diensefalon (ara beyin)’un, habenuler ekirdekleri ieren habenuler gen (trigonum habenulae) ve balantlan ile epifiz bezi (corpus pineale)’nden oluan blm; epitalamus.
1 – Epitalamus ‘la ilgili; epitalamik. 2- Tala-mus zerinde yerlemi.
tibbi çeviri
Kompakt kemiin, endosteum’a komu blmndeki sirkumferensiyal kemik lamellerden her biri; endosteal lamel
Eklamptojenz. Bk. eclamptogenic.
Eklamptojenik toksemi. Bk. eclampsia
Eklampsi’ye sebep olan; gebede konvlsiyon yaratan; eklamptojenik.
Eklamptik toksemi. Bk. eclampsia
Eklampsi’li hastada grlen, konvlsiyonlarla belirgin nbet; eklampsi nbeti
Eklampsi’ye bal olarak gelien, retina arterlerinde spazm sonucu daralma ve bazan kanama ile belirgin, ar vakalarda optik papilla’da deminin de elik ettii retinopati; eklamptik retinopati
1- Eklampsi ile ilgili; eklamptik. 2- Eklampsiniteliinde; eklampsi grnmnde,
Bk. eclampsia.
Preeklampsi’ye, konvlsiyon nbetlerinin eklenmesiyle oluan ar gebelik toksikozu; eklampsi (Eklampsi nbetleri, zellikle fets asndan byk risk gsterir. Bu bakmdan konvlsiyon nbetlerinin tekrarnda anneye ge
Akcier kanseri, zellikle yulaf hcreli bron karsinomu gsteren hastalarda grlen, vcudun st tarafndaki kaslarda g kayb, tendon reflekslerinin ortadan kalk ve abuk yorulma ile belirgin parane-oplastik sendrom; Ea
Midebarsak ameliyatlarnda, dokuya tutmada kullanlan klemp; Doyen klempi
Belli bir yerde smrlanmayp etrafa yaylm iltihap; yaygn iltihap,
Tabakalara aynlma; tabakalara blnme;delaminasyon.
eker nitelii olmakszn tatlandnc olarak kullanlan siklamik asit tuzu; sodyum ya da kalsiyum siklamat (Kanser yapc baz izlenimler sebebiyle kullanm, Amerika’da yasaklanmtr),
B kompleks vitamininin bir unsuru; eritrositlerin olgunlamasnda, metabolik ve sinirsel ilevlerde gerekli, kobalamin trevi bir madde; ekstrensek faktr; B12 vitamini; siyanokobalamin (Siyanokobalamin, zellikle et, balk,
Bk. Pacini s corpuscles
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1966 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
1- Enzim anlamna nek. 2- Fermantasyon anlamna nek.
1- Enzim anlamna nek. 2- Fermantasyon anlamna nek.
birbirine bal, bitiik anlamnda nek. zigo-
tibbi çeviri
Hayvan anlamna nek.
Hayvan anlamna nek.
Sternum(gs kemii)’un sivrilik gsteren alt ucu (xiphisternum) anlamnda nek.
Sternum(gs kemii)’un sivrilik gsteren alt ucu (xiphisternum) anlamnda nek.
Kseromammografi bir eit mamografi yntemidir. Bu yntemde selenyum bir levhaya yanstlan grnt daha sonra kat zerine kaydedilir. Uygulama biimi mamografiye benzemekle birlikte biraz daha karmaktr. Kseromamografi y
Kuru anlamnda nek.
Kuru anlamnda nek.
Yabanc anlamnda nek.
Sar anlamnda nek.
Sar anlamnda nek.
organlar grntlemede ya da baz lezyonlan -tedavi amacyla-nlamada kullanlan, dalga boylar ksa, iyonizan elektromanyetik nlar; rntgen nlar; x nlar.
Baz akl hastalarnda grlen, bir anlam ifade etmeyen birbiri ile balantsz szler; birbiri ile balantsz szck ve szlerden oluan konuma; kelime salatas; szck salatas.
(L.) : Kadnda mesane ile rektum arasnda yer alan, fets’n gebelik esnasnda iinde gelitii organ; dl yata; rahim; uterus (Rahim, erikinde -1/3′n serviks, 2/3′n korpus oluturmak zere- ortalama
Her iki enenin iki yannda, en arkada yer alan di; byk az dileri (molar diler)’nin nden arkaya doru ncs; yirmiya dii; akl dii (Bir enede iki adet olmak zere iki enede toplam drt adet akl dii vard
1- Krk kemik ularn tel araclyla birbirine tespit etme; telle balama. 2- Ortodonti’de anormal oklzyonu dzeltme amacyla dileri telle balama.
(G.): Larenks (grtlak)’in altndan balayp sa ve sol bron’un aynlma yerine kadar uzanan, duvar iinde U biimi yatay kkrdaklar ieren, ortalama 10 cm uzunluunda boru eklindeki organ; nefes borusu; soluk b
Deride yara oluturmakszn syrp geen merminin ya da bomba patlamasnn sebep olduu youn hava basncna bal olarak herhangi bir i organda meydana gelen harabiyet.
1 2 3 4 .. 97 98 99
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü