İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 190 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
(G.): 24. gebelik haftasından sonra genellikle primigravida’larda gelişebilen, kan basıncında yükselme, proteinüri ve yaygm ödemle belirgin gebelik toksikozu; preeklampsi.
Bk. velamentous placenta
Dekonjestan etkisi nedeniyle burun konjestiyonunu gidermede, bronkodilatör etkisi nedeniyle bronş spazmına sebep olan bazı allerjik durumların tedavisinde kullanılan sempatomimetik bir ilaç; fenilpropanolamin hidroklorür.
tıbbi çeviri
Fenilamin. Bk. aniline.
Feokromositom tanısında uygulanan bir test; fentolamin testi (Feokromositom’abağlı devamlı hipertansiyon gösteren hastada, intravenöz fentolamin uygulanışı kan basıncında düşmeye sebep olur)
Hipertansiyon ve feokromositom’a bağlı hipertansif krizlerin tedavisinde ağızdan (tablet) ya da parenteral (intramüsküler, intravenöz) kullanılan bir alfa-adrenerjik reseptör blokeri; fentolamin mesilat (Alfa-adrenerjik
Kompakt kemiğin, periosteum’a komşu bölümündeki sirkumferensiyal kemik lamellerden her biri; periostal lamel
Pelviste yerleşik kadın üreme organlarının tümünün veya bir kısmının bakteriyel enfeksiyon nedeniyle iltihaplanması ile belirgin durum; pelvik enflamatuvar hastalık (Hastalık çoğu kez vagina veya uterus serviksi’ndeki e
Koklea’da, modiolus’unraf şeklindeki kemik çıkıntısı; kemik spiral lamina [Kemik spiral lamina, koklea\'nnı spiral kanalı (canalis spiralis cochlea)\'nı üstte scala vestibuli, altta scala tympani olmak üzere ikiye a
Bk. bone lamella.
Bk. subthalamic nucleus
İltihapla ilişkili olmayan; iltihap göstermeyen; iltihap dışı sebebe bağlı; nonenflamatuvar.
Deride, özellikle yüz derisinde, koyu kırmızı geniş leke ya da lekelerle belirgin, doğuştan mevcut nevus; ateş rengi ben (Deri kan damarlarının yaygın telanjiyektazisi sonucu oluşur)
Sedatif ve ağrı kesici etkiye sahip, intramüsküler ya da intravenöz kullanılan, benzodiazepin grubu bir ilaç; midazolam.
Bazı glokom tiplerinde -kamara sıvısı (aköz hümor)’nın oluşmasını azaltarak- göz içi tansiyonunu düşürmede tablet şeklinde kullanılan, bir karbonik anhidraz inhibitörü; metazolamid.diyaz ve anaerobik bakteriyel enfeksiy
(G.): Diensefalon (ara beyin)’un bir bölümü; talamus’un, corpus geniculatum laterale ve corpus geniculatum mediale’yi içeren arka ucu; metatalamus.
Talamus’ta, amigdaloid çekirdek ve diğer bazı bölgelerden başlayıp epitalamus’ta habenula üçgenindeki habenuler çekirdekler (nuclei habenulae)’de sonlanan sinir iplikleri demeti; talamus’un meduller şe
Hipertansiyon tedavisinde tablet şeklinde kullanılan ganglion bloke edici bir ilaç; mekamilamm hidroklorür.
Arilsülfataz B eksikliği nedeniyle gelişen, kornea’da lekeler, ağır iskelet sistemi anomalileri, aort kapağı yaprakcıklarında yapısal ve işlevsel bozukluklar ve idrarda kondroitin sülfat bulunuşu ile belirgin mukopolisa
Maroteaux-Lamy hastalığı. Bk. Maroteaux-Lamy syndrome
1 2
3
4 5 6 7 8 9 10
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1966 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
1- Enzim anlamına önek. 2- Fermantasyon anlamına önek.
1- Enzim anlamına önek. 2- Fermantasyon anlamına önek.
birbirine bağlı, bitişik anlamında önek. zigo-
tıbbi çeviri
Hayvan anlamına önek.
Hayvan anlamına önek.
Sternum(göğüs kemiği)’un sivrilik gösteren alt ucu (xiphisternum) anlamında önek.
Sternum(göğüs kemiği)’un sivrilik gösteren alt ucu (xiphisternum) anlamında önek.
Kseromammografi bir çeşit mamografi yöntemidir. Bu yöntemde selenyum bir levhaya yansıtılan görüntü daha sonra kağıt üzerine kaydedilir. Uygulama biçimi mamografiye benzemekle birlikte biraz daha karmaşıktır. Kseromamografi y
Kuru anlamında önek.
Kuru anlamında önek.
Yabancı anlamında önek.
Sarı anlamında önek.
Sarı anlamında önek.
İç organları görüntülemede ya da bazı lezyonlan -tedavi amacıyla-ışınlamada kullanılan, dalga boyları kısa, iyonizan elektromanyetik ışınlar; röntgen ışınları; x ışınları.
Bazı akıl hastalarında görülen, bir anlam ifade etmeyen birbiri ile bağlantısız sözler; birbiri ile bağlantısız sözcük ve sözlerden oluşan konuşma; kelime salatası; sözcük salatası.
(L.) : Kadında mesane ile rektum arasında yer alan, fetüs’ün gebelik esnasında içinde geliştiği organ; döl yatağı; rahim; uterus (Rahim, erişkinde -1/3′ünü serviks, 2/3′ünü korpus oluşturmak üzere- ortalama
Her iki çenenin iki yanında, en arkada yer alan diş; büyük azı dişleri (molar dişler)’nin önden arkaya doğru üçüncüsü; yirmiyaş dişi; akıl dişi (Bir çenede iki adet olmak üzere iki çenede toplam dört adet akıl dişi vard
1- Kırık kemik uçlarını tel aracılığıyla birbirine tespit etme; telle bağlama. 2- Ortodonti’de anormal oklüzyonu düzeltme amacıyla dişleri telle bağlama.
(G.): Larenks (gırtlak)’in altından başlayıp sağ ve sol bronş’un aynlma yerine kadar uzanan, duvarı içinde U biçimi yatay kıkırdaklar içeren, ortalama 10 cm uzunluğunda boru şeklindeki organ; nefes borusu; soluk b
Deride yara oluşturmaksızın sıyırıp geçen merminin ya da bomba patlamasının sebep olduğu yoğun hava basıncına bağlı olarak herhangi bir iç organda meydana gelen harabiyet.
1 2 3 4 .. 97 98 99
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü