İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 190 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
(G.): 24. gebelik haftasndan sonra genellikle primigravida’larda geliebilen, kan basncnda ykselme, proteinri ve yaygm demle belirgin gebelik toksikozu; preeklampsi.
Bk. velamentous placenta
Dekonjestan etkisi nedeniyle burun konjestiyonunu gidermede, bronkodilatr etkisi nedeniyle bron spazmna sebep olan baz allerjik durumlarn tedavisinde kullanlan sempatomimetik bir ila; fenilpropanolamin hidroklorr.
tibbi çeviri
Fenilamin. Bk. aniline.
Feokromositom tansnda uygulanan bir test; fentolamin testi (Feokromositom’abal devaml hipertansiyon gsteren hastada, intravenz fentolamin uygulan kan basncnda dmeye sebep olur)
Hipertansiyon ve feokromositom’a bal hipertansif krizlerin tedavisinde azdan (tablet) ya da parenteral (intramskler, intravenz) kullanlan bir alfa-adrenerjik reseptr blokeri; fentolamin mesilat (Alfa-adrenerjik
Kompakt kemiin, periosteum’a komu blmndeki sirkumferensiyal kemik lamellerden her biri; periostal lamel
Pelviste yerleik kadn reme organlarnn tmnn veya bir ksmnn bakteriyel enfeksiyon nedeniyle iltihaplanmas ile belirgin durum; pelvik enflamatuvar hastalk (Hastalk ou kez vagina veya uterus serviksi’ndeki e
Koklea’da, modiolus’unraf eklindeki kemik knts; kemik spiral lamina [Kemik spiral lamina, koklea\'nn spiral kanal (canalis spiralis cochlea)\'n stte scala vestibuli, altta scala tympani olmak zere ikiye a
Bk. bone lamella.
Bk. subthalamic nucleus
ltihapla ilikili olmayan; iltihap gstermeyen; iltihap d sebebe bal; nonenflamatuvar.
Deride, zellikle yz derisinde, koyu krmz geni leke ya da lekelerle belirgin, doutan mevcut nevus; ate rengi ben (Deri kan damarlarnn yaygn telanjiyektazisi sonucu oluur)
Sedatif ve ar kesici etkiye sahip, intramskler ya da intravenz kullanlan, benzodiazepin grubu bir ila; midazolam.
Baz glokom tiplerinde -kamara svs (akz hmor)’nn olumasn azaltarak- gz ii tansiyonunu drmede tablet eklinde kullanlan, bir karbonik anhidraz inhibitr; metazolamid.diyaz ve anaerobik bakteriyel enfeksiy
(G.): Diensefalon (ara beyin)’un bir blm; talamus’un, corpus geniculatum laterale ve corpus geniculatum mediale’yi ieren arka ucu; metatalamus.
Talamus’ta, amigdaloid ekirdek ve dier baz blgelerden balayp epitalamus’ta habenula genindeki habenuler ekirdekler (nuclei habenulae)’de sonlanan sinir iplikleri demeti; talamus’un meduller e
Hipertansiyon tedavisinde tablet eklinde kullanlan ganglion bloke edici bir ila; mekamilamm hidroklorr.
Arilslfataz B eksiklii nedeniyle gelien, kornea’da lekeler, ar iskelet sistemi anomalileri, aort kapa yaprakcklarnda yapsal ve ilevsel bozukluklar ve idrarda kondroitin slfat bulunuu ile belirgin mukopolisa
Maroteaux-Lamy hastal. Bk. Maroteaux-Lamy syndrome
1 2
3
4 5 6 7 8 9 10
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1966 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
1- Enzim anlamna nek. 2- Fermantasyon anlamna nek.
1- Enzim anlamna nek. 2- Fermantasyon anlamna nek.
birbirine bal, bitiik anlamnda nek. zigo-
tibbi çeviri
Hayvan anlamna nek.
Hayvan anlamna nek.
Sternum(gs kemii)’un sivrilik gsteren alt ucu (xiphisternum) anlamnda nek.
Sternum(gs kemii)’un sivrilik gsteren alt ucu (xiphisternum) anlamnda nek.
Kseromammografi bir eit mamografi yntemidir. Bu yntemde selenyum bir levhaya yanstlan grnt daha sonra kat zerine kaydedilir. Uygulama biimi mamografiye benzemekle birlikte biraz daha karmaktr. Kseromamografi y
Kuru anlamnda nek.
Kuru anlamnda nek.
Yabanc anlamnda nek.
Sar anlamnda nek.
Sar anlamnda nek.
organlar grntlemede ya da baz lezyonlan -tedavi amacyla-nlamada kullanlan, dalga boylar ksa, iyonizan elektromanyetik nlar; rntgen nlar; x nlar.
Baz akl hastalarnda grlen, bir anlam ifade etmeyen birbiri ile balantsz szler; birbiri ile balantsz szck ve szlerden oluan konuma; kelime salatas; szck salatas.
(L.) : Kadnda mesane ile rektum arasnda yer alan, fets’n gebelik esnasnda iinde gelitii organ; dl yata; rahim; uterus (Rahim, erikinde -1/3′n serviks, 2/3′n korpus oluturmak zere- ortalama
Her iki enenin iki yannda, en arkada yer alan di; byk az dileri (molar diler)’nin nden arkaya doru ncs; yirmiya dii; akl dii (Bir enede iki adet olmak zere iki enede toplam drt adet akl dii vard
1- Krk kemik ularn tel araclyla birbirine tespit etme; telle balama. 2- Ortodonti’de anormal oklzyonu dzeltme amacyla dileri telle balama.
(G.): Larenks (grtlak)’in altndan balayp sa ve sol bron’un aynlma yerine kadar uzanan, duvar iinde U biimi yatay kkrdaklar ieren, ortalama 10 cm uzunluunda boru eklindeki organ; nefes borusu; soluk b
Deride yara oluturmakszn syrp geen merminin ya da bomba patlamasnn sebep olduu youn hava basncna bal olarak herhangi bir i organda meydana gelen harabiyet.
1 2 3 4 .. 97 98 99
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü