İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 190 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
Talamus’un belli bir bölgesinin stereotaksi yöntemi ile tahrip edilmesi; talamotomi.
Talamus’la ilgili; talamik.
Bkfilum terminale.
tıbbi çeviri
Gram-pozitif ve gram-negatif bakterilere karşı etkili, ampisilin grubu bir antibiyotik; talampisilin.
Bk. corneal microscope
Paryetal kemikler ile oksipital kemiğin üst kenarı arasındaki sutura; lambdoid dikiş
Suprakoroid lamina. Bk. suprachoroidea
Bk. vena thalamostriata superior
Üriner sistem enfeksiyonları, lymphogranuloma inguinale ve sistemik enfeksiyonların tedavisinde ağızdan tablet ya da süspansiyon şeklinde kullanılan, sülfonamid grubu bir bileşik; sülfametoksazol.
Çeşitli bakteri enfeksiyonlarına karşı başarılı olmasına karşın, bazı toksik etkileri sebebiyle yerine -çoğu kez- diğer sülfonamidlerin tercih edildiği, sülfonamid grubu ilk bulunan bileşik; siilfanilamid.
(L.): Diensefalon (ara beyin)’un, talamus ile hipotalamus arasında yer alan bölümü; subtalamus.
Beyinde iç kapsül (capsula interna) ile pedunculus cerebri arasındaki mercek biçimi gösteren çekirdek; subtalamik çekirdek
Talamus’un altında; subtalamik.
Hafif seyreden iltihap; hafifiltihaplanma; subenflamasyon.
Bk. medıdlary stria of thalamus
Omurilik ve talamus’la ilgili; spinotalamik.
Skololamin’in hidrobromür tuzu; skopolamin hidrobromür (Antiemetik, sedatif, midriyatik ve anestezi öncesi tükürük ve bronş salgılarını azaltma amacıyla kullanılır),
Solanaceae (patlıcangiller) ailesine ait Hyoscyamus niger (ban otu), Atropa belladonna (güzelavrat otu), Scopolia carniolica vb. bitkilerin yaprak ve tohumlarından elde edilen, atropin’e benzer etkilere sahip antikoline
Alleıjikreaksiyonlann tedavisindeağızdan kullanılan bir antihistamin; pirilamin maleat.
Preeklamptik toksemi. Bk. preeclampsia.
1
2
3 4 5 6 .. 8 9 10
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1966 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
1- Enzim anlamına önek. 2- Fermantasyon anlamına önek.
1- Enzim anlamına önek. 2- Fermantasyon anlamına önek.
birbirine bağlı, bitişik anlamında önek. zigo-
tıbbi çeviri
Hayvan anlamına önek.
Hayvan anlamına önek.
Sternum(göğüs kemiği)’un sivrilik gösteren alt ucu (xiphisternum) anlamında önek.
Sternum(göğüs kemiği)’un sivrilik gösteren alt ucu (xiphisternum) anlamında önek.
Kseromammografi bir çeşit mamografi yöntemidir. Bu yöntemde selenyum bir levhaya yansıtılan görüntü daha sonra kağıt üzerine kaydedilir. Uygulama biçimi mamografiye benzemekle birlikte biraz daha karmaşıktır. Kseromamografi y
Kuru anlamında önek.
Kuru anlamında önek.
Yabancı anlamında önek.
Sarı anlamında önek.
Sarı anlamında önek.
İç organları görüntülemede ya da bazı lezyonlan -tedavi amacıyla-ışınlamada kullanılan, dalga boyları kısa, iyonizan elektromanyetik ışınlar; röntgen ışınları; x ışınları.
Bazı akıl hastalarında görülen, bir anlam ifade etmeyen birbiri ile bağlantısız sözler; birbiri ile bağlantısız sözcük ve sözlerden oluşan konuşma; kelime salatası; sözcük salatası.
(L.) : Kadında mesane ile rektum arasında yer alan, fetüs’ün gebelik esnasında içinde geliştiği organ; döl yatağı; rahim; uterus (Rahim, erişkinde -1/3′ünü serviks, 2/3′ünü korpus oluşturmak üzere- ortalama
Her iki çenenin iki yanında, en arkada yer alan diş; büyük azı dişleri (molar dişler)’nin önden arkaya doğru üçüncüsü; yirmiyaş dişi; akıl dişi (Bir çenede iki adet olmak üzere iki çenede toplam dört adet akıl dişi vard
1- Kırık kemik uçlarını tel aracılığıyla birbirine tespit etme; telle bağlama. 2- Ortodonti’de anormal oklüzyonu düzeltme amacıyla dişleri telle bağlama.
(G.): Larenks (gırtlak)’in altından başlayıp sağ ve sol bronş’un aynlma yerine kadar uzanan, duvarı içinde U biçimi yatay kıkırdaklar içeren, ortalama 10 cm uzunluğunda boru şeklindeki organ; nefes borusu; soluk b
Deride yara oluşturmaksızın sıyırıp geçen merminin ya da bomba patlamasının sebep olduğu yoğun hava basıncına bağlı olarak herhangi bir iç organda meydana gelen harabiyet.
1 2 3 4 .. 97 98 99
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü