İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 190 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Snnet esnasnda, snnet derisini tutmada kullanlan klemp; Yellen klempi.
Willet klempi. Bk. Willets forceps
Vitrz lamel. Bk. lamina basalis choroideae.
tibbi çeviri
Kii uyank olmasna ramen -uyurgezerlie benzer- irade d hareket ve davranlar gstermesi hali; vijilambulizm.
Thalamus ve corpus striatum’un bir ksm venz kann vena basalis’e ileten venler; alt talamuskorpus striatum venleri
Nucleus caudatus, thalamus ve thalamus’a komu dokularn venz kann ileten ve vena interna cerebri ‘yi oluturmak zere vena choroidea ile birleen ven; st talamuskorpus striatum veni
(L.): Bk. velamen.
Gbek kordonunun dorudan fetal zarlara tutunuu ve gbek kordonu iindeki damarlarn dallanma gstererek zarlar ve plasenta zerine -rt eklinde- tutunma gstermesiyle belirgin plasenta; velamentz plasenta,
Gbek kordonunun, plasenta’nn ortasna tutunmas gerekirken fetal membranlara tutunmas; gbek kordonunun velamentz insersiyonu.
nce rt eklinde; zar biiminde; velamentz.
(L.): Zar eklinde ince rt; velamen.
ltraviyole nlar veren alet; ltraviyole lambas,
tabakadan olumu; tabakal; trilaminer.
Kronik lsemi ve Hodgkin hastalnda kullanlan antineoplastik bir ila; trietilenmelamin.
Yaralanma veya incinmeye bal olarak oluan iltihap; travmatik iltihap,
Bk. anterior spinothamic tract.
Bk. lateral spinothalamic tract
Bk. anterior spinothalamic tract
Belli bir vcut blgesine tedavi amacylas vermede kullanlan lamba; s lambas,
(L.) : Diensefalon (ara beyin)’un arka blmnde, beyin nc karncnn her iki yanndaki -afferent duyusal sinirlerin, ierdii ekirdeklerden geerek beyin korteksi’ne ulat- ortalama 4 cm uzunluundaki o
1 2 3 4 .. 8 9 10
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1966 adet çeviri sonucu bulundu. 1921 - 1940 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Benzer, gibi anlamna sonek.
Mantar anlamna sonek.
lme anlamna sonek.
tibbi çeviri
len alet anlamna sonek.
Am byme, am genileme anlamna sonek.
Herhangi bir eye ar dknlk veya belli bireyi yapmaya zorlayc i drt anlamna sonek.
Yumuama anlamna sonek.
Erime, zlme anlamna sonek.
Bilim dal anlamna sonek.
Hareket; hareket etme anlamna sonek.
ltihap, iltihaplanma anlamna sonek.
Uzman anlamna sonek.
Belli bir durum, reti veya yntem anlamna sonek.
1- Belli bir enfeksiyon’a bal olarak deri zerinde oluan lezyon veya lezyonlan belirtmek zere kullanlan sonek. 2- …’e benzeyen,… eklinde anlamna sonek.
Tbbi tedavi anlamna sonek.
izelge halinde kaydetme anlamna sonek.
Kaydedici alet anlammma sonek.
Elde edilen izelge, ekilen film anlamna sonek.
Meydana gelme, oluma, reme anlamna sonek.
1- Oluturucu, meydana getirici anlamna sonek. 2- …’den kaynaklanan, …’den doan, …’den gelien anlamna sonek.
1 2 3 .. 93 94 95 96
97
98 99
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü