İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 190 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Sünnet esnasında, sünnet derisini tutmada kullanılan klemp; Yellen klempi.
Willet klempi. Bk. Willets forceps
Vitröz lamel. Bk. lamina basalis choroideae.
tıbbi çeviri
Kişi uyanık olmasına rağmen -uyurgezerliğe benzer- irade dışı hareket ve davranışlar göstermesi hali; vijilambulizm.
Thalamus ve corpus striatum’un bir kısım venöz kanını vena basalis’e ileten venler; alt talamuskorpus striatum venleri
Nucleus caudatus, thalamus ve thalamus’a komşu dokuların venöz kanını ileten ve vena interna cerebri ‘yi oluşturmak üzere vena choroidea ile birleşen ven; üst talamuskorpus striatum veni
(L.): Bk. velamen.
Göbek kordonunun doğrudan fetal zarlara tutunuşu ve göbek kordonu içindeki damarların dallanma göstererek zarlar ve plasenta üzerine -örtü şeklinde- tutunma göstermesiyle belirgin plasenta; velamentöz plasenta,
Göbek kordonunun, plasenta’nın ortasına tutunması gerekirken fetal membranlara tutunması; göbek kordonunun velamentöz insersiyonu.
İnce örtü şeklinde; zar biçiminde; velamentöz.
(L.): Zar şeklinde ince örtü; velamen.
Ültraviyole ışınları veren alet; ültraviyole lambası,
Üç tabakadan oluşmuş; üç tabakalı; trilaminer.
Kronik lösemi ve Hodgkin hastalığında kullanılan antineoplastik bir ilaç; trietilenmelamin.
Yaralanma veya incinmeye bağlı olarak oluşan iltihap; travmatik iltihap,
Bk. anterior spinothamic tract.
Bk. lateral spinothalamic tract
Bk. anterior spinothalamic tract
Belli bir vücut bölgesine tedavi amacıylaısı vermede kullanılan lamba; ısı lambası,
(L.) : Diensefalon (ara beyin)’un arka bölümünde, beyin üçüncü karıncığının her iki yanındaki -afferent duyusal sinirlerin, içerdiği çekirdeklerden geçerek beyin korteksi’ne ulaştığı- ortalama 4 cm uzunluğundaki o
1 2 3 4 .. 8 9 10
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1966 adet çeviri sonucu bulundu. 1921 - 1940 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Benzer, gibi anlamına sonek.
Mantar anlamına sonek.
Ölçme anlamına sonek.
tıbbi çeviri
Ölçen alet anlamına sonek.
Aşm büyüme, aşm genişleme anlamına sonek.
Herhangi bir şeye aşırı düşkünlük veya belli birşeyi yapmaya zorlayıcı iç dürtü anlamına sonek.
Yumuşama anlamına sonek.
Erime, çözülme anlamına sonek.
Bilim dalı anlamına sonek.
Hareket; hareket etme anlamına sonek.
İltihap, iltihaplanma anlamına sonek.
Uzman anlamına sonek.
Belli bir durum, öğreti veya yöntem anlamına sonek.
1- Belli bir enfeksiyon’a bağlı olarak deri üzerinde oluşan lezyon veya lezyonlan belirtmek üzere kullanılan sonek. 2- …’e benzeyen,… şeklinde anlamına sonek.
Tıbbi tedavi anlamına sonek.
Çizelge halinde kaydetme anlamına sonek.
Kaydedici alet anlammma sonek.
Elde edilen çizelge, çekilen film anlamına sonek.
Meydana gelme, oluşma, üreme anlamına sonek.
1- Oluşturucu, meydana getirici anlamına sonek. 2- …’den kaynaklanan, …’den doğan, …’den gelişen anlamına sonek.
1 2 3 .. 93 94 95 96
97
98 99
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü