İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 190 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Sünnet esnasında, sünnet derisini tutmada kullanılan klemp; Yellen klempi.
Willet klempi. Bk. Willets forceps
Vitröz lamel. Bk. lamina basalis choroideae.
tıbbi çeviri
Kişi uyanık olmasına rağmen -uyurgezerliğe benzer- irade dışı hareket ve davranışlar göstermesi hali; vijilambulizm.
Thalamus ve corpus striatum’un bir kısım venöz kanını vena basalis’e ileten venler; alt talamuskorpus striatum venleri
Nucleus caudatus, thalamus ve thalamus’a komşu dokuların venöz kanını ileten ve vena interna cerebri ‘yi oluşturmak üzere vena choroidea ile birleşen ven; üst talamuskorpus striatum veni
(L.): Bk. velamen.
Göbek kordonunun doğrudan fetal zarlara tutunuşu ve göbek kordonu içindeki damarların dallanma göstererek zarlar ve plasenta üzerine -örtü şeklinde- tutunma göstermesiyle belirgin plasenta; velamentöz plasenta,
Göbek kordonunun, plasenta’nın ortasına tutunması gerekirken fetal membranlara tutunması; göbek kordonunun velamentöz insersiyonu.
İnce örtü şeklinde; zar biçiminde; velamentöz.
(L.): Zar şeklinde ince örtü; velamen.
Ültraviyole ışınları veren alet; ültraviyole lambası,
Üç tabakadan oluşmuş; üç tabakalı; trilaminer.
Kronik lösemi ve Hodgkin hastalığında kullanılan antineoplastik bir ilaç; trietilenmelamin.
Yaralanma veya incinmeye bağlı olarak oluşan iltihap; travmatik iltihap,
Bk. anterior spinothamic tract.
Bk. lateral spinothalamic tract
Bk. anterior spinothalamic tract
Belli bir vücut bölgesine tedavi amacıylaısı vermede kullanılan lamba; ısı lambası,
(L.) : Diensefalon (ara beyin)’un arka bölümünde, beyin üçüncü karıncığının her iki yanındaki -afferent duyusal sinirlerin, içerdiği çekirdeklerden geçerek beyin korteksi’ne ulaştığı- ortalama 4 cm uzunluğundaki o
1 2 3 4 .. 8 9 10
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1966 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Thalamus ve corpus striatum’un bir kısım venöz kanını vena basalis’e ileten venler; alt talamuskorpus striatum venleri
Beyinde foramen interventriculare yakınında sağda ve solda, vena thalamostriata superior ile vena choroidea’nın birleşmesinden oluşan iki ven; Galen venleri; beyin içi venleri; iç serebral venler (Sağ ve sol vena intern
Yassı kafa kemiklerinin iç ve dış kompakt laminaları arasındaki ilikle dolu süngersi aralık (diploe) içinde seyreden ve bu bölümün venöz kanmı boşaltmak üzere komşu dura mater sinüslerine açılan venler; diploe venleri; diploi
tıbbi çeviri
Nucleus caudatus, thalamus ve thalamus’a komşu dokuların venöz kanını ileten ve vena interna cerebri ‘yi oluşturmak üzere vena choroidea ile birleşen ven; üst talamuskorpus striatum veni
Terminal ven. Bk. vena thalamostriata superior
Saydam bölme (septum pellucidum)’nin venöz kanını vena thalamostriata superior’a ileten iki venden her biri; septum pellucidum veni
Arteria circumflexa iliaca profunda’ya eşlik eden ve -ligamentum inguinale’nin ortalama 2 cm üzerinde-vena iliaca externa’ya açılan ven; kalça derin kıvrık veni; derin sirkumfleks iliyak ven
Plexus choroideus’un dışyan tarafında seyrederek hippocampus, fornix cerebri ve corpus callosum’un venöz kanını toplayan ve -vena interna cerebri ‘yi oluşturmak üzere- vena thalamostriata superior ile birleş
(L.): Bk. velamen.
Göbek kordonunun doğrudan fetal zarlara tutunuşu ve göbek kordonu içindeki damarların dallanma göstererek zarlar ve plasenta üzerine -örtü şeklinde- tutunma göstermesiyle belirgin plasenta; velamentöz plasenta,
Göbek kordonunun, plasenta’nın ortasına tutunması gerekirken fetal membranlara tutunması; göbek kordonunun velamentöz insersiyonu.
İnce örtü şeklinde; zar biçiminde; velamentöz.
(L.): Zar şeklinde ince örtü; velamen.
Hastalık etkeninin, herhangi bir vektör aracılığıyla hasta kimseden sağlam kimseye geçmesi,
Aniden heyecanlanma, korkma gibi psikojenik faktörlere bağlı olarak gelişen, kan basıncında düşme, kalp atımlarında düzensizlik, nabızda yavaşlama, solunum güçlüğü, renk solukluğu, terleme ve baygınlık ile belirgin birkaç dak
Hipotalamus’tan salgılanıp, belli durumlarda kan dolaşımına geçmek üzere hipofiz arka lobunda depo edilen, böbrek tübiillerinde su reabsorpsiyonunu artırarak idrar oluşmasnıi azaltıcı, kan damarlarını daraltarak kan bas
Kan damarlan anlamına önek.
1- Damar anlamına önek. 2- Ductus teferens (vasdeferens) anlamına önek.
Çiçek hastalığı virüsü ile aşılama; çiçekaşısı uygulama; variyolizasyon.
1- Çiçek hastalığına benzer deri lezyonları gösteren; bu nitelikte lezyonlarla belirgin; variyolat. 2- Çiçek aşısı ile aşılamak,
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 97 98 99
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü