İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 190 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Snnet esnasnda, snnet derisini tutmada kullanlan klemp; Yellen klempi.
Willet klempi. Bk. Willets forceps
Vitrz lamel. Bk. lamina basalis choroideae.
tibbi çeviri
Kii uyank olmasna ramen -uyurgezerlie benzer- irade d hareket ve davranlar gstermesi hali; vijilambulizm.
Thalamus ve corpus striatum’un bir ksm venz kann vena basalis’e ileten venler; alt talamuskorpus striatum venleri
Nucleus caudatus, thalamus ve thalamus’a komu dokularn venz kann ileten ve vena interna cerebri ‘yi oluturmak zere vena choroidea ile birleen ven; st talamuskorpus striatum veni
(L.): Bk. velamen.
Gbek kordonunun dorudan fetal zarlara tutunuu ve gbek kordonu iindeki damarlarn dallanma gstererek zarlar ve plasenta zerine -rt eklinde- tutunma gstermesiyle belirgin plasenta; velamentz plasenta,
Gbek kordonunun, plasenta’nn ortasna tutunmas gerekirken fetal membranlara tutunmas; gbek kordonunun velamentz insersiyonu.
nce rt eklinde; zar biiminde; velamentz.
(L.): Zar eklinde ince rt; velamen.
ltraviyole nlar veren alet; ltraviyole lambas,
tabakadan olumu; tabakal; trilaminer.
Kronik lsemi ve Hodgkin hastalnda kullanlan antineoplastik bir ila; trietilenmelamin.
Yaralanma veya incinmeye bal olarak oluan iltihap; travmatik iltihap,
Bk. anterior spinothamic tract.
Bk. lateral spinothalamic tract
Bk. anterior spinothalamic tract
Belli bir vcut blgesine tedavi amacylas vermede kullanlan lamba; s lambas,
(L.) : Diensefalon (ara beyin)’un arka blmnde, beyin nc karncnn her iki yanndaki -afferent duyusal sinirlerin, ierdii ekirdeklerden geerek beyin korteksi’ne ulat- ortalama 4 cm uzunluundaki o
1 2 3 4 .. 8 9 10
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1966 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Thalamus ve corpus striatum’un bir ksm venz kann vena basalis’e ileten venler; alt talamuskorpus striatum venleri
Beyinde foramen interventriculare yaknnda sada ve solda, vena thalamostriata superior ile vena choroidea’nn birlemesinden oluan iki ven; Galen venleri; beyin ii venleri; i serebral venler (Sa ve sol vena intern
Yass kafa kemiklerinin i ve d kompakt laminalar arasndaki ilikle dolu sngersi aralk (diploe) iinde seyreden ve bu blmn venz kanm boaltmak zere komu dura mater sinslerine alan venler; diploe venleri; diploi
tibbi çeviri
Nucleus caudatus, thalamus ve thalamus’a komu dokularn venz kann ileten ve vena interna cerebri ‘yi oluturmak zere vena choroidea ile birleen ven; st talamuskorpus striatum veni
Terminal ven. Bk. vena thalamostriata superior
Saydam blme (septum pellucidum)’nin venz kann vena thalamostriata superior’a ileten iki venden her biri; septum pellucidum veni
Arteria circumflexa iliaca profunda’ya elik eden ve -ligamentum inguinale’nin ortalama 2 cm zerinde-vena iliaca externa’ya alan ven; kala derin kvrk veni; derin sirkumfleks iliyak ven
Plexus choroideus’un dyan tarafnda seyrederek hippocampus, fornix cerebri ve corpus callosum’un venz kann toplayan ve -vena interna cerebri ‘yi oluturmak zere- vena thalamostriata superior ile birle
(L.): Bk. velamen.
Gbek kordonunun dorudan fetal zarlara tutunuu ve gbek kordonu iindeki damarlarn dallanma gstererek zarlar ve plasenta zerine -rt eklinde- tutunma gstermesiyle belirgin plasenta; velamentz plasenta,
Gbek kordonunun, plasenta’nn ortasna tutunmas gerekirken fetal membranlara tutunmas; gbek kordonunun velamentz insersiyonu.
nce rt eklinde; zar biiminde; velamentz.
(L.): Zar eklinde ince rt; velamen.
Hastalk etkeninin, herhangi bir vektr araclyla hasta kimseden salam kimseye gemesi,
Aniden heyecanlanma, korkma gibi psikojenik faktrlere bal olarak gelien, kan basncnda dme, kalp atmlarnda dzensizlik, nabzda yavalama, solunum gl, renk solukluu, terleme ve baygnlk ile belirgin birka dak
Hipotalamus’tan salglanp, belli durumlarda kan dolamna gemek zere hipofiz arka lobunda depo edilen, bbrek tbiillerinde su reabsorpsiyonunu artrarak idrar olumasni azaltc, kan damarlarn daraltarak kan bas
Kan damarlan anlamna nek.
1- Damar anlamna nek. 2- Ductus teferens (vasdeferens) anlamna nek.
iek hastal virs ile alama; iekas uygulama; variyolizasyon.
1- iek hastalna benzer deri lezyonlar gsteren; bu nitelikte lezyonlarla belirgin; variyolat. 2- iek as ile alamak,
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 97 98 99
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü