İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 190 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Snnet esnasnda, snnet derisini tutmada kullanlan klemp; Yellen klempi.
Willet klempi. Bk. Willets forceps
Vitrz lamel. Bk. lamina basalis choroideae.
tibbi çeviri
Kii uyank olmasna ramen -uyurgezerlie benzer- irade d hareket ve davranlar gstermesi hali; vijilambulizm.
Thalamus ve corpus striatum’un bir ksm venz kann vena basalis’e ileten venler; alt talamuskorpus striatum venleri
Nucleus caudatus, thalamus ve thalamus’a komu dokularn venz kann ileten ve vena interna cerebri ‘yi oluturmak zere vena choroidea ile birleen ven; st talamuskorpus striatum veni
(L.): Bk. velamen.
Gbek kordonunun dorudan fetal zarlara tutunuu ve gbek kordonu iindeki damarlarn dallanma gstererek zarlar ve plasenta zerine -rt eklinde- tutunma gstermesiyle belirgin plasenta; velamentz plasenta,
Gbek kordonunun, plasenta’nn ortasna tutunmas gerekirken fetal membranlara tutunmas; gbek kordonunun velamentz insersiyonu.
nce rt eklinde; zar biiminde; velamentz.
(L.): Zar eklinde ince rt; velamen.
ltraviyole nlar veren alet; ltraviyole lambas,
tabakadan olumu; tabakal; trilaminer.
Kronik lsemi ve Hodgkin hastalnda kullanlan antineoplastik bir ila; trietilenmelamin.
Yaralanma veya incinmeye bal olarak oluan iltihap; travmatik iltihap,
Bk. anterior spinothamic tract.
Bk. lateral spinothalamic tract
Bk. anterior spinothalamic tract
Belli bir vcut blgesine tedavi amacylas vermede kullanlan lamba; s lambas,
(L.) : Diensefalon (ara beyin)’un arka blmnde, beyin nc karncnn her iki yanndaki -afferent duyusal sinirlerin, ierdii ekirdeklerden geerek beyin korteksi’ne ulat- ortalama 4 cm uzunluundaki o
1 2 3 4 .. 8 9 10
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1966 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
organlar anlamna nek.
Geliimini tamamlam virs; canl hcreyi enfekte yetenei tayan ergin virs; viryon.
Geliimini tamamlam virs; canl hcreyi enfekte yetenei tayan ergin virs; viryon.
tibbi çeviri
Kadnn erkee zg duygu ve eilimler gstermesi hali; kadnn psikolojik anlamda erkeklemesi; virajinite.
Kii uyank olmasna ramen -uyurgezerlie benzer- irade d hareket ve davranlar gstermesi hali; vijilambulizm.
Dier akcierdeki yetersizlik nedeniyle salam akcierin normale oranla daha fazla almas ile belirgin solunum,
1- Kesecik anlamna nek. 2- Deride oluanvezikl anlamna nek.
1 – Kese, torba anlamna nek. 2- Vezikl anlamna nek.
Omur deliini arkadan snrlayan, iki omur kemeri laminas (lamina arcus vertebrae) ile iki taraf omur kemeri sap (pediculus arcus vertebrae)’nn oluturduu kemik ksm; omur’un arka kemeri; omur kemeri,
Omur anlamna nek.
Solucan, anlamna nek.
Anlamsz konuma alkanl; baz psikoz ekillerinde grlen yersiz ve anlamsz szlerle belirgin durmakszn konuma eilimi; verbomani.
Anlamsz szck ve szleri durmakszn tekrarlama; bu nitelikle belirgin konuma ekli; verbijerasyon.
Szle ifade etme; szle aklama; verbalizasyon.
karn boluunun endoskop araclylamuayenesi; ventroskopi.
karnck (ventrikl) anlamna nek.
Kalp karncklarnn kan aort ve pulmoner artere pompalamak zere kaslmas; ventrikler sistol (Kalp kulakklarnn kaslmasn takiben)
karn anlamna nek.
Ven (toplardamar) anlamna nek.
1- Ven (toplardamar) anlamna nek. 2- Venom(bcek zehiri) ya da zehir anlamna nek.
1 2
3
4 5 6 7 .. 97 98 99
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü