İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 190 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Sünnet esnasında, sünnet derisini tutmada kullanılan klemp; Yellen klempi.
Willet klempi. Bk. Willets forceps
Vitröz lamel. Bk. lamina basalis choroideae.
tıbbi çeviri
Kişi uyanık olmasına rağmen -uyurgezerliğe benzer- irade dışı hareket ve davranışlar göstermesi hali; vijilambulizm.
Thalamus ve corpus striatum’un bir kısım venöz kanını vena basalis’e ileten venler; alt talamuskorpus striatum venleri
Nucleus caudatus, thalamus ve thalamus’a komşu dokuların venöz kanını ileten ve vena interna cerebri ‘yi oluşturmak üzere vena choroidea ile birleşen ven; üst talamuskorpus striatum veni
(L.): Bk. velamen.
Göbek kordonunun doğrudan fetal zarlara tutunuşu ve göbek kordonu içindeki damarların dallanma göstererek zarlar ve plasenta üzerine -örtü şeklinde- tutunma göstermesiyle belirgin plasenta; velamentöz plasenta,
Göbek kordonunun, plasenta’nın ortasına tutunması gerekirken fetal membranlara tutunması; göbek kordonunun velamentöz insersiyonu.
İnce örtü şeklinde; zar biçiminde; velamentöz.
(L.): Zar şeklinde ince örtü; velamen.
Ültraviyole ışınları veren alet; ültraviyole lambası,
Üç tabakadan oluşmuş; üç tabakalı; trilaminer.
Kronik lösemi ve Hodgkin hastalığında kullanılan antineoplastik bir ilaç; trietilenmelamin.
Yaralanma veya incinmeye bağlı olarak oluşan iltihap; travmatik iltihap,
Bk. anterior spinothamic tract.
Bk. lateral spinothalamic tract
Bk. anterior spinothalamic tract
Belli bir vücut bölgesine tedavi amacıylaısı vermede kullanılan lamba; ısı lambası,
(L.) : Diensefalon (ara beyin)’un arka bölümünde, beyin üçüncü karıncığının her iki yanındaki -afferent duyusal sinirlerin, içerdiği çekirdeklerden geçerek beyin korteksi’ne ulaştığı- ortalama 4 cm uzunluğundaki o
1 2 3 4 .. 8 9 10
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1966 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
İç organlar anlamına önek.
Gelişimini tamamlamış virüs; canlı hücreyi enfekte yeteneği taşıyan ergin virüs; viryon.
Gelişimini tamamlamış virüs; canlı hücreyi enfekte yeteneği taşıyan ergin virüs; viryon.
tıbbi çeviri
Kadının erkeğe özgü duygu ve eğilimler göstermesi hali; kadının psikolojik anlamda erkekleşmesi; virajinite.
Kişi uyanık olmasına rağmen -uyurgezerliğe benzer- irade dışı hareket ve davranışlar göstermesi hali; vijilambulizm.
Diğer akciğerdeki yetersizlik nedeniyle sağlam akciğerin normale oranla daha fazla çalışması ile belirgin solunum,
1- Kesecik anlamına önek. 2- Deride oluşanvezikül anlamına önek.
1 – Kese, torba anlamına önek. 2- Vezikül anlamına önek.
Omur deliğini arkadan sınırlayan, iki omur kemeri laminası (lamina arcus vertebrae) ile iki taraf omur kemeri sapı (pediculus arcus vertebrae)’nın oluşturduğu kemik kısım; omur’un arka kemeri; omur kemeri,
Omur anlamına önek.
Solucan, anlamına önek.
Anlamsız konuşma alışkanlığı; bazı psikoz şekillerinde görülen yersiz ve anlamsız sözlerle belirgin durmaksızın konuşma eğilimi; verbomani.
Anlamsız sözcük ve sözleri durmaksızın tekrarlama; bu nitelikle belirgin konuşma şekli; verbijerasyon.
Sözle ifade etme; sözle açıklama; verbalizasyon.
karın boşluğunun endoskop aracılığıylamuayenesi; ventroskopi.
karıncık (ventrikül) anlamına önek.
Kalp karıncıklarının kanı aort ve pulmoner artere pompalamak üzere kasılması; ventriküler sistol (Kalp kulakçıklarının kasılmasını takiben)
karın anlamına önek.
Ven (toplardamar) anlamına önek.
1- Ven (toplardamar) anlamına önek. 2- Venom(böcek zehiri) ya da zehir anlamına önek.
1 2
3
4 5 6 7 .. 97 98 99
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü