İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
l
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1825 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
Lenfositlerin olumas; lemfopoez.
Lenfoplasti. Bk. lymphangioplasty.
Kanda lenfosit saysnn ileri derecedeazal; lenfopeni.
tibbi çeviri
Lenfopati. Bk. lymphopathia.
Bk. lymphogranuloma inguinale.
Lenf dmleri veya lenf damarlarn ilgilendiren herhangi bir hastalk; lenfopati
1- Lenfom’la ilgili; lenfomatoz. 2- Lenfom gsteren; lenfom’la belirgin. 3- Lenfom yapsnda; lenfom niteliinde,
Lenfomatoz. Bk. lymphadenomatosis.
Lenfom’u andran; lenfom’a benzeyen; lenfomatoid.
Lenf dokusundan gelien kt huylu tmr; lenf dm kanseri; lenfom [Lenfom\'lar klinik olarak 1- Hodgkin hastal (Hodgkin lenfomu), 2- Hodgkin-d lenfom (non-Hodgkin lenfom) olmak zere iki gruba ayrlrlar]
Lenfositleri eritici; lenfositleri tahrip edici; lenfolitik.
Antijen ile temasa gelen T lenfositler tarafndan salglanan, makrofajlar enfeksiyon ya da iltihap blgesine ynlendirici bir madde; lenfokin.
Lenfoid doku (tonsilla vb.)’nun ameliyatla karlmas; lenfoidektomi.
Lenfoid doku. Bk. lymphatic tissue
Kemik iliindeki, kendisinden B ve T lenfositlerin kaynakland kk hcre; lenfoid multipotansiyel kk hcre
Lenfoid hcre. Bk. lymphocyte
1- Lenf veya lenf dokusu ile ilgili; lenfoid.2- Lenf’e veya lenf dokusuna benzeyen,
Hem lenf, hem kan akm yoluyla yaylan; lemfohematojenz.
Belli bir vcut blgesindeki lenf damarlar ve lenf dmlerinin, radyoopak madde enjeksiyonunu takiben x nlar araclyla filminin alnmas; lenfografi.
Bk. Hodgkin s disease.
1 2
3
4 5 6 7 .. 90 91 92
l
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 505 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Leishmania tropica ya da Leishmania majr’un sebep olduu, ksa zamanda lsere dnen arsz ban; deri leymaniyaz; ark ban (zellikle Kk Asya, Kuzey Afrika ve Hindistan’da grlr).
Lipid ieren histiositlerden oluan, sarms kahverengi kk granlom; bu nitelikte iyi tabiatl kk tmr; ksantogranlom.
Lkosit (akyuvar) transfzyonu. Bk. leukocyte transfusion.
tibbi çeviri
Larenks’te sa ve sol teli (plica vocalis) arasnda kalan aralk; glottis aral
Limonda, baz meyvelerde ve yeil yaprakl sebzelerde bulunan, klcal damar duvarlarnn normal tonsn korumada gerekli bir madde; biyoflavonoid; P vitamini.
Lumbar arterlere elik eden, birinci ve ikincisi vena lumbalis ascendens’e, nc ve drdncs vena cava inferior’a alan her iki yandaki drt ven; bel venleri; lumbar venler
Larenks’in alt blmnn venz kann plexus thyroideus impar’a ileten ven; grtlak alt veni; inferior laringeal ven
Lenf damar
Lenf damarnn ya da lenf dmnn genileme gstermesi hali; lenfatik varis,
Lenfatik kapakk. Bk. lymphatic valve.
Ligamentum latum uteri’nin uterus’a bitiik tarafnda, uterus’un dyan duvar boyunca uzanan ven a; rahim ven a; uterin venz pleksus
Laboratuvarda inceleme yaplmak zere alnan idrar rnei
Lenfatik dokudan gelien kt huylu tmrlerin tedavisinde kullanlan, alkilletirici antineoplastik bir ila; urasil mustard; uramustin.
Lezyonlarn iyilemesini takiben nedbebrakmasyla belirgin deri iltihab; ulodermatit.
Lenf dmlerinde grlen tberkloz; lenf dm tberklozu; tberkloz lenfadenit (Genellikle boyun lenf dmleri ya da mediastinal lenf dmlerinde grlr),
Lipidlerin bir cinsi; ya asitlerinin gliserol’e balanmas ile oluan bileik; trigliserid.
Linguatula cinsi herhangi bir parazit; dilsolucan.
Larenks’i oluturan kkrdaklarn en by; tiroid kkrdak
Lenf phtsnn elik ettii lenfdamar iltihab; trombolenfanjit.
Lepra tedavisinde azdan kullanlanantileprotik bir ila; tiambutozin.
1 2 3 4 .. 24 25 26
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü