İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
l
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1825 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
1- Azdan alnan sedatif etkiye sahip ila zeltisi.2- ntravenz olarak uygulanan klorpromazin (Largactile), prometazin (Phenergan) ve meperidin (Pethidine) kanm; litik kokteyl (Hastada letarji, apati ve ruhsa
1- Erime ile ilgili; litik. 2- Eritici.
Lisilbradikinin. Bk. kallidin.
tibbi çeviri
Kuduz hastalndan ar korkma; kuduz korkusu.
Kuduza benzeyen; kuduzu andran; lissoid.
Kuduz hayvann deri zerinde oluturduusnk; kuduz kpek sr; lissodeksis.
Rabdovirsler (Rhabdovirs) ailesinin bir cinsi; lissavirs’ler (Kuduz virs ve dier baz virsleri ierir).
Bk. lyssaviruses.
(G.): Kuduz hayvann srmasyla oluan ldrcakut virtik hastalk; kuduz; lissa. Bk. rabies.
eitli vcut salglan (mukus, gzya, ter, tkrk, smk vb.) ve doku hcrelerinde bulunan, bakterileri eritici ve ldrc etkiye sahip bir enzim; lizozim.
Sitoplazma iinde, -hcre ii sindirimde rol oynayan- paralayc ve eritici enzimler ieren, ince zarla evrili cisimcik; lizozom.
Hcredeki madde ykm ile ilgili lizozomal enzimlerden herhangi birinin kaltsal eksiklii; lizozomal enzim eksikliine bal depolanma hastal (Ykm gerekleememi metabolik madde birikimi ile beraber lizozomlarm ime
Lizin olumasn uyaran antijen; lizojen.
Erime, zlme anlamna nek.
1 – Herhangi bir madde (eritrosit,doku hcresi, bakteri vb.)’nin eritici (lizin) etkisiyle erimesi; lizin etkisiyle hcre ya da bakteri zannn yrtlmas sonucu, ieriinin paralanp dalmas; erime; lizis. 2- H
drarda lisin bulunuu; lisinri.
Lizinojen. Bk. lysogen.
lgili enzimin doutan eksiklii nedeniyle vcudun lisin’i kullanamamas sonucu oluan, kaslarda g kayb ve zeka gerilii ile belirgin kaltsal metabolik hastalk; lisinemi.
Esansiyel amino asitlerden biri; bebekte ve ocukta dokularn geliim ve onarmnda, erikinde azot dengesinin korunmasnda gerekli bir amino asit; lisin.
Hcre, doku ya da bakterileri eritici zellie sahipmadde, zellikle bu nitelikte antikor; lizin.
1 2 3 4 .. 90 91 92
l
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 505 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Ligamentum latum uteri iinde pampiniform plekss’ oluturan venlerin, varikz genilemesi; ovaryan varikosel
Labirent iltihab; i kulak iltihab
Levha eklinde dz iki yze sahip az kalnlk gsteren kemik; yass kemik (Kafa kubbesi kemikleri, kosta, sternum vb.)
tibbi çeviri
Luys ekirdei. Bk. nucleus subthalamicus
Lenf dmnden ya da -lenf dmleri dnda- baz organlardaki len-foretikler dokudan gelien lenfom; Hodgkin lenfomu (Hodgkin hastal) dnda kalan lenfom; Hodgkin-d lenfom (Genellikle periferik ve mezenterik lenf d
Lenf dmc. Bk. lymph nodule
Lumbar pleksus’un bir dal olarak 1. ve 2. lumbar spinal sinirlerin n dallarndan kaynaklanp ramus genitalis ve ramus femoralis olmak zere iki dala aynlan, genital dal erkekte musculus cremaster’e motor, skrot
Lumbar ponksiyon yoluyla subaraknoid arala radyoopak madde enjeksiyonunu takiben x nlar araclyla omurilik filminin alnmas; miyelografi (Omurga kanalna knt yapan omurilik tmr, omurlar aras disk kaymas vb.
Lepra’ya sebep olan Mycobacterium tr; Hansen basili
Ligamentum nuchae’nn alt blm, son boyun ve ilk be gs omurunun dikensi kntlarndan balayp temporal kemikte processus mastoideus ve ense st izgisi (linea nuchae sperior)’nin d yarsnda sonlanan,
Ligamentum nuchae’nn alt blm, 6. ve 7. boyun, 1. ve 2. gs omurlarnn dikensi kntlar ve ligamentum supraspinale’den balayp 2,5. kaburgalarn d yzlerinde sonlanan, kaburgalar yukar kaldrc kas;
Ligamentum puboprostaticum iinde symphysis pubis’ten prostat bezine uzanan dz kas lifleri; puboprostatik kas
Ligamentum inguinale’nin 2/3 dyan blm, crista iliaca ve fascia thoracolumbalis’ten balayp son ya da drt kkrdak kaburga, linea alba ve fak inguinalis araclyla crista pubica ve pecten ossis pubis
Ligamentum stylohyoideum ve hiyoid kemik boynuzlarndan balayp yutak arka duvarndaki raphe pharyngis’te sonlanan, yutma esnasnda yuta daraltc kas; yutan orta bzc kas
Leishmania braziliensis’in sebep olduu, derideki lsere lezyonun bir sre sonra kan yoluyla yaylmas sonucu az ve nazofarenks mukozalarnda da lsere lezyonlar olumasyla belirgin leymaniyaz; derimukoza leymaniya
Lenfom tedavisinde birarada intravenz uygulanan mechlorethamine (nitrogen mustard), Oneovin (vincristine sulfate), procarbazine ve prednisone’dan olumu ila kombinasyonu (MOPP terimi, drt ilacn ba harflerinden olu
Leptotrombidium cinsi mit larvalan ile iletilen tifs. Bk. scrub typhus
Litrenin binde biri; mililitre,
Lohusalk dneminde memelerde oluan stn oksitosin etkisiyle meme bezi alveolleri evresindeki miyoepitelyal hcreler ve kas liflerinin kontraksiyonu sonucu meme kanallarna doru sevk edilmesi; st km refleksi
Lkositlerin, damar duvarndan geerek evre dokulara yaylmas; lkosit migrasyonu
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 24 25 26
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü