İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
l
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1825 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
1- Azdan alnan sedatif etkiye sahip ila zeltisi.2- ntravenz olarak uygulanan klorpromazin (Largactile), prometazin (Phenergan) ve meperidin (Pethidine) kanm; litik kokteyl (Hastada letarji, apati ve ruhsa
1- Erime ile ilgili; litik. 2- Eritici.
Lisilbradikinin. Bk. kallidin.
tibbi çeviri
Kuduz hastalndan ar korkma; kuduz korkusu.
Kuduza benzeyen; kuduzu andran; lissoid.
Kuduz hayvann deri zerinde oluturduusnk; kuduz kpek sr; lissodeksis.
Rabdovirsler (Rhabdovirs) ailesinin bir cinsi; lissavirs’ler (Kuduz virs ve dier baz virsleri ierir).
Bk. lyssaviruses.
(G.): Kuduz hayvann srmasyla oluan ldrcakut virtik hastalk; kuduz; lissa. Bk. rabies.
eitli vcut salglan (mukus, gzya, ter, tkrk, smk vb.) ve doku hcrelerinde bulunan, bakterileri eritici ve ldrc etkiye sahip bir enzim; lizozim.
Sitoplazma iinde, -hcre ii sindirimde rol oynayan- paralayc ve eritici enzimler ieren, ince zarla evrili cisimcik; lizozom.
Hcredeki madde ykm ile ilgili lizozomal enzimlerden herhangi birinin kaltsal eksiklii; lizozomal enzim eksikliine bal depolanma hastal (Ykm gerekleememi metabolik madde birikimi ile beraber lizozomlarm ime
Lizin olumasn uyaran antijen; lizojen.
Erime, zlme anlamna nek.
1 – Herhangi bir madde (eritrosit,doku hcresi, bakteri vb.)’nin eritici (lizin) etkisiyle erimesi; lizin etkisiyle hcre ya da bakteri zannn yrtlmas sonucu, ieriinin paralanp dalmas; erime; lizis. 2- H
drarda lisin bulunuu; lisinri.
Lizinojen. Bk. lysogen.
lgili enzimin doutan eksiklii nedeniyle vcudun lisin’i kullanamamas sonucu oluan, kaslarda g kayb ve zeka gerilii ile belirgin kaltsal metabolik hastalk; lisinemi.
Esansiyel amino asitlerden biri; bebekte ve ocukta dokularn geliim ve onarmnda, erikinde azot dengesinin korunmasnda gerekli bir amino asit; lisin.
Hcre, doku ya da bakterileri eritici zellie sahipmadde, zellikle bu nitelikte antikor; lizin.
1 2 3 4 .. 90 91 92
l
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 505 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Lohusalk dneminde genital organlarda oluan enfeksiyon; lohusalk hummas; puerperal enfeksiyon
Lohusalk hummas. Bk. childbed fever
Linkomisin, klindamisin gibi geni spektrumlu antibiyotiklerin kullanl esnasnda, barsak florasnda oalma gsteren Clostridium diflfcile’nin toksinine bal olarak gelien, epiteli soyulmu kolon mukozas zeri
tibbi çeviri
Larenks (grtlak) nnde; prelaringeal.
Larva ncesi dnemle ilgili; prelarval.
Lemipleji’den sonra geliebilen, zellikle ellerle ve el parmaklarnda ara vermeksizin eitli ynlerde bkllerle belirgin istem d hareketler grlmesi hali; posthemiplejikkore
Lakrimal kemiin orbital yznde, nazolakrimal kanal giriinin arka kenann oluturan dikey kabart; arka lakrimal ibik.
Lenf dmlerinde, enfeksiyon nedeniyle ilik ve kk abseler olumas ile belirgin durum; poradenit.
Lipid’in, plazmadaki iletimi iin proteine balanarak oluturduu tanecik; kan plazmasnda bulunan lipoprotein; plazma lipoproteini (Plazmadan dokulara lipidleri tayc grev yapan plazma lipoproteinleri, ierdikleri
lenfosit’ten -farkllaarak- oluan, antijen’e kar antikor oluturma yeteneine sahip hcre; plazmasit; plasmosit; plazma hcresi (plazma hcreleri, normalde periferik kanda bulunmazlar; ancak iltihabi ve enfeks
Lenf dmnn evresel bag-dokusunu da iine alan cerahatli iltihab; adenofleg-mon.
Lenf daman evresindeki dokununiltihab; perilenfanjit.
Len damar evresinde; lenf damarnevreleyen; perilenfanjial.
Lenf dm evresindeki dokununiltihab; perilenfadenit.
Lobl evresindeki dokunun iltihab; zellikle akcier lobl veya lobllerini saran ba dokusunun iltihab; periloblit.
Lob evresinde; lob’u evreleyen; perilober.
Larenks evresindeki dokunun iltihab; perilarenjit.
Larenks evresinde; larenks’i evreleyen;perilaringeal; perilarenjeal.
Lezyondan alnan parann histolojik tetkiki ile tehis koyma; patolojik tan
Larenks’te, ses tellerini rten epitel tabakasnn -nodl eklinde- yerel kalnlama gstermesi
1 2
3
4 5 6 7 .. 24 25 26
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü