İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
l
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1825 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
1- Azdan alnan sedatif etkiye sahip ila zeltisi.2- ntravenz olarak uygulanan klorpromazin (Largactile), prometazin (Phenergan) ve meperidin (Pethidine) kanm; litik kokteyl (Hastada letarji, apati ve ruhsa
1- Erime ile ilgili; litik. 2- Eritici.
Lisilbradikinin. Bk. kallidin.
tibbi çeviri
Kuduz hastalndan ar korkma; kuduz korkusu.
Kuduza benzeyen; kuduzu andran; lissoid.
Kuduz hayvann deri zerinde oluturduusnk; kuduz kpek sr; lissodeksis.
Rabdovirsler (Rhabdovirs) ailesinin bir cinsi; lissavirs’ler (Kuduz virs ve dier baz virsleri ierir).
Bk. lyssaviruses.
(G.): Kuduz hayvann srmasyla oluan ldrcakut virtik hastalk; kuduz; lissa. Bk. rabies.
eitli vcut salglan (mukus, gzya, ter, tkrk, smk vb.) ve doku hcrelerinde bulunan, bakterileri eritici ve ldrc etkiye sahip bir enzim; lizozim.
Sitoplazma iinde, -hcre ii sindirimde rol oynayan- paralayc ve eritici enzimler ieren, ince zarla evrili cisimcik; lizozom.
Hcredeki madde ykm ile ilgili lizozomal enzimlerden herhangi birinin kaltsal eksiklii; lizozomal enzim eksikliine bal depolanma hastal (Ykm gerekleememi metabolik madde birikimi ile beraber lizozomlarm ime
Lizin olumasn uyaran antijen; lizojen.
Erime, zlme anlamna nek.
1 – Herhangi bir madde (eritrosit,doku hcresi, bakteri vb.)’nin eritici (lizin) etkisiyle erimesi; lizin etkisiyle hcre ya da bakteri zannn yrtlmas sonucu, ieriinin paralanp dalmas; erime; lizis. 2- H
drarda lisin bulunuu; lisinri.
Lizinojen. Bk. lysogen.
lgili enzimin doutan eksiklii nedeniyle vcudun lisin’i kullanamamas sonucu oluan, kaslarda g kayb ve zeka gerilii ile belirgin kaltsal metabolik hastalk; lisinemi.
Esansiyel amino asitlerden biri; bebekte ve ocukta dokularn geliim ve onarmnda, erikinde azot dengesinin korunmasnda gerekli bir amino asit; lisin.
Hcre, doku ya da bakterileri eritici zellie sahipmadde, zellikle bu nitelikte antikor; lizin.
1 2 3 4 .. 90 91 92
l
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 505 adet çeviri sonucu bulundu. 481 - 500 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Lkositlere kar oluan otoantikor’larn, onlan tahribi sonucu gelien lkopeni; otoimmn kkenli lkopeni
Larenks’teki aritenoid kkrdan iltihaplanmas, aritenoidit.
Larenks’teki aritenoid kkrdanameliyatla kanlmas; aritenoidektomi.
tibbi çeviri
Larenks’in arka yznde, krikoid kkrdak zerinde yer alan iki kkrdaktan her biri; ibriksi kkrdak; aritenoid kkrdak,
Larenjektomi’yi takiben, ses olumasna yardmc olma amacyla yaplm, mekanik ya da elektronik ara; yapay larenks.
Linea terminalis’in, ilium kemiinin i yz zerindeki blmn oluturan oblik izgisel kabart; ilium’un yays izgisi
Lmen daralmas; kanal eklindeki oluumungeidinde darlk olumas; arktasyon.
Lam zerine yaylan servikal mukus’un, kuruduu zaman erelti otu manzaras oluturup oluturmad esasna dayanan test; arborizasyon testi (strojen etkisindeki servikal mukus’ta erelti otu manzaras grlr)
Lizin’in etkisini ortadan kaldran madde; antilizin.
Lsemi tedavisinde kullanlan ila; antilsemik ila
Letarji’yi ortadan kaldran; antiletarjik.
Lepra (czam) tedavisinde kullanlan ila; antileprotik.
Lenf damarlarndan gelien iyi huylu tmr; lenfanjiyom
Lenf damarndan gelien ur; lenf damar tmr; anjiyolenfom.
Lenf damar veya lenf damarlar iltihab; anjiyolenfit,
Lmenleri, iri endotelyal hcrelerle deli, yeterince gelimemi kan damarlarndan olumu tmr; hemanjiyoblastom.
Larenks (gutlak) iltihab
Lsemi tedavisinde kullanlan bir folikasit antagonisti; aminopterin.
Leishmania chagasi’nin sebep olduu, Gney Amerika’da grlen viseral leymaniyaz; Amerika viseral leymaniyaz
Leishmania mexicana, Leishmania peruviana trleri ile baz Leishmania braziliensis tiplerinin sebep olduu, Gney Amerika ve Meksika’da grlen deri leymaniyaz (lsere lezyonlar genellikle kulak sayvannda grlr)
1 2 3 .. 21 22 23 24
25
26
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü