İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
l
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1825 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
1- Azdan alnan sedatif etkiye sahip ila zeltisi.2- ntravenz olarak uygulanan klorpromazin (Largactile), prometazin (Phenergan) ve meperidin (Pethidine) kanm; litik kokteyl (Hastada letarji, apati ve ruhsa
1- Erime ile ilgili; litik. 2- Eritici.
Lisilbradikinin. Bk. kallidin.
tibbi çeviri
Kuduz hastalndan ar korkma; kuduz korkusu.
Kuduza benzeyen; kuduzu andran; lissoid.
Kuduz hayvann deri zerinde oluturduusnk; kuduz kpek sr; lissodeksis.
Rabdovirsler (Rhabdovirs) ailesinin bir cinsi; lissavirs’ler (Kuduz virs ve dier baz virsleri ierir).
Bk. lyssaviruses.
(G.): Kuduz hayvann srmasyla oluan ldrcakut virtik hastalk; kuduz; lissa. Bk. rabies.
eitli vcut salglan (mukus, gzya, ter, tkrk, smk vb.) ve doku hcrelerinde bulunan, bakterileri eritici ve ldrc etkiye sahip bir enzim; lizozim.
Sitoplazma iinde, -hcre ii sindirimde rol oynayan- paralayc ve eritici enzimler ieren, ince zarla evrili cisimcik; lizozom.
Hcredeki madde ykm ile ilgili lizozomal enzimlerden herhangi birinin kaltsal eksiklii; lizozomal enzim eksikliine bal depolanma hastal (Ykm gerekleememi metabolik madde birikimi ile beraber lizozomlarm ime
Lizin olumasn uyaran antijen; lizojen.
Erime, zlme anlamna nek.
1 – Herhangi bir madde (eritrosit,doku hcresi, bakteri vb.)’nin eritici (lizin) etkisiyle erimesi; lizin etkisiyle hcre ya da bakteri zannn yrtlmas sonucu, ieriinin paralanp dalmas; erime; lizis. 2- H
drarda lisin bulunuu; lisinri.
Lizinojen. Bk. lysogen.
lgili enzimin doutan eksiklii nedeniyle vcudun lisin’i kullanamamas sonucu oluan, kaslarda g kayb ve zeka gerilii ile belirgin kaltsal metabolik hastalk; lisinemi.
Esansiyel amino asitlerden biri; bebekte ve ocukta dokularn geliim ve onarmnda, erikinde azot dengesinin korunmasnda gerekli bir amino asit; lisin.
Hcre, doku ya da bakterileri eritici zellie sahipmadde, zellikle bu nitelikte antikor; lizin.
1 2 3 4 .. 90 91 92
l
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 505 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Laboratuvarda, eitli amalarla kullanlan bir ucu kapal cam tp; deney tp; test tp
Lenf damarlar, lenf dmleri ve lenfoid organlar (bademcikler, timus, dalak vb.)’n oluturduu sistem; lenfatik sistem
Ligamentum latum uteri’nin bir blmn oluturan, ovaryum’un iyan yz ve infundibulum tubae uterinae ile pelvis’in yan duvar arasnda uzanan, iinden ovaryum’un kan ve lenf damarlan ile sinirlerini
tibbi çeviri
Lezyon yzeyini kazyarak mikroskopik muayene iin materyal alma; yzey biyopsisi
Lober pnmoni’ye sebep olan Streptococcus tr
Leymaniyaz tedavisinde kullanlan bir ila; stiboglkonat sodyum,
Lekeli hastalk. Bk. pinta
Lomber ponksiyon yoluyla omurilik kanalnn lumbar blmnde subaraknoid arala lokal anestetik enjeksiyonu ile oluturulan blgesel anestezi; spinal anestezi (Spinal anestezi sonucu n ve arka spinal sinir kkleri, arka kk
Lumbar subaraknoid arala anestetik enjeksiyonu ile oluturulan analjezi; spinal analjezi
L.) : Bir boluu ya da organ, perde eklinde ikiye ayran ince duvar; blme; septum
Laksatif ve katartik etkiye sahip, sodyum bikarbonat, potasyum, sodyum tartrat ve tartarik asit karmndan oluan toz madde; Seidlitz tozu
Larvalarn, ak yara zerine brakarak deride enfestasyona sebep olan Sarcophaga tr; krl et sinei,
Lezyondan ameliyatla daire biiminde para karmakla belirgin biyopsi; silindir kesiti eklinde biyopsi; halka biyopsi
Larenks’te sa ve sol teli (plica vocalis) arasnda kalan aralk; glottis aral
Lenf dmlerindeki retikloendotelyal hcrelerden gelien kt huylu tmr; retiklosarkom.
Lyssavirus (lissavirsler) cinsine ait, kuduz’a sebep olan bir virs; kuduz virs
Loblleri, salkmdaki zm taneleri eklinde dizili gsteren salg bezi; lobllerden oluan bez; salkms bez
Lohusalk dnemindeki kadn; lohusa.
Lohusalk dneminde, douma bab olarak gelien herhangi bir hastalk veya bozukluk; puerperalizm.
Lohusalk devresinde grlen atelenme; lohusalk hummas; puerperal pireksi.
1
2
3 4 5 6 .. 24 25 26
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü