İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
k
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 344 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
Deride ve mukozalarda bulunan, soğuğa karşı duyarlı reseptörler; Krause cisimcikleri
Krause korpüskülleri. Bk. Krause s corpuscles
Vulvayı teşkil eden oluşumlar (mons pubis, labium’lar, vagina girişi vb.)’m -derialtı dokusundaki yağ kaybı nedeniyle- büzüşmesi; vulva atrofisi; Breisky hastalığı; vulva kravrozu.
tıbbi çeviri
Herhangi bir bölgede deri veya mukozanın kuruyup buruşması; derialtı yağ dokusunun azalması sebebiyle deride atrofi meydana gelmesi; kravroz.
Rektum kanseri vakalarında uygulanan, rektum’la beraber sakrum’un bir bölümü ve koksiks’m de çıkarılmasını amaçlayan ameliyat; Kraske ameliyatı
Bebeklik döneminde başlayan, "galakto-serebrozidaz" enziminin eksikliği nedeniyle dokularda galaktoserebrozid toplanmasına bağlı olarak gelişen, körlük, sağırlık, konvülsiyonlar ve bulbar paralizi ile belirgin, kısa
Sinir dokusuna destek görevi yapan hücrelerin oluşturduğu doku; nörogliya; Kölliker retikülumu.
Ayak bileğinde, naviküler kemik (os naviculare)’in osteokondriti; Köhler hastalığı (Genellikle 35 yaşlarındaki çocuklarda başlar)
Ayak bileğinde, naviküler kemik (os naviculare)’in osteokondriti; Köhler hastalığı (Genellikle 35 yaşlarındaki çocuklarda başlar)
Korsakoff sendromu. Bk. Korsakoff spsychosis
Yorgunluktan aşırı korkma; yorulup bitkindüşmekten aşırı ürkme; kopofobi.
Kızamık başlangıcında ağız mukozasında görülen, çevresi kırmızı halka ile sarılı mavimsi beyaz, küçük lekeler; Koplik lekeleri
Kızamık başlangıcında ağız mukozasında, etrafı kırmızı halka ile çevrili küçük mavimsi beyaz kabartılar oluşması; Koplik lekeleri; Koplik belirtisi
Gözlerle aşırı uğraşıyı gerektiren herhangi birdurum sonucu oluşan; göz yorgunluğu; kopyopi.
Havadaki toz miktannı ölçen alet; konometre.
Vücuda giren tozların sebep olduğu herhangibir hastalık; konyoz.
Çeşitli tozlan ve insan vücudu üzerinde etkilerini konu alan bilim dalı; konyoloji.
Konimetre. Bk. konometer.
Kolipeptik. Bk. colypeptic.
Frengi tanısında uygulanan serolojik bir test; Kolmer testi
1 2
3
4 5 6 7 .. 16 17 18
k
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 4746 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Kalçada ve uyluk bölgesinde ağrılı veziküller oluşması ile belirgin herpes zoster; uyluk zosteri.
Kol derisi üzerinde ağrılı veziküller oluşması ile belirgin herpes zoster; kol zosteri.
Kirpiksi cisim kuşakçığı (zonula ciliaris)’na kesi yapma; zonülotomi
tıbbi çeviri
Kirpiksi cisim kuşakçığı (zonula ciliaris)’in iltihabı; zonülit.
Kuşak şeklindeki küçük bölge; kuşakçık; zonül
Kuşak şeklindeki küçük bölge ile ilgili; kuşakçıkla ilgili; zonüler
Kuşakçıklar (zonula’nın çoğulu)
Kuşak şeklindeki küçük bölge; kuşakçık; zonül
Kuşaklar, katlar, bölgeler (zona’nın çoğulu)
Kendini hayvan sanma; kişinin herhangi bir hayvan olduğuna inanmasıyla belirgin kuruntu hali; zoantropi
Kronik çinko zehirlenmesi; zinkalizm
Kişiye fiziksel ve zihinsel zindelik kazandırmak amacıyla uygulanan, Hintlilere ait bir egzersiz sistemi; yoga.
Kemik yüzeyini kazımaya ya da törpülemeye yarayan cerrahi alet; cerrah törpüsü; ksister.
Ksiloz’un bağırsaklardan emilişini takiben kana geçiş hızını belirleme amacıyla uygulanan test; ksiloz absorpsiyon testi
Karbonhidratların yapısında bulunan, ayrıca kayın ağacı odunundan da elde edilen bir şeker; odun şekeri; ksiloz (Sindiriminin az oluşu nedeniyle şeker hastaları diyetinde kullanılır).
Kömür katranından elde edilen, eritici özelliğe sahip, kolay tutuşur, uçucu bir sıvı; ksilen.
Kömür katranından elde edilen, eritici özelliğe sahip, kolay tutuşur, uçucu bir sıvı; ksilen.
Konjunktiva ve korneanın -parlaklığını kaybederek- kuruması; kseroftalmi.
Konjunktiva ve korneanın -parlaklığını kaybederek- kuruması; kseroftalmi.
Kuru gıdalarla beslenme; kuru gıda yeme alışkanlığı; kserofaji.
1 2 3 4 .. 236 237 238
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü