İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
k
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 344 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
3- Kifoz’lu kii.
Omurgann gs blmnn, arkaya doru ar kavis gstermesi hali; kamburluk; kifoz.
Kifoz ve skolyoz’un birarada bulunuu; kifoskolyoz.
tibbi çeviri
Kifoz’da grlen -hrg eklindeki- omurga tmsei; kifos.
Kifoz ve lordoz durumunun biraradabulunuu; kifolordoz.
Kpeklerden ar rkme; zellikle kpekle temas sonucu kuduz olacandan ar korkma; kinofobi.
Ba, kpek bana benzeyen hilkat garibesi; kinosefalus.
Dalgal seyir gsteren hareketin, kimograf araclyla izelge halinde kaydedilmesi; kimografi.
Kimografi’de kullanlan alet; kimograf.
Kimografi yoluyla elde edilen izelge; kimogram.
Kas liflerinin -istem d- seirme hareketigstermesi; kimatizm.
Killoz. Bk. cyllosis.
(Af.): Genellikle ocuklarda protein eksikliine bal olarak gelien yaygn dem, kanszlk ve deri lezyonlar ile belirgin hastalk tablosu; kvashiorkor (zellikle tropikal Afrika ve Hint adalarnda grlr),
Sarkoidoz tansnda uygulanan deri testi; Kveim testi.
Kronik uterus inversiyonunu dzeltme amacyla uygulanan bir ameliyat ekli; Kstner ameliyat
Uzun kemikteki krkta, zellikle femur cismi krnda, krk ular birbirine tespitte kullanlan paslanmaz elik ivi; Kntscher ivisi
Travmaya bal olarak oluan bir veya birka omurun iltihab; Kmmell hastal.
Kussmaul belirtisi. Bk. Kussmaul s sign
Kussmaul solunumu. Bk. Kussmaul’s breathing
Ayak ve bacak kaslarndan balayarak ksa srede karn, gs, kol ve yz kaslarna yaylan, kaslarda -bazen felce uzanabilen- kuvvet azalmas ve his kayb ile belirgin polinevrit; Landry felci; Guillain-Barre sendromu (Sendr
1 2 3 4 .. 16 17 18
k
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 4746 adet çeviri sonucu bulundu. 141 - 160 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Kalp duvarndaki kapiller yataktan dorudan kulakk ve karnck boluklarna alan -birbiriyle anastomoz halindeki- kk venler; kalp en kk venleri; en kk kardiyak venler
Kalp sa karnc n duvarndaki, dorudan karnck boluuna alan birka kk ven; kalp n venleri; n kardiyak venler
Kulak sayvan venz kann vena temporalis superfcialis’e ileten venler; kulak sayvan n venleri; n orikler venler
tibbi çeviri
Karacier merkezi venleri (venae centrales hepatis)’nin birlemesiyle oluan birka venden her biri; sublobler ven [Sublobler venler de birleerek karacier venleri (venae hepaticae)'ni olutururlar]
Karn n duvarnda 12. kaburgann alt snr boyunca arteria subcostalis’e elik ettikten sonra sada vena azygos’u, solda vena hemiazygos’u oluturmak zere ayn taraf vena lumbalis ascendens ile birleen v
Koklea modiolusu’nun venz kann venae labyrinthi’ye ileten kk ven; modiolus’un spiral veni
Kalp sol karncnn diyafragmatik yznde yukar doru karak sins coronarius ya da vena cardiaca magna’ya alan ven; sol karncn arka veni
Kalp sol kulaknn arka yz zerinde seyreden ve sins coronarius’a alan kk ven; Marshall’m oblik veni; sol kulakn oblik veni
Kranyum zerindeki deliklerden geerek dura mater sinsleriyle sal deri venleri arasnda balant salayan kk venlerden her biri; emisser ven.
Klitoris’in srtnda fasya altnda seyredip -venae profundae clitoridis araclyla kendisine gelen-klitoris’in kavernz cisimleri ve klitoris bann venz kann, plexus venosus vesicalis’e ileten ven; kl
Kalp kk veni. Bk. vena cardiaca parva
Kalp orta veni. Bk. vena cardiaca media
Kalp apeksi’nden balayp kalp karncklarmm diyafragmatik yzlerinin venz kann toplayan ve sulcus interventricularis postreior’da aa indikten sonra sins coronarius’a alan ven; kalp orta veni; orta
Kalp apeksi’nden balayp kalp karncklar n yzlerinin venz kann toplayan ve sulcus interventricularis anterior’da seyrettikten sonra sola dnp sins coronarius’a alan ven; byk kardiyak ven
Kulak sayvan arkasnda sal derideki bir ven pleksusu’ndan balayp daha sonra mandibula kesinin arkasnda -vena jugularis externa’y oluturmak zere- vena retromandibularis’in arka dal ile birleen ve
Kulak vestibl’nn venz kann tayan ve vestibl kanaln geerek sins petrosus superior’a alan kk ven; vestibl kanal veni
Koklea, sacculus ve utriculus’un venz kann tayan ve vena jugularis interna’nn bulbusu’na ya da sins petrosus inferior’a alan kk ven; koklea kanal veni
Kranyal meduller velum. Bk. superior medullary velum
Kaudal meduller velum. Bk. inferior medullary velum
Kan akm hz. Bk. circulation rate
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 .. 236 237 238
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü