İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
k
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 344 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
3- Kifoz’lu kişi.
Omurganın göğüs bölümünün, arkaya doğru aşırı kavis göstermesi hali; kamburluk; kifoz.
Kifoz ve skolyoz’un birarada bulunuşu; kifoskolyoz.
tıbbi çeviri
Kifoz’da görülen -hörgüç şeklindeki- omurga tümseği; kifos.
Kifoz ve lordoz durumunun biraradabulunuşu; kifolordoz.
Köpeklerden aşırı ürkme; özellikle köpekle temas sonucu kuduz olacağından aşırı korkma; kinofobi.
Başı, köpek başına benzeyen hilkat garibesi; kinosefalus.
Dalgalı seyir gösteren hareketin, kimograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi; kimografi.
Kimografi’de kullanılan alet; kimograf.
Kimografi yoluyla elde edilen çizelge; kimogram.
Kas liflerinin -istem dışı- seğirme hareketigöstermesi; kimatizm.
Killoz. Bk. cyllosis.
(Af.): Genellikle çocuklarda protein eksikliğine bağlı olarak gelişen yaygın ödem, kansızlık ve deri lezyonları ile belirgin hastalık tablosu; kvashiorkor (Özellikle tropikal Afrika ve Hint adalarında görülür),
Sarkoidoz tanısında uygulanan deri testi; Kveim testi.
Kronik uterus inversiyonunu düzeltme amacıyla uygulanan bir ameliyat şekli; Küstner ameliyatı
Uzun kemikteki kırıkta, özellikle femur cismi kırığında, kırık uçları birbirine tespitte kullanılan paslanmaz çelik çivi; Küntscher çivisi
Travmaya bağlı olarak oluşan bir veya birkaç omurun iltihabı; Kümmell hastalığı.
Kussmaul belirtisi. Bk. Kussmaul s sign
Kussmaul solunumu. Bk. Kussmaul’s breathing
Ayak ve bacak kaslarından başlayarak kısa sürede karın, göğüs, kol ve yüz kaslarına yayılan, kaslarda -bazen felce uzanabilen- kuvvet azalması ve his kaybı ile belirgin polinevrit; Landry felci; Guillain-Barre sendromu (Sendr
1 2 3 4 .. 16 17 18
k
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 4746 adet çeviri sonucu bulundu. 4701 - 4720 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Kesin endikasyon
Kesme; herhangi bir oluşumu kesip çıkarma; absisyon.
Kornea’nın yüzeysel tabakalarının kazınması (Üzerindeki anormal doku artıklarının temizlenmesi amacıyla),
tıbbi çeviri
Kolların doğuştan bulunmayışı hali; abraki.
Karın ve vagina ile ilgili; hem karın hem vagina’yı ilgilendiren; abdominovajinal.
Karın ve vagina ile ilgili; hem karın hem vagina’yı ilgilendiren; abdominovaginal
Karnı arkaya dönük; abdomino- posterior (Rahim içindeki fetüs karnının anne sırtına yönelik olduğunu ifade için kullanılan terim)
Karın ve perine ile ilgili; hem karın hem perine’den yapılan; abdominoperineal (ameliyat vb.).
Karın boşluğu ile pelvis boşluğunun bir arada oluşturduğu boşluk; karınpelvis boşluğu, abdominopelvik boşluk
Karna yapılan kesi aracılığıyla rahmi açma; abdominohisterotomi.
Kama yapılan kesi aracılığıyla rahmi çıkarma; abdominohisterektomi.
Karın ve cinsiyet organlarıyla ilgili; abdominogenital.
Karın boşluğunda gelişen dış gebelik; karın dış gebeliği; abdominal gebelik (Karın dış gebeliği, tüp dış gebeliğinin, tuba uterina’nın fimbrial ucundan karın boşluğuna atılışı sonucu oluşur),
Karnı öne dönük, abdominoanterior (Rahim içindeki fetüs karnının annenin ön tarafına yönelik olduğunu ifade için kullanılan terim),
Karın ve anüs’le ilgili; karın ve anüs’e ait; abdominoanal.
Karın anlamında önek.
Karın bölgesinde duyulan ağrı; karın ağrısı; abdominalji
Karın bölgeleri [(Karın, birbirlerini dik açı yaparak kesen teorik iki transvers ve iki sagittal çizgi ile sağ ve sol hipokondriyak, epigastrik, sağ ve sol lateral, umbilikal, sağ ve sol inguinal ve pubik (hipogastrik) olmak
Karın duvarı,
Kamın aniden baskı altında kalışı ile belirgin travma; karın travması (karın organlarında yırtılma, kanama ya da ezilme olabilir ve cerrahi müdahaleyi gerektirir)
1 2 3 .. 232 233 234 235
236
237 238
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü