İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
j
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 156 adet çeviri sonucu bulundu. 141 - 156 arasındaki sonuçlar:
Erken gebelii gstermek zere vagina mukozasnn mavimsi renk al; Jacquemier belirtisi.
Jacobson retiniti. Bk. retinitis syphilitica
Kulakta timpan boluunun iyan duvarnda promontorium tympani zerindeki, nervus glossopharyngeus’un timpanik dal ile karotikotimpanik sinirlerin oluturduu, duyusal iplikler de ieren otonom sinir a; timpan sinir
tibbi çeviri
Bk. nervus tympanicus
Bk. tympanic plexus
Jakob zar. Bk. neuroepithelial layer of retina
Jacob kat. Bk. neuroepithelial layer of retina.
Bir grup kaslarda spazm eklinde balayp ksa zamanda konvlsiyonlara dnen blgesel epilepsi ekli; Jackson epilepsisi (Genellikle travmay takiben veya beyindeki tmr nedeniyle geliir)
Medulla oblongata’da bir taraf 9., 10, 11. ve 12 kafa siniri ekirdeklerinin harabiyeti nedeniyle, ayn taraf yumuak damak, farenks, larenks, dil, musculus sternocleidomastoideus ve musculus trapezius’ta oluan f
Trakea’ya kaan yabanc cisim vakalarnda, solunum esnasnda -astml hastadakine benzer- vzlt duyulmas; Jackson belirtisi
Bk. cancer en cuirasse.
Omurgay tespit amacyla gvde evresine uygulanan al ya da benzeri maddeden yapl sert bandaj; gde kast; jaket; ceket (ou kez gs travmalarnda uygulanr
Tekrarlayan akut eklem romatizmas nbetlerinin sonucu olarak gelien, el ve ayaklarda ekil bozukluuna uzanan kronik artrit ile belirgin, nadir grlen bir sendrom; Jaccoud sendromu
Annenin, oluna kar bilinaltnda cinsel hisler beslemesi; Jacasto kompleksi
Elektrokardiyogram’da, QRS kompleksi ile S-T segmentinin birleme yerinde oluan defleksiyon; J dalgas (Hiperkalsemi’de ve 25C’nn altndaki hipotermi esnasnda grlr),
Elektro-kardiyogram’da, QRS kompleksi ile S-T segmentinin birletii nokta; J noktas
1 2 3 4 5 6 7
8
j
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 63 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Jejunum ve ileum duvarlarnn venz kann, vena mesenterica superior’a ileten venler; jejunal ve ileal venler
Jinekolojik ameliyatlarda uterus’u zedelemeksizin tutmaa mahsus pens; uterus pensi
Japonya’da, orman tifs (scrub typhus)’nn etkeni Rickettsia tsutsugamushi’yi ileten Leptotrombidum tr
tibbi çeviri
Jvenil artrit, romatoid artrit, bursit, ankilozan spondilit ve Reiter sendromunda azdan tablet ya da kapsl eklinde kullanlan, pirazolon trevi nonsteroidal antienflamatuvar ila; fenilbutazon.
Japonya’da sk grlen, gece krl ile belirgin ailesel ve kaltsal bir hastalk; Oguchi hastal.
Jimnastik eklinde vcut hareketlerinin kiide cinsel arzu uyandrmas; kas erotizmi
Jejunum’un mezenteri; mezojejunum.
Japonya’da, orman tifs (scrub typhus)’nn etkeni Rickettsia tsutsugamushi’yi ileten Leptotrombidum tr
Jukstaglomerler hcrelerin oluturduu grup; jukstaglomerler cisimcik. Bk. juxtaglomerular cells
Jvenil meme hipertrofisi. Bk. adolescent hypertrophy of the breast
Jvenil amorotik familyal idyosi. Bk. SpielmeyerVogt disease
Jung teorisi. Bk. analytic psychology
Jung psikolojisi. Bk. analytic psychology
Jonksiyonel taikardi. Bk. atrioventricular junctional tachycardia.
Jugular knt. Bk. jugular process of occipital bone
Jenner as. Bk. smallpox vaccine
Jejunum’a kesi yapma; kesi yaparak jejunum’u ama; jejunostomi.
Jejunum’a diki koyma; jejunum’undikilmesi; jejunorafi.
Jejunum zerinde yaplan onarc ya dadzeltici ameliyat; jejunoplasti.
Jejunum’un iki ayr paras arasnda -az aza dikerek- geit oluturma; jejunojejunostomi.
1 2 3 4
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü