İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
j
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 156 adet çeviri sonucu bulundu. 141 - 156 arasındaki sonuçlar:
Erken gebeliği göstermek üzere vagina mukozasının mavimsi renk alışı; Jacquemier belirtisi.
Jacobson retiniti. Bk. retinitis syphilitica
Kulakta timpan boşluğunun içyan duvarında promontorium tympani üzerindeki, nervus glossopharyngeus’un timpanik dalı ile karotikotimpanik sinirlerin oluşturduğu, duyusal iplikler de içeren otonom sinir ağı; timpan sinir
tıbbi çeviri
Bk. nervus tympanicus
Bk. tympanic plexus
Jakob zarı. Bk. neuroepithelial layer of retina
Jacob katı. Bk. neuroepithelial layer of retina.
Bir grup kaslarda spazm şeklinde başlayıp kısa zamanda konvülsiyonlara dönüşen bölgesel epilepsi şekli; Jackson epilepsisi (Genellikle travmayı takiben veya beyindeki tümör nedeniyle gelişir)
Medulla oblongata’da bir taraf 9., 10, 11. ve 12 kafa siniri çekirdeklerinin harabiyeti nedeniyle, aynı taraf yumuşak damak, farenks, larenks, dil, musculus sternocleidomastoideus ve musculus trapezius’ta oluşan f
Trakea’ya kaçan yabancı cisim vakalarında, solunum esnasında -astımlı hastadakine benzer- vızıltı duyulması; Jackson belirtisi
Bk. cancer en cuirasse.
Omurgayı tespit amacıyla gövde çevresine uygulanan alçı ya da benzeri maddeden yapılı sert bandaj; göde kastı; jaket; ceket (Çoğu kez göğüs travmalarında uygulanır
Tekrarlayan akut eklem romatizması nöbetlerinin sonucu olarak gelişen, el ve ayaklarda şekil bozukluğuna uzanan kronik artrit ile belirgin, nadir görülen bir sendrom; Jaccoud sendromu
Annenin, oğluna karşı bilinçaltında cinsel hisler beslemesi; Jacasto kompleksi
Elektrokardiyogram’da, QRS kompleksi ile S-T segmentinin birleşme yerinde oluşan defleksiyon; J dalgası (Hiperkalsemi’de ve 25°C’nın altındaki hipotermi esnasında görülür),
Elektro-kardiyogram’da, QRS kompleksi ile S-T segmentinin birleştiği nokta; J noktası
1 2 3 4 5 6 7
8
j
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 63 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Jejunum ve ileum duvarlarının venöz kanını, vena mesenterica superior’a ileten venler; jejunal ve ileal venler
Jinekolojik ameliyatlarda uterus’u zedelemeksizin tutmağa mahsus pens; uterus pensi
Japonya’da, orman tifüsü (scrub typhus)’nün etkeni Rickettsia tsutsugamushi’yi ileten Leptotrombidum türü
tıbbi çeviri
Jüvenil artrit, romatoid artrit, bursit, ankilozan spondilit ve Reiter sendromunda ağızdan tablet ya da kapsül şeklinde kullanılan, pirazolon türevi nonsteroidal antienflamatuvar ilaç; fenilbutazon.
Japonya’da sık görülen, gece körlüğü ile belirgin ailesel ve kalıtsal bir hastalık; Oguchi hastalığı.
Jimnastik şeklinde vücut hareketlerinin kişide cinsel arzu uyandırması; kas erotizmi
Jejunum’un mezenteri; mezojejunum.
Japonya’da, orman tifüsü (scrub typhus)’nün etkeni Rickettsia tsutsugamushi’yi ileten Leptotrombidum türü
Jukstaglomerüler hücrelerin oluşturduğu grup; jukstaglomerüler cisimcik. Bk. juxtaglomerular cells
Jüvenil meme hipertrofisi. Bk. adolescent hypertrophy of the breast
Jüvenil amorotik familyal idyosi. Bk. SpielmeyerVogt disease
Jung teorisi. Bk. analytic psychology
Jung psikolojisi. Bk. analytic psychology
Jonksiyonel taşikardi. Bk. atrioventricular junctional tachycardia.
Jugular çıkıntı. Bk. jugular process of occipital bone
Jenner aşısı. Bk. smallpox vaccine
Jejunum’a kesi yapma; kesi yaparak jejunum’u açma; jejunostomi.
Jejunum’a dikiş koyma; jejunum’undikilmesi; jejunorafi.
Jejunum üzerinde yapılan onarıcı ya dadüzeltici ameliyat; jejunoplasti.
Jejunum’un iki ayrı parçası arasında -ağız ağıza dikerek- geçit oluşturma; jejunojejunostomi.
1 2 3 4
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü