İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
j
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 156 adet çeviri sonucu bulundu. 121 - 140 arasındaki sonuçlar:
Üst çene ya da alt çene
Suyun Javelle çözeltisi ile antılması; javelizasyon.
Antiseptik olarak kullanılan, sudaki sodyum hipoklorür veya potasyum hipoklorür çözeltisi; Javelle çözeltisi.
tıbbi çeviri
Antiseptik olarak kullanılan, sudaki sodyum hipoklorür veya potasyum hipoklorür çözeltisi; Javelle çözeltisi.
Yenidoğanın sanlığı. Bk. icterus neonatorum
sarılık. Bk. icterus
Birkaç sözcüğün manasız tek cümlecik halinde ani telaffuzu ile belirgin afazi şekli
Sözcükleri yerinde kullanamama ile belirgin anlamsız ve anlaşılmaz konuşma; karışık konuşma; jargon.
Japonya nehir humması. Bk. tsutsugamushi disease
Başta Japonya olmak üzere uzak doğu ülkelerinde görülen, bir flavivirüs’ün sebep olduğu epidemik ensefalit; Japon ensefaliti
Amorotik familyal idyosi’nin ilk gençlik çağında görülen, optik atrofi, ilerleyici körlük, kasılma ve titreme nöbetleriyle belirgin şekli; JanskyBielschowsky hastalığı
İki yüzü hilkat garibesi; yüzleri karşıt yönlere bakacak şekilde başlarından birbirine yapışık ikizler; janiseps.
(F.): Kişinin, evvelce gördüğü, yakından tanıdığı kimseleri hiç görmemiş gibi hissetmesi hali; evvelce tanıdığı bir kimsenin, bu duygu nedeniyle yabancı gibi gelmesi; jama vü.
(İ.): "Exogonium purga" adlı bitkinin kurutulmuş kökleri; bu köklerden elde edilen pürgatif etkiye sahip madde; calapa; jalap.
Bk. typhus
Çentik gösteren; çentikli; dişli,
Jadassohn beni. Bk. blue nevus
Yüksek ateş esnasında, deliryum’da ve bazı epilepsi tiplerinde görülen, hastanın silkinme, sıçrama, vücudunu sağa sola döndürme gibi devamlı hareket gösterişi hali; jaktitasyon.
Jaktasyon. Bk. jactitation.
Fallop borusu (tuba uterina)’nun kas tabakası içindeki sinir ağı; Jacques pleksusu
1 2 3 4 5 6
7
8
j
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 63 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Jejunum ve ileum duvarlarının venöz kanını, vena mesenterica superior’a ileten venler; jejunal ve ileal venler
Jinekolojik ameliyatlarda uterus’u zedelemeksizin tutmağa mahsus pens; uterus pensi
Japonya’da, orman tifüsü (scrub typhus)’nün etkeni Rickettsia tsutsugamushi’yi ileten Leptotrombidum türü
tıbbi çeviri
Jüvenil artrit, romatoid artrit, bursit, ankilozan spondilit ve Reiter sendromunda ağızdan tablet ya da kapsül şeklinde kullanılan, pirazolon türevi nonsteroidal antienflamatuvar ilaç; fenilbutazon.
Japonya’da sık görülen, gece körlüğü ile belirgin ailesel ve kalıtsal bir hastalık; Oguchi hastalığı.
Jimnastik şeklinde vücut hareketlerinin kişide cinsel arzu uyandırması; kas erotizmi
Jejunum’un mezenteri; mezojejunum.
Japonya’da, orman tifüsü (scrub typhus)’nün etkeni Rickettsia tsutsugamushi’yi ileten Leptotrombidum türü
Jukstaglomerüler hücrelerin oluşturduğu grup; jukstaglomerüler cisimcik. Bk. juxtaglomerular cells
Jüvenil meme hipertrofisi. Bk. adolescent hypertrophy of the breast
Jüvenil amorotik familyal idyosi. Bk. SpielmeyerVogt disease
Jung teorisi. Bk. analytic psychology
Jung psikolojisi. Bk. analytic psychology
Jonksiyonel taşikardi. Bk. atrioventricular junctional tachycardia.
Jugular çıkıntı. Bk. jugular process of occipital bone
Jenner aşısı. Bk. smallpox vaccine
Jejunum’a kesi yapma; kesi yaparak jejunum’u açma; jejunostomi.
Jejunum’a dikiş koyma; jejunum’undikilmesi; jejunorafi.
Jejunum üzerinde yapılan onarıcı ya dadüzeltici ameliyat; jejunoplasti.
Jejunum’un iki ayrı parçası arasında -ağız ağıza dikerek- geçit oluşturma; jejunojejunostomi.
1 2 3 4
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü