İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
j
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 156 adet çeviri sonucu bulundu. 101 - 120 arasındaki sonuçlar:
Jejunum üzerinde yapılan onarıcı ya dadüzeltici ameliyat; jejunoplasti.
Jejunum’un iki ayrı parçası arasında -ağız ağıza dikerek- geçit oluşturma; jejunojejunostomi.
Jejunum ile ileum arasında -ağız ağızadikerek- geçit oluşturma; jejunoileostomi.
tıbbi çeviri
Jejunum ve ileum’un birarada iltihabı; jejunoileit.
Jejunum ve ileum’la ilgili; jejunum’la ileumarasında; jejunoileal.
Jejunum ile kolon arasında -ağız a-ğıza dikmak suretiyle- geçit oluşturma; jejunokolostomi.
Bk. jejun.
Jejunum iltihabı; jejunit.
Jejunum’un bir parçasının veya tümününameliyatla çıkarılması; jejunektomi.
Jejunum mukozasında oluşan ülser; jejunum ülseri
Bk. arteriae jejunales
Bk. venaejejunales et ileales
Jejunum’la ilgili; jejunal
Jejunum anlamına önek.
Bağırsaklarda çok sayıda polip oluşması, derinin kahverengine dönüşü, mukozalardan kanama sonucu anemi gelişmesi ile belirgin kalıtsal hastalık; JeghersPeutz hastalığı
Kişinin diğer bir kimseyi kıskanması; kıskançlık.
Hiperklorhidri’li hastaların mide özsuyunda görülen, mukus’tan ibaret spiral şekli gösteren cisimcikler; Jaworski cisimcikleri
Ağız yan açık iken perküsyon çekici ile çene ucuna -aşağıya doğru- vurulduğunda, çiğneme kaslarının kasılması sonucu ağzın aniden kapanma hareketi göstermesi; çene refleksi (Beyin korteksi ya da kortikospinal demet lezyonlarm
Çene refleksi. Bk. jaw reflex
Üst ya da alt çene kemiği; çene kemiği
1 2 3 4 5
6
7 8
j
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 63 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Jejunum ve ileum duvarlarının venöz kanını, vena mesenterica superior’a ileten venler; jejunal ve ileal venler
Jinekolojik ameliyatlarda uterus’u zedelemeksizin tutmağa mahsus pens; uterus pensi
Japonya’da, orman tifüsü (scrub typhus)’nün etkeni Rickettsia tsutsugamushi’yi ileten Leptotrombidum türü
tıbbi çeviri
Jüvenil artrit, romatoid artrit, bursit, ankilozan spondilit ve Reiter sendromunda ağızdan tablet ya da kapsül şeklinde kullanılan, pirazolon türevi nonsteroidal antienflamatuvar ilaç; fenilbutazon.
Japonya’da sık görülen, gece körlüğü ile belirgin ailesel ve kalıtsal bir hastalık; Oguchi hastalığı.
Jimnastik şeklinde vücut hareketlerinin kişide cinsel arzu uyandırması; kas erotizmi
Jejunum’un mezenteri; mezojejunum.
Japonya’da, orman tifüsü (scrub typhus)’nün etkeni Rickettsia tsutsugamushi’yi ileten Leptotrombidum türü
Jukstaglomerüler hücrelerin oluşturduğu grup; jukstaglomerüler cisimcik. Bk. juxtaglomerular cells
Jüvenil meme hipertrofisi. Bk. adolescent hypertrophy of the breast
Jüvenil amorotik familyal idyosi. Bk. SpielmeyerVogt disease
Jung teorisi. Bk. analytic psychology
Jung psikolojisi. Bk. analytic psychology
Jonksiyonel taşikardi. Bk. atrioventricular junctional tachycardia.
Jugular çıkıntı. Bk. jugular process of occipital bone
Jenner aşısı. Bk. smallpox vaccine
Jejunum’a kesi yapma; kesi yaparak jejunum’u açma; jejunostomi.
Jejunum’a dikiş koyma; jejunum’undikilmesi; jejunorafi.
Jejunum üzerinde yapılan onarıcı ya dadüzeltici ameliyat; jejunoplasti.
Jejunum’un iki ayrı parçası arasında -ağız ağıza dikerek- geçit oluşturma; jejunojejunostomi.
1 2 3 4
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü