İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
j
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 156 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
(L.) : 1- Eklem; junktura. Bk. joint. 2- Birleme yeri; bitime ya da birleme izgisi. Bk. junction.
Jonksiyonel taikardi. Bk. atrioventricular junctional tachycardia.
Epidermis ile dermis’in birleme snrnda kmelemi nevus (ben) hcrelerinin oluturduu -malig-nite’ye dnme yetenei yksek- kahverengimsi, klsz ben; birleme snr beni; jonksiynel ben (El ayas, ayak t
tibbi çeviri
ki farkl organ, oluum, ksm ya da dokunun birleme yeri; birleme ya da bitime izgisi
Hastaya eter koklatmada kullanlan maske;Julliard maskesi
(J.): Bk. jujitsu.
(J.): Karsndaki kimseye kar kendini silahsz savunma amacyla gelitirilmi -hasmn kuvvetinin hasmn aleyhine kullanld- zellikle Japonlara zg bir gre ya da mcadele yntemi; jujitsu.
1- Hayvansal ya da bitkisel dokudan elde edilen sv; usare; zsu. 2- Sindirim sisteminden salglanan herhangi bir salg; zsu
ki oluumu birbirine balayan kabart; jugum
Bir hastal, gelimesine imkan vermeksizin gerekli nlemler (ila vb.)’le hemen durdurma; jugulasyon.
Sa ve sol vena jugularis anterior’u -sternum’un zerinde-birbirine balayan ven; boyun ven kemeri; jugular venz kemer
Boynun her iki tarafnda jugular venler zerinde alnan nabz; jugular nabz
Oksipital kemikte, foramen jugularis’in dyan kenarn oluturan knt; oksipital kemiin jugular knts
Jugular knt. Bk. jugular process of occipital bone
Temporal kemiin pars petrosa’smm alt yz zerindeki, foramen jugulare’nin n ve yan duvarlarn oluturan entik; temporal kemiin jugular entii,
Sternum’un st kenan ortasndaki entik; sternum’un jugular entii
Oksipital kemiin jugular kntsnn n yz zerindeki, foramen jugulare’nin arka kenarn oluturan entik; oksipital kemiin jugular entii
Bk. nervusjugularis
Temporal kemiin jugular entii. Bk. jugular notch of temporal bone
Oksipital kemiin jugular entii. Bk. jugular notch of occipital bone
1 2
3
4 5 6 7 8
j
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 63 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Jejunum ve ileum duvarlarnn venz kann, vena mesenterica superior’a ileten venler; jejunal ve ileal venler
Jinekolojik ameliyatlarda uterus’u zedelemeksizin tutmaa mahsus pens; uterus pensi
Japonya’da, orman tifs (scrub typhus)’nn etkeni Rickettsia tsutsugamushi’yi ileten Leptotrombidum tr
tibbi çeviri
Jvenil artrit, romatoid artrit, bursit, ankilozan spondilit ve Reiter sendromunda azdan tablet ya da kapsl eklinde kullanlan, pirazolon trevi nonsteroidal antienflamatuvar ila; fenilbutazon.
Japonya’da sk grlen, gece krl ile belirgin ailesel ve kaltsal bir hastalk; Oguchi hastal.
Jimnastik eklinde vcut hareketlerinin kiide cinsel arzu uyandrmas; kas erotizmi
Jejunum’un mezenteri; mezojejunum.
Japonya’da, orman tifs (scrub typhus)’nn etkeni Rickettsia tsutsugamushi’yi ileten Leptotrombidum tr
Jukstaglomerler hcrelerin oluturduu grup; jukstaglomerler cisimcik. Bk. juxtaglomerular cells
Jvenil meme hipertrofisi. Bk. adolescent hypertrophy of the breast
Jvenil amorotik familyal idyosi. Bk. SpielmeyerVogt disease
Jung teorisi. Bk. analytic psychology
Jung psikolojisi. Bk. analytic psychology
Jonksiyonel taikardi. Bk. atrioventricular junctional tachycardia.
Jugular knt. Bk. jugular process of occipital bone
Jenner as. Bk. smallpox vaccine
Jejunum’a kesi yapma; kesi yaparak jejunum’u ama; jejunostomi.
Jejunum’a diki koyma; jejunum’undikilmesi; jejunorafi.
Jejunum zerinde yaplan onarc ya dadzeltici ameliyat; jejunoplasti.
Jejunum’un iki ayr paras arasnda -az aza dikerek- geit oluturma; jejunojejunostomi.
1 2 3 4
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü