İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
j
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 156 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
(L.) : 1- Eklem; junktura. Bk. joint. 2- Birleşme yeri; bitişme ya da birleşme çizgisi. Bk. junction.
Jonksiyonel taşikardi. Bk. atrioventricular junctional tachycardia.
Epidermis ile dermis’in birleşme sınırında kümeleşmiş nevus (ben) hücrelerinin oluşturduğu -malig-nite’ye dönüşme yeteneği yüksek- kahverengimsi, kılsız ben; birleşme sınırı beni; jonksiyönel ben (El ayası, ayak t
tıbbi çeviri
İki farklı organ, oluşum, kısım ya da dokunun birleşme yeri; birleşme ya da bitişme çizgisi
Hastaya eter koklatmada kullanılan maske;Julliard maskesi
(J.): Bk. jujitsu.
(J.): Karşısındaki kimseye karşı kendini silahsız savunma amacıyla geliştirilmiş -hasmın kuvvetinin hasmın aleyhine kullanıldığı- özellikle Japonlara özgü bir güreş ya da mücadele yöntemi; jujitsu.
1- Hayvansal ya da bitkisel dokudan elde edilen sıvı; usare; özsu. 2- Sindirim sisteminden salgılanan herhangi bir salgı; özsu
İki oluşumu birbirine bağlayan kabartı; jugum
Bir hastalığı, gelişmesine imkan vermeksizin gerekli önlemler (ilaç vb.)’le hemen durdurma; jugulasyon.
Sağ ve sol vena jugularis anterior’u -sternum’un üzerinde-birbirine bağlayan ven; boyun ven kemeri; jugular venöz kemer
Boynun her iki tarafında jugular venler üzerinde alınan nabız; jugular nabız
Oksipital kemikte, foramen jugularis’in dışyan kenarını oluşturan çıkıntı; oksipital kemiğin jugular çıkıntısı
Jugular çıkıntı. Bk. jugular process of occipital bone
Temporal kemiğin pars petrosa’smm alt yüzü üzerindeki, foramen jugulare’nin ön ve yan duvarlarını oluşturan çentik; temporal kemiğin jugular çentiği,
Sternum’un üst kenan ortasındaki çentik; sternum’un jugular çentiği
Oksipital kemiğin jugular çıkıntısının ön yüzü üzerindeki, foramen jugulare’nin arka kenarını oluşturan çentik; oksipital kemiğin jugular çentiği
Bk. nervusjugularis
Temporal kemiğin jugular çentiği. Bk. jugular notch of temporal bone
Oksipital kemiğin jugular çentiği. Bk. jugular notch of occipital bone
1 2
3
4 5 6 7 8
j
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 63 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Jejunum ve ileum duvarlarının venöz kanını, vena mesenterica superior’a ileten venler; jejunal ve ileal venler
Jinekolojik ameliyatlarda uterus’u zedelemeksizin tutmağa mahsus pens; uterus pensi
Japonya’da, orman tifüsü (scrub typhus)’nün etkeni Rickettsia tsutsugamushi’yi ileten Leptotrombidum türü
tıbbi çeviri
Jüvenil artrit, romatoid artrit, bursit, ankilozan spondilit ve Reiter sendromunda ağızdan tablet ya da kapsül şeklinde kullanılan, pirazolon türevi nonsteroidal antienflamatuvar ilaç; fenilbutazon.
Japonya’da sık görülen, gece körlüğü ile belirgin ailesel ve kalıtsal bir hastalık; Oguchi hastalığı.
Jimnastik şeklinde vücut hareketlerinin kişide cinsel arzu uyandırması; kas erotizmi
Jejunum’un mezenteri; mezojejunum.
Japonya’da, orman tifüsü (scrub typhus)’nün etkeni Rickettsia tsutsugamushi’yi ileten Leptotrombidum türü
Jukstaglomerüler hücrelerin oluşturduğu grup; jukstaglomerüler cisimcik. Bk. juxtaglomerular cells
Jüvenil meme hipertrofisi. Bk. adolescent hypertrophy of the breast
Jüvenil amorotik familyal idyosi. Bk. SpielmeyerVogt disease
Jung teorisi. Bk. analytic psychology
Jung psikolojisi. Bk. analytic psychology
Jonksiyonel taşikardi. Bk. atrioventricular junctional tachycardia.
Jugular çıkıntı. Bk. jugular process of occipital bone
Jenner aşısı. Bk. smallpox vaccine
Jejunum’a kesi yapma; kesi yaparak jejunum’u açma; jejunostomi.
Jejunum’a dikiş koyma; jejunum’undikilmesi; jejunorafi.
Jejunum üzerinde yapılan onarıcı ya dadüzeltici ameliyat; jejunoplasti.
Jejunum’un iki ayrı parçası arasında -ağız ağıza dikerek- geçit oluşturma; jejunojejunostomi.
1 2 3 4
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü