İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
j
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 156 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
Buluğa erişmiş genç kızlarda adet (menstruasyon) düzeninin henüz oluşmaması nedeniyle görülebilen aşırı ve şiddetli kanama; jüvenil kanama,
Gençlik yaşlarında görülen, çoğu kez insülin ile kontrol altına alınan, pankreas’tan yetersiz insülin salgılanmasına bağlı diyabet; genç diyabeti; jüvenil diyabet
18 yaşın altındaki suçlu; çocuk suçlu; jüvenil suçlu.
tıbbi çeviri
18 yaşın altındaki kişide görülen suç niteliğindeki davranış; özellikle buluğ çağındaki çocukta tekrarlayıcı tarzda, suç niteliğindeki (saldmcı, tahrip edici, eziyet verici vb.) davranış; jüvenil suçluluğu.
Jüvenil amorotik familyal idyosi. Bk. SpielmeyerVogt disease
1- Büyüme ve gelişme çağma ait; gençlik dönemiyle ilgili; gençlere özgü; jüvenil. 2- Gelişmekte olan kişi; genç.
(L.): İlacın etkisini kuvvetlendirici maddeler; ana maddenin etkisini kuvvetlendirme amacıyla ilaca ilave edilen maddeler; juvansiya.
(L.): Normalden çok küçük; normalden çok dar; justo minör (Özellikle ileri derecede darlık gösteren kadın pelvisini ifade için kullanılan bir terim),
(L.) : Normalden çok büyük; normalden çok geniş; justo majör (Özellikle normal ölçülerin üzerindeki kadın pelvisini ifade için kullanılan bir terim).
(L.): Et suyu; et suyundan hazırlanan çorbaya da et suyundan oluşmuş besiyeri; juskulum.
Herhangi bir konuda karar verme amacıyla oluşturulmuş kurul; jüri.
Hukuk bilimi; jürisprüdans
Aıjantin hemorajik hummasına sebep olan bir arenavirüs; Junin virüsü
Jung teorisi. Bk. analytic psychology
Jung psikolojisi. Bk. analytic psychology
Bk. synovial joint.
Bk. sacrococcygeal articulation.
Bk. lumbosacral articulation
Eklem yüzleri arasında -onları birbirine birleştiren- fibröz doku bulunuşu ile belirgin hareketsiz eklem; fibröz eklem; hareketsiz eklem (Kafa kemikleri arasındaki eklemler gibi)
Bk. cartilaginous joint.
1
2
3 4 5 6 7 8
j
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 63 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Jejunum ve ileum duvarlarının venöz kanını, vena mesenterica superior’a ileten venler; jejunal ve ileal venler
Jinekolojik ameliyatlarda uterus’u zedelemeksizin tutmağa mahsus pens; uterus pensi
Japonya’da, orman tifüsü (scrub typhus)’nün etkeni Rickettsia tsutsugamushi’yi ileten Leptotrombidum türü
tıbbi çeviri
Jüvenil artrit, romatoid artrit, bursit, ankilozan spondilit ve Reiter sendromunda ağızdan tablet ya da kapsül şeklinde kullanılan, pirazolon türevi nonsteroidal antienflamatuvar ilaç; fenilbutazon.
Japonya’da sık görülen, gece körlüğü ile belirgin ailesel ve kalıtsal bir hastalık; Oguchi hastalığı.
Jimnastik şeklinde vücut hareketlerinin kişide cinsel arzu uyandırması; kas erotizmi
Jejunum’un mezenteri; mezojejunum.
Japonya’da, orman tifüsü (scrub typhus)’nün etkeni Rickettsia tsutsugamushi’yi ileten Leptotrombidum türü
Jukstaglomerüler hücrelerin oluşturduğu grup; jukstaglomerüler cisimcik. Bk. juxtaglomerular cells
Jüvenil meme hipertrofisi. Bk. adolescent hypertrophy of the breast
Jüvenil amorotik familyal idyosi. Bk. SpielmeyerVogt disease
Jung teorisi. Bk. analytic psychology
Jung psikolojisi. Bk. analytic psychology
Jonksiyonel taşikardi. Bk. atrioventricular junctional tachycardia.
Jugular çıkıntı. Bk. jugular process of occipital bone
Jenner aşısı. Bk. smallpox vaccine
Jejunum’a kesi yapma; kesi yaparak jejunum’u açma; jejunostomi.
Jejunum’a dikiş koyma; jejunum’undikilmesi; jejunorafi.
Jejunum üzerinde yapılan onarıcı ya dadüzeltici ameliyat; jejunoplasti.
Jejunum’un iki ayrı parçası arasında -ağız ağıza dikerek- geçit oluşturma; jejunojejunostomi.
1 2 3 4
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü