İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 442 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Bk. intermuscular septum
Bk. interatrial septum of heart
Bk. interalveolar septum
tibbi çeviri
Disk yrtlmas. Bk. herniated intervertebral disk.
Bk. vena intercostalis superior dextra
Arteria interossea posterior’dan ayrlp, dirsek eklemi arkasnda komu arter dallar ile anastomoz yaparak rete olecrani’ye karan arter; kemikler aras rekrrens arter; rekrrens interossez arter
Bk. internal laryngeal nerve
Bk. interosseous membrane of forearm.
QRST aral. Bk. QT interva
Elektrokardiyo-gram’da, QRS kompleksinin balangcndan T dalgasnn bitimine kadar uzanan zaman aral; Q-T aral,
Bk. internal occipital protuberance
Yerinden kaym nucleus pulposus’un, annulus fbrosus iine sadece knt gstermesi, herhangi bir blmnn dan tamamas ile belirgin hafif disk ft; disk kaymas
Kalbin, diyafragma’ya bakan yznde, iki kalp karnc arasndaki blmenin yerini belirleyen oluk; karncklar aras arka oluu; arka ventrikller aras oluk
Arka ventrikller aras oluk. Bk. posterior interventricular sulcus
Bk. arteria interossea posterior
Bk. arteria interossea posterior
Bk. nervus interosseus antebrachii posterior
Omurga kanalnda dura mater ile omur kemerlerinin n yz periostlar arasnda, kanaln uzun eksenine paralel uzanan yaygn ven a; arka i vertebral ven a; posterior internal vertebral venz pleksus.
. Uyluk fasyas (fascia lata femoris)’nm i yznden balayp linea aspera’da sonlanan, musculus adductor magnus’u musculus semimembranosus, musculus semitendinosus ve musculus biceps femoris’ten ayra
Bacak fasyas (fascia cruris)’nm i yznden balayp fibula’nm arka kenarnda sonlanan, peroneal kaslar musculus soleus’tan ayrc fasyal blme; bacan kaslar aras arka blmesi,
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 21 22 23
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 514 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Bk. nervus intermedius.
Geri ekme yntemi. Bk. coitus interruptus
K aylarnda derinin soua maruz kal nedeniyle oluan kantl durum; k kants. Bk. winterprurigo.
tibbi çeviri
Bk. virs interference
Kalp iskemisinde, kollateral damar olumasn temin amacyla arteria thoracica interna’nn kalp kasma implante edilmesi; Vineberg ameliyat
Meatus acusticus internus’un tabannda yerleik, nervus vestibulocochlearis’in vestibler blm (nervus vestibularis)’nn ganglionu; vestibler ganglion
1- Arteria vetebralis ve arteria basilaris evresindeki sempatik sinir a; vertebral pleksus. 2- Omurgaya, uzunluu boyunca elik eden venlerin oluturduu ven a; plexus venosus vertebralis internus ve externus
Beyin nc karnc ile herhangi bir komu subaraknoid aralk, zellikle cisterna interpe-duncularis arasnda ameliyatla geit oluturma; vent-riklostomi (Hidrosefali tedavisinde uygulanan bir yntem).
Ventrikler blme. Bk. interventricular septum of heart
Plexus venosus vesicalis’in kann iki taraf vena iliaca interna’ya ileten venler; mesane venleri; vezikal venler.
Uterus’un her iki yannda, ligamentum latum uteri’nin tabanndaki plexus venosus uterinus’tan ikier ven halinde balayp ligamentum latum uteri iinde seyrettikten sonra vena iliaca interna’ya alan
Tiroid bezi alt blmnn venz kann boaltmak zere vena jugularis interna’ya alan venler; tiroid orta venleri; orta tiroid venler
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya elik eden iki dal halinde yukar kp nc kkrdak kaburga hizasnda tek ven haline dnen ve gs n duvar venz kann venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Omuriliin arka yznde a oluturan ve omurilik arka blmnn venz kann plexus venosus vertebralis internus posterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik arka venleri; posterior spinal venler
Omuriliin n yznde a oluturan ve omurilik n blmnn venz kann plexus venosus vertebralis internus anterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik n venleri; anterior spinal venler
Skrotum’un arka blmnn venz kann vena pudenda interna ya da plexus venosus vesicalis’e ileten venler; skrotum arka venleri; arka skrotal venler
Dyan sakral arterler (arteriae sacrales laterales)’e elik eden ve sakrum derisi ile sakrum arkasndaki kaslarn venz kann vena iliaca interna ya da venae gluteae superiores’e ileten venler; sakral dyan ven
Plexus venosus rectalis’in orta blmnden balayp vena iliaca interna’ya alan venler; rektum orta venleri; orta rektal venler
Plexus venosus rectalis’in alt blmnden balayp vena pudenda interna’ya alan venler; rektum alt venleri; inferior rektal venler
Yutan arka-dyanndaki ven a (plexus pharyngeus)’nn kann vena jugularis interna’ya ileten venler; yutak venleri; farin-geal venler
1 2 3 4 .. 24 25 26
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü