İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 442 adet çeviri sonucu bulundu. 421 - 440 arasındaki sonuçlar:
Arteria thoracica interna’dan ayrlp ilk alt kaburgalar aras aralkta dalan arterler; kaburgalar aras n arterleri; anterior interkostal arterler
Arteria subclavia’nn ilk blmnden ayrldktan sonra birinci kkrdak kaburgann arkasnda toraks’a girip kkrdak kaburgalar arkasnda dikey ekilde aa inerek 6. interkostal aralkta arteria epigastrica supe
Arteria iliaca interna’nn n ktnn iki u dalndan incesi olarak, seyri esnasnda anal kanaln alt yansmdaki kaslar, perine derisi ve kaslar, erkekte skrotum ve bulbus penis, kadnda labium majus, labium minus ve
tibbi çeviri
Arteria interossea posterior’dan ayrlp, dirsek eklemi arkasnda komu arter dallar ile anastomoz yaparak rete olecrani’ye karan arter; kemikler aras rekrrens arter; rekrrens interossez arter
Arteria interossea communis’in iki u dalndan biri olarak, n kolun arka blmnde derin ekstensr kaslarda dalan arter; kemikler aras arka arteri, posterior interossez arter
Arteria ulnaris’den -tuberositas radii’nin hemen altndan ayrlp, membrana interossea antebrachii’nin st kenarnda arteria interossea anterior ve arteria interossea posterior olmak zere iki u dala aynlan
Arteria interossea communis’in iki u dalndan biri olarak, n kolun n blmnde derin fleksr kaslarda dalan arter; kemikler aras n arter; anterior interossez arter
Truncus costocervicalis’den aynldktan sonra 1. ve 2. arka interkostal arter olmak zere iki dala aynlan arter; kaburgalar aras st arteri; superior interkostal arter
Arteria iliaca communis’in iki u dalndan biri olarak pelvis boluuna geerek foramen ischiadicum majus’un st kenarnda n ve arka ktk olmak zere iki dala ayrlan, bu ktklerden kan dallar araclyla p
Arteria carotis communis’in atallanma noktasndan balayp, temporal kemik iindeki canalis caroticus araclyla kafa boluuna geen ve sulcus lateralis cerebri’nin iyan ucunda arteria cerebri anterior ve art
ni tarafta; nde ve ite.
Kalbin nst yznde, iki kalp karnc arasndaki blmenin yerini belirleyen oluk; karncklar aras n oluu; n ventrikller aras oluk
n ventrikller aras oluk. M. anterior interventricular sulcus
Bk. nervus interosseus antebrachii anterior
Bk. arteria interossea anterior
Omurga kanalnda, dura mater ile omur cisimlerinin arka yz periostlan arasnda, kanaln uzun eksenine paralel olarak uzanan yaygn ven a; n i vertebral ven a; anterior internal vertebral venz pleksus
Bk. venajugularis anterior
Bk. arteriae intercostales anteriores
Bacak fasyas (fascia cruris)’ nn i yznden balayp fibula’nn n kenarnda sonlanan, musculus extensor digitorum longus’u peroneal kaslardan ayran fasyal blme; bacan kaslar aras n blmesi
Omurlar aras disk’in, nucleus pulposus’u halka eklinde evreleyen fbrz blm; omurlar aras disk’in fbrz halkas
1 2 3 .. 18 19 20 21
22
23
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 514 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Bk. nervus intermedius.
Geri ekme yntemi. Bk. coitus interruptus
K aylarnda derinin soua maruz kal nedeniyle oluan kantl durum; k kants. Bk. winterprurigo.
tibbi çeviri
Bk. virs interference
Kalp iskemisinde, kollateral damar olumasn temin amacyla arteria thoracica interna’nn kalp kasma implante edilmesi; Vineberg ameliyat
Meatus acusticus internus’un tabannda yerleik, nervus vestibulocochlearis’in vestibler blm (nervus vestibularis)’nn ganglionu; vestibler ganglion
1- Arteria vetebralis ve arteria basilaris evresindeki sempatik sinir a; vertebral pleksus. 2- Omurgaya, uzunluu boyunca elik eden venlerin oluturduu ven a; plexus venosus vertebralis internus ve externus
Beyin nc karnc ile herhangi bir komu subaraknoid aralk, zellikle cisterna interpe-duncularis arasnda ameliyatla geit oluturma; vent-riklostomi (Hidrosefali tedavisinde uygulanan bir yntem).
Ventrikler blme. Bk. interventricular septum of heart
Plexus venosus vesicalis’in kann iki taraf vena iliaca interna’ya ileten venler; mesane venleri; vezikal venler.
Uterus’un her iki yannda, ligamentum latum uteri’nin tabanndaki plexus venosus uterinus’tan ikier ven halinde balayp ligamentum latum uteri iinde seyrettikten sonra vena iliaca interna’ya alan
Tiroid bezi alt blmnn venz kann boaltmak zere vena jugularis interna’ya alan venler; tiroid orta venleri; orta tiroid venler
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya elik eden iki dal halinde yukar kp nc kkrdak kaburga hizasnda tek ven haline dnen ve gs n duvar venz kann venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Omuriliin arka yznde a oluturan ve omurilik arka blmnn venz kann plexus venosus vertebralis internus posterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik arka venleri; posterior spinal venler
Omuriliin n yznde a oluturan ve omurilik n blmnn venz kann plexus venosus vertebralis internus anterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik n venleri; anterior spinal venler
Skrotum’un arka blmnn venz kann vena pudenda interna ya da plexus venosus vesicalis’e ileten venler; skrotum arka venleri; arka skrotal venler
Dyan sakral arterler (arteriae sacrales laterales)’e elik eden ve sakrum derisi ile sakrum arkasndaki kaslarn venz kann vena iliaca interna ya da venae gluteae superiores’e ileten venler; sakral dyan ven
Plexus venosus rectalis’in orta blmnden balayp vena iliaca interna’ya alan venler; rektum orta venleri; orta rektal venler
Plexus venosus rectalis’in alt blmnden balayp vena pudenda interna’ya alan venler; rektum alt venleri; inferior rektal venler
Yutan arka-dyanndaki ven a (plexus pharyngeus)’nn kann vena jugularis interna’ya ileten venler; yutak venleri; farin-geal venler
1 2 3 4 .. 24 25 26
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü