İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 442 adet çeviri sonucu bulundu. 401 - 420 arasındaki sonuçlar:
Bk. interlobular ductules.
Bir ilacn, dier bir ilala beraber kullanld zaman, etkisinde artma veya azalma eklinde grlen deime; ila etkileimi,
Bilinaltndaki duygu ve istekleri belirleme amacyla, grlen ryann yorumu; rya analizi.
tibbi çeviri
Bk. musculi interossei dorsales manus
Bk. musculi interossei dorsalespedis
Mezar alarak cesedin karlmas.
Bk. intervertebral disk
Bk. internal occipital crest.
Bk. intertrochanteric crest
Bk. margo interosseus ulnae
Bk. margo interosseus tibiae
Bk. margo interosseus radii
Bk. margo interosseus fibulae
Erkein ejaklasyondan nce penisini vagina’dan ekmesiyle sonulanan cinsel birleim; dan boalma
Her iki beyin sap (pedunculus cerebri) arasndaki, genilemi subaraknoid aralk; interpednkler sarn
mesane duvarnn tm tabakalarnn iltihaplanmas ve arl lserler (Hunner lserleri) olumas ile belirgin kronik sistit; kronik interstisyel sistit
Bk. internal capsule.
kulak
Aorta thoracica’dan ayrlp 3.-11. kaburgalar aras aralklarda dalan, ayrca omurga, omurilik, srt kaslar ve srt derisine dallar veren dokuz ift arter; kaburgalar aras 3.-11. arka arterleri; 3.-11. posterior int
Arteria intercostalis suprema’dan ayrlp, birinci ve ikinci kaburgalar aras aralklarda dalan iki ift arter; kaburgalar aras 1. ve 2. arka arterleri; birinci ve ikinci posterior interkostal arterler,
1 2 3 .. 17 18 19 20
21
22 23
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 514 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Bk. nervus intermedius.
Geri ekme yntemi. Bk. coitus interruptus
K aylarnda derinin soua maruz kal nedeniyle oluan kantl durum; k kants. Bk. winterprurigo.
tibbi çeviri
Bk. virs interference
Kalp iskemisinde, kollateral damar olumasn temin amacyla arteria thoracica interna’nn kalp kasma implante edilmesi; Vineberg ameliyat
Meatus acusticus internus’un tabannda yerleik, nervus vestibulocochlearis’in vestibler blm (nervus vestibularis)’nn ganglionu; vestibler ganglion
1- Arteria vetebralis ve arteria basilaris evresindeki sempatik sinir a; vertebral pleksus. 2- Omurgaya, uzunluu boyunca elik eden venlerin oluturduu ven a; plexus venosus vertebralis internus ve externus
Beyin nc karnc ile herhangi bir komu subaraknoid aralk, zellikle cisterna interpe-duncularis arasnda ameliyatla geit oluturma; vent-riklostomi (Hidrosefali tedavisinde uygulanan bir yntem).
Ventrikler blme. Bk. interventricular septum of heart
Plexus venosus vesicalis’in kann iki taraf vena iliaca interna’ya ileten venler; mesane venleri; vezikal venler.
Uterus’un her iki yannda, ligamentum latum uteri’nin tabanndaki plexus venosus uterinus’tan ikier ven halinde balayp ligamentum latum uteri iinde seyrettikten sonra vena iliaca interna’ya alan
Tiroid bezi alt blmnn venz kann boaltmak zere vena jugularis interna’ya alan venler; tiroid orta venleri; orta tiroid venler
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya elik eden iki dal halinde yukar kp nc kkrdak kaburga hizasnda tek ven haline dnen ve gs n duvar venz kann venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Omuriliin arka yznde a oluturan ve omurilik arka blmnn venz kann plexus venosus vertebralis internus posterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik arka venleri; posterior spinal venler
Omuriliin n yznde a oluturan ve omurilik n blmnn venz kann plexus venosus vertebralis internus anterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik n venleri; anterior spinal venler
Skrotum’un arka blmnn venz kann vena pudenda interna ya da plexus venosus vesicalis’e ileten venler; skrotum arka venleri; arka skrotal venler
Dyan sakral arterler (arteriae sacrales laterales)’e elik eden ve sakrum derisi ile sakrum arkasndaki kaslarn venz kann vena iliaca interna ya da venae gluteae superiores’e ileten venler; sakral dyan ven
Plexus venosus rectalis’in orta blmnden balayp vena iliaca interna’ya alan venler; rektum orta venleri; orta rektal venler
Plexus venosus rectalis’in alt blmnden balayp vena pudenda interna’ya alan venler; rektum alt venleri; inferior rektal venler
Yutan arka-dyanndaki ven a (plexus pharyngeus)’nn kann vena jugularis interna’ya ileten venler; yutak venleri; farin-geal venler
1 2 3 4 .. 24 25 26
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü