İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 442 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
ve d vertebral venz pleksuslarn ve omuriliin venz kann ileten venlerden her biri; omurlar aras veni; intervertebral ven (Boyun blmndekiler vena vertebralis’e, gs blmndekiler venae intercostales̵
Vena cephalica’dan -dirsein altnda- ayrlp dirsek ukuruna geen, burada vena basilica’ya alan ven; dirsek orta veni; mediyan kubital ven
Elin palmar yzndeki venz pleksus’tan balayarak n kolun n yznde yukar doru kp dirsee yakn iki dala aynlarak bir dal vena basilica’ya, dier dal vena intermedia cubiti’ye alan ven; n kol or
tibbi çeviri
1. kaburgalar aras araln venz kann boaltmak zere ayn taraf vena brachiocephalica ya da vena vertebralis’e alan ven; en st kaburgalar aras veni; en st interkostal ven.
Sol 2., 3. ve 4. kaburgalar aras arka venleri (venae intercostales posteriores)’nin birlemesiyle oluup vena brachiocephalica sinistra’ya alan ven; sol st kaburgalar aras ven; sol st interkostal ven
Sa 2., 3. ve4. kaburgalar aras arka venleri (venae intercostales posteriores) ‘nin birlemesiyle oluup vena azygos’a alan ven; sa st kaburgalar aras veni; sa st interkostal ven
Pelvis organlar ve pelvis duvarlarndan gelen bir ksm venlerin -foramen ischiadicum majus’un st kenar hizasnda- birlemesiyle oluan ve sakroiliyak eklem nnde -vena iliaca communis’i oluturmak zere- vena
Devaml diki. Bk. continuous suture
Kesintisiz; arasz,
Bk. chronic interstitial cystitis.
Damar i tabakas. Bk. tunica intima vasorum
Graaf follikln iki tabaka halinde saran hcre dizisinin i tabakas
Gzn i tabakas. Bk. retina
Gz kresinin i tabakas. Bk. retina
Bk. hermaphrodite.
Her iki burun kemii arasndaki -birleme snrn belirleyen- sutura; internazal diki
Her iki st ene kemii (maxilla) arasndaki -birleme snrn belirleyen- sutura; inter-maksiller diki
Cerrahi mdahale; cerrahi giriim; ameliyat,
Cerrahi mdahale; cerrahi giriim
Bk. arteria intercostalis suprema.
1
2
3 4 5 6 .. 21 22 23
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 514 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Bk. nervus intermedius.
Geri ekme yntemi. Bk. coitus interruptus
K aylarnda derinin soua maruz kal nedeniyle oluan kantl durum; k kants. Bk. winterprurigo.
tibbi çeviri
Bk. virs interference
Kalp iskemisinde, kollateral damar olumasn temin amacyla arteria thoracica interna’nn kalp kasma implante edilmesi; Vineberg ameliyat
Meatus acusticus internus’un tabannda yerleik, nervus vestibulocochlearis’in vestibler blm (nervus vestibularis)’nn ganglionu; vestibler ganglion
1- Arteria vetebralis ve arteria basilaris evresindeki sempatik sinir a; vertebral pleksus. 2- Omurgaya, uzunluu boyunca elik eden venlerin oluturduu ven a; plexus venosus vertebralis internus ve externus
Beyin nc karnc ile herhangi bir komu subaraknoid aralk, zellikle cisterna interpe-duncularis arasnda ameliyatla geit oluturma; vent-riklostomi (Hidrosefali tedavisinde uygulanan bir yntem).
Ventrikler blme. Bk. interventricular septum of heart
Plexus venosus vesicalis’in kann iki taraf vena iliaca interna’ya ileten venler; mesane venleri; vezikal venler.
Uterus’un her iki yannda, ligamentum latum uteri’nin tabanndaki plexus venosus uterinus’tan ikier ven halinde balayp ligamentum latum uteri iinde seyrettikten sonra vena iliaca interna’ya alan
Tiroid bezi alt blmnn venz kann boaltmak zere vena jugularis interna’ya alan venler; tiroid orta venleri; orta tiroid venler
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya elik eden iki dal halinde yukar kp nc kkrdak kaburga hizasnda tek ven haline dnen ve gs n duvar venz kann venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Omuriliin arka yznde a oluturan ve omurilik arka blmnn venz kann plexus venosus vertebralis internus posterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik arka venleri; posterior spinal venler
Omuriliin n yznde a oluturan ve omurilik n blmnn venz kann plexus venosus vertebralis internus anterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik n venleri; anterior spinal venler
Skrotum’un arka blmnn venz kann vena pudenda interna ya da plexus venosus vesicalis’e ileten venler; skrotum arka venleri; arka skrotal venler
Dyan sakral arterler (arteriae sacrales laterales)’e elik eden ve sakrum derisi ile sakrum arkasndaki kaslarn venz kann vena iliaca interna ya da venae gluteae superiores’e ileten venler; sakral dyan ven
Plexus venosus rectalis’in orta blmnden balayp vena iliaca interna’ya alan venler; rektum orta venleri; orta rektal venler
Plexus venosus rectalis’in alt blmnden balayp vena pudenda interna’ya alan venler; rektum alt venleri; inferior rektal venler
Yutan arka-dyanndaki ven a (plexus pharyngeus)’nn kann vena jugularis interna’ya ileten venler; yutak venleri; farin-geal venler
1 2 3 4 .. 24 25 26
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü