İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 442 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Yapraklar metil salisilat’tan zengin bir bitki; keklik zm; Gaultheria procumbens.
K aylarnda grlen, bir virs’n sebep olduu, kusma ve bulant ile belirgin epidemik akut gastroenterit; k kusmas hastal.
Uzun sre soua maruz kal sonucu gelien, deride kantl papller olumasyla belirgin prurigo; k kants.
tibbi çeviri
K aylarnda derinin soua maruz kal nedeniyle oluan kantl durum; k kants. Bk. winterprurigo.
Ayn anda veya zaman aralklaryla iki deiik virs’tin etkisine maruz kalan hcrede, bir virsn dierinin etkisini azaltnas veya ortadan kaldrmas; virs engellemesi; virs enterferans (Bu olayda virslerden biri
Bk. virs interference
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya elik eden iki dal halinde yukar kp nc kkrdak kaburga hizasnda tek ven haline dnen ve gs n duvar venz kann venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Beyinde foramen interventriculare yaknnda sada ve solda, vena thalamostriata superior ile vena choroidea’nn birlemesinden oluan iki ven; Galen venleri; beyin ii venleri; i serebral venler (Sa ve sol vena intern
Bbrein yldzs vencikleri (venulae stellatae renis)’nden ve bbrek korteksi’ndeki peritbler kapiller adan ald kan, venae arcuatae renis’e ileten venler; bbrein lobller aras venleri
Vena portae hepatis’in, karacier loblleri arasnda seyreden ve karacier sinzoidlerine alan ince, u dallar; karacierin lobller aras venleri
Venae arcuatae renis’ten aldklan kan ileten ve bbrek piramitleri arasndan geerek bbrek hilumu’nda -vena renalis’i oluturmak zere- birbirleriyle birleen venler; bbrein loblar aras venleri
Kaburgalar aras aralklarn arka blmlerinin venz kann tayan, ayrca her biri srt kaslar ve srt derisinden de dal alarak sa tarafta vena brachiocephalica dextra, vena intercostalis superior dextra ve vena azygos
Kaburgalar aras aralklarn n blmlerinin venz kann vena throracica interna ve vena musculophrenica’ya ileten venler; kaburgalar aras n venleri; n interkostal venler
Metatarsal kemiklerin balan arasndaki, ayak parmaklarnn dorsal ve plantar venleri arasnda balant salayan venler; ayan interkapituler venleri
Metakarpal kemiklerin balan arasndaki, el parmaklarnn dorsal ve palmar venleri arasnda balant salayan venler; elin interkapituler venleri
1- Elin interkapituler venleri. Bk. venae intercapitulares manus. 2- Ayan interkapituler venleri. Bk. venae intercapitulares pedis
Karacier sol lobu’nun iyan segmenti ile sa lobu’nun n segmenti alt blmnn venz kann -hepsi birleip tek dal halinde- vena cava inferior’a ileten venler; karacier orta venleri; orta hepatik venler
Beyin i venleri; i serebral venler. Bk. venae internae cerebri
Arteria pudenda interna’ya elik eden ve kendisine dklen baz venleri aldktan sonra vena iliaca interna’ya alan ven; i pudendal ven
Sins sigmoideus’un devam olarak kafa tabannda foramen jugulare’den balayp sternoklavikuler eklemin arkasnda -vena brachiocepha-lica’y oluturmak zere- vena subclavia ile birleen ven; i jugular ven
1 2 3 4 .. 21 22 23
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 514 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Kalp apeksi’nden balayp kalp karncklarmm diyafragmatik yzlerinin venz kann toplayan ve sulcus interventricularis postreior’da aa indikten sonra sins coronarius’a alan ven; kalp orta veni; orta
Kalp apeksi’nden balayp kalp karncklar n yzlerinin venz kann toplayan ve sulcus interventricularis anterior’da seyrettikten sonra sola dnp sins coronarius’a alan ven; byk kardiyak ven
Vagina vestibl bulbusu (bulbus vestibuli vaginae)’nun venz kann vena pudenda interna’ya boaltan ven; vagina vestibl bulbusu veni; vestibl bulbusu veni
tibbi çeviri
Penis bulbusu (bulbus penis)’nun venz kann vena pudenda interna’ya boaltan ven; penis bulbusu veni
Koklea, sacculus ve utriculus’un venz kann tayan ve vena jugularis interna’nn bulbusu’na ya da sins petrosus inferior’a alan kk ven; koklea kanal veni
(L.): 1- Byk; geni; vastus. 2- Uylukta, musculus quadriceps femoris’in, musculus rectus femoris dnda byk blmn oluturan kas (m. vastus intermedius, m. vastus lateralis ve m. vastus medialis)’tan her
Vaginal balotman. Bk. internal ballottement.
Koryon villsleri ile intervillz aralklardaki anne kan arasnda madde deiimini salayan dolam; uteroplasental dolam,
Bk. chronic interstitial cystitis.
Protuberantia occipitalis interna yaknnda sins kava (confluens sinuum)’ndan balayp sins sigmoideus’ta sonlanan bir dura mater sins; dura mater’in enine sins
Doku svs. Bk. interstitial fluid
Corpus luteum’da theca interna’dan kaynaklanan ltein hcreleri; tekaltein hcreleri
Gelimekte olan Graaf follikln dtan saran tabaka (Balangta tek tabaka halindedir, daha sonra theca interna ve theca externa olmak zere iki tabaka gsterir),
Testis’te interstisyel hcreler (Leydig hcreleri) tarafndan salglanan hormon; erkek cinsiyet hormonu; testosteron (Testosteron erkekte sekonder cinsiyet zelliklerinin olumasn salar. Testis dnda bbrekst bez
Is derecesi deimeyen; her zaman aynnsy gsteren; sintermal.
Her iki burun kemii arasndaki -birleme snrn belirleyen- sutura; internazal diki
Her iki st ene kemii (maxilla) arasndaki -birleme snrn belirleyen- sutura; inter-maksiller diki
Bk. arteria intercostalis suprema.
Bk. posterior interventricular sulcus
Bk. anterior interventricular sulcus
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 24 25 26
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü