İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 442 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Yapraklar metil salisilat’tan zengin bir bitki; keklik zm; Gaultheria procumbens.
K aylarnda grlen, bir virs’n sebep olduu, kusma ve bulant ile belirgin epidemik akut gastroenterit; k kusmas hastal.
Uzun sre soua maruz kal sonucu gelien, deride kantl papller olumasyla belirgin prurigo; k kants.
tibbi çeviri
K aylarnda derinin soua maruz kal nedeniyle oluan kantl durum; k kants. Bk. winterprurigo.
Ayn anda veya zaman aralklaryla iki deiik virs’tin etkisine maruz kalan hcrede, bir virsn dierinin etkisini azaltnas veya ortadan kaldrmas; virs engellemesi; virs enterferans (Bu olayda virslerden biri
Bk. virs interference
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya elik eden iki dal halinde yukar kp nc kkrdak kaburga hizasnda tek ven haline dnen ve gs n duvar venz kann venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Beyinde foramen interventriculare yaknnda sada ve solda, vena thalamostriata superior ile vena choroidea’nn birlemesinden oluan iki ven; Galen venleri; beyin ii venleri; i serebral venler (Sa ve sol vena intern
Bbrein yldzs vencikleri (venulae stellatae renis)’nden ve bbrek korteksi’ndeki peritbler kapiller adan ald kan, venae arcuatae renis’e ileten venler; bbrein lobller aras venleri
Vena portae hepatis’in, karacier loblleri arasnda seyreden ve karacier sinzoidlerine alan ince, u dallar; karacierin lobller aras venleri
Venae arcuatae renis’ten aldklan kan ileten ve bbrek piramitleri arasndan geerek bbrek hilumu’nda -vena renalis’i oluturmak zere- birbirleriyle birleen venler; bbrein loblar aras venleri
Kaburgalar aras aralklarn arka blmlerinin venz kann tayan, ayrca her biri srt kaslar ve srt derisinden de dal alarak sa tarafta vena brachiocephalica dextra, vena intercostalis superior dextra ve vena azygos
Kaburgalar aras aralklarn n blmlerinin venz kann vena throracica interna ve vena musculophrenica’ya ileten venler; kaburgalar aras n venleri; n interkostal venler
Metatarsal kemiklerin balan arasndaki, ayak parmaklarnn dorsal ve plantar venleri arasnda balant salayan venler; ayan interkapituler venleri
Metakarpal kemiklerin balan arasndaki, el parmaklarnn dorsal ve palmar venleri arasnda balant salayan venler; elin interkapituler venleri
1- Elin interkapituler venleri. Bk. venae intercapitulares manus. 2- Ayan interkapituler venleri. Bk. venae intercapitulares pedis
Karacier sol lobu’nun iyan segmenti ile sa lobu’nun n segmenti alt blmnn venz kann -hepsi birleip tek dal halinde- vena cava inferior’a ileten venler; karacier orta venleri; orta hepatik venler
Beyin i venleri; i serebral venler. Bk. venae internae cerebri
Arteria pudenda interna’ya elik eden ve kendisine dklen baz venleri aldktan sonra vena iliaca interna’ya alan ven; i pudendal ven
Sins sigmoideus’un devam olarak kafa tabannda foramen jugulare’den balayp sternoklavikuler eklemin arkasnda -vena brachiocepha-lica’y oluturmak zere- vena subclavia ile birleen ven; i jugular ven
1 2 3 4 .. 21 22 23
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 514 adet çeviri sonucu bulundu. 501 - 514 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Arteria pudenda interna’dan ayrlp penis bulbusu (bulbus penis) ve bulbouretral bez (Cowper bezi)’de dalan arter; penis bulbusu arteri,
Spinal sinirin, foramen intervertebrale’den ktktan hemen sonra ayrld iki daldan, nyan vcut duvar kaslar ve derisi ile kol ve bacak kaslar ve derilerinde dalan n dal; spinal sinirin n dal
n ventrikller aras oluk. M. anterior interventricular sulcus
tibbi çeviri
Bk. nervus interosseus antebrachii anterior
Bk. arteria interossea anterior
Omurga kanalnda, dura mater ile omur cisimlerinin arka yz periostlan arasnda, kanaln uzun eksenine paralel olarak uzanan yaygn ven a; n i vertebral ven a; anterior internal vertebral venz pleksus
Bk. arteriae intercostales anteriores
Fallop borusu (tuba uterina)’nun interstisyel blmnde gelien d gebelik; interstisyel gebelik
Belirli aralklarla gelen ate; intermitan ate.
Akcierlerde gaz deiiminin gerekletii, alveol epiteli, kapiller endoteli ve aralarndaki ince interstisyel aralktan oluan ince bariyer; solunum zan; alveolerkapiller zar
Devaml ve ar alkol alanlarda, alkoln toksik etkisine bal olarak gelien, miyokard’da hipertrofi ve interstisyel fibrz sonucu kalp bymesi ile belirgin kardiyomiyopati; alkol kardiyomiyopatisi.
Uterus kas tabakas iinde yer yer endometrium odaklarnn bulunuu hali; endometnoss interna; adenomiyoz (Adenomiyoz, genellikle uterus korpusu’nda, nadir olarak da uterus servks’nde grlr)
Uterus kas tabakas iinde yer yer endometrium odaklarnn bulunuu hali; endometnoss interna; adenomiyoz (Adenomiyoz, genellikle uterus korpusu’nda, nadir olarak da uterus servks’nde grlr)
Metakarpofalangeal eklemlerin fleksiyonu, interfalangeal eklemlerin ekstensiyonu, ba parmak ve kk parman avu iine fleksiyonu ile belirgin, tetani’de grlen el kaslmas ekli; ebe eli
1 2 3 .. 22 23 24 25
26
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü