İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 442 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Yapraklar metil salisilat’tan zengin bir bitki; keklik zm; Gaultheria procumbens.
K aylarnda grlen, bir virs’n sebep olduu, kusma ve bulant ile belirgin epidemik akut gastroenterit; k kusmas hastal.
Uzun sre soua maruz kal sonucu gelien, deride kantl papller olumasyla belirgin prurigo; k kants.
tibbi çeviri
K aylarnda derinin soua maruz kal nedeniyle oluan kantl durum; k kants. Bk. winterprurigo.
Ayn anda veya zaman aralklaryla iki deiik virs’tin etkisine maruz kalan hcrede, bir virsn dierinin etkisini azaltnas veya ortadan kaldrmas; virs engellemesi; virs enterferans (Bu olayda virslerden biri
Bk. virs interference
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya elik eden iki dal halinde yukar kp nc kkrdak kaburga hizasnda tek ven haline dnen ve gs n duvar venz kann venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Beyinde foramen interventriculare yaknnda sada ve solda, vena thalamostriata superior ile vena choroidea’nn birlemesinden oluan iki ven; Galen venleri; beyin ii venleri; i serebral venler (Sa ve sol vena intern
Bbrein yldzs vencikleri (venulae stellatae renis)’nden ve bbrek korteksi’ndeki peritbler kapiller adan ald kan, venae arcuatae renis’e ileten venler; bbrein lobller aras venleri
Vena portae hepatis’in, karacier loblleri arasnda seyreden ve karacier sinzoidlerine alan ince, u dallar; karacierin lobller aras venleri
Venae arcuatae renis’ten aldklan kan ileten ve bbrek piramitleri arasndan geerek bbrek hilumu’nda -vena renalis’i oluturmak zere- birbirleriyle birleen venler; bbrein loblar aras venleri
Kaburgalar aras aralklarn arka blmlerinin venz kann tayan, ayrca her biri srt kaslar ve srt derisinden de dal alarak sa tarafta vena brachiocephalica dextra, vena intercostalis superior dextra ve vena azygos
Kaburgalar aras aralklarn n blmlerinin venz kann vena throracica interna ve vena musculophrenica’ya ileten venler; kaburgalar aras n venleri; n interkostal venler
Metatarsal kemiklerin balan arasndaki, ayak parmaklarnn dorsal ve plantar venleri arasnda balant salayan venler; ayan interkapituler venleri
Metakarpal kemiklerin balan arasndaki, el parmaklarnn dorsal ve palmar venleri arasnda balant salayan venler; elin interkapituler venleri
1- Elin interkapituler venleri. Bk. venae intercapitulares manus. 2- Ayan interkapituler venleri. Bk. venae intercapitulares pedis
Karacier sol lobu’nun iyan segmenti ile sa lobu’nun n segmenti alt blmnn venz kann -hepsi birleip tek dal halinde- vena cava inferior’a ileten venler; karacier orta venleri; orta hepatik venler
Beyin i venleri; i serebral venler. Bk. venae internae cerebri
Arteria pudenda interna’ya elik eden ve kendisine dklen baz venleri aldktan sonra vena iliaca interna’ya alan ven; i pudendal ven
Sins sigmoideus’un devam olarak kafa tabannda foramen jugulare’den balayp sternoklavikuler eklemin arkasnda -vena brachiocepha-lica’y oluturmak zere- vena subclavia ile birleen ven; i jugular ven
1 2 3 4 .. 21 22 23
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 514 adet çeviri sonucu bulundu. 481 - 500 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Drdnc bel omurunun alt kenar hizasnda aorta abdominalis’in atallanma noktasndan balayp, pelvis giriminde sakroiliyak eklemin nnde arteria iliaca interna ve arteria iliaca externa olmak zere iki dala aynlarak
Bk. arteria iliaca interna.
Arteria iliaca interna’nn arka ktnden ayrlp foramen ischiadicum majus’un suprapiriform blm araclyla pelvis boluundan kp gluteal blgeye girdikten sonra yzeysel ve derin olmak zere iki dala ayr
tibbi çeviri
Arteria iliaca interna’nn n ktnden ayrlp, pelvis boluunda m. coccygeus, m. piriformis ve m. levator ani’ye dallar gnderdikten sonra foramen ischiadicum majus’un infrapiriform blm araclyla p
Arteria thoracica interna’nn iki u dalndan biri olarak, karn n duvarnn st blm derisi ve kaslar, diyafragma, periton ve karacierin ligamentum falciforme’sinde dalan arter; epigastr st arteri; superi
Erkekte, arteria vesicalis superior’dan, bazen de arteria iliaca interna’nn n ktnden ayrlp, reter’in alt ucu, ductus deferens, vesicula seminalis ve testis’de dalan arter; ductus deferens ar
Erkekte, arteria pudenda interna’nn u dallarndan biri olarak, glans penis, snnet derisi (preputium) ve penis derisinde dalan arter; penis srt arteri; penis’in dorsal arteri
Ayak bilei eklemi alt kenar nnden itibaren arteria tibialis anterior’un devam olarak balayp, dallar araclyla ayak srtnda daldktan sonra birinci intermetatarsal araln st ucunda birinci dorsal metatar
Kadnda, arteria pudenda interna’nn u dallarndan biri olarak, glans clitoridis ve onu stten rten deri kvrm(preputium clitoridis)’nda dalan arter; klitoris srt arteri; klitoris’in dorsal arteri
Erkekte, arteria vesicalis superior’dan, bazen de arteria iliaca interna’nn n ktnden ayrlp, reter’in alt ucu, ductus deferens, vesicula seminalis ve testis’de dalan arter; ductus deferens ar
Aorta ascendens’in sol arka aortik sins’nden ayrldktan sonra kalbin n yznde sulcus coronarius’da anterior interventrikler dal (ramus interventricularis anterior) ve sirkumfleks dal (ramus circumflexu
Arteria carotis interna’dan ayrlp arteria cerebri posterior ile birleerek circulus arteriosus cerebri (Willis emberi)’nin dyan blmn oluturan kk arter; beyin arka birletirici arteri
Arteria iliaca externa’dan ayrlp m. psoas majr, m. iliacus, m. sartorius, m. tensor fasciae latae ile karn n duvarnda m. obliquus internus abdominis ve m. transversus abdominis’de dalan arter; kala derin
Arteria iliaca externa’dan ayrlp m. psoas majr, m. iliacus, m. sartorius, m. tensor fasciae latae ile karn n duvarnda m. obliquus internus abdominis ve m. transversus abdominis’de dalan arter; kala derin
Arteria carotis interna’dan ayrlp capsula interna’nn arka blm, beyin yan karncnn koroid pleksusu, tractus opticus, beyin taban, hippocampus, globus pallidus, corpus geniculatum laterale ve nucleus caud
Truncus costo-cervicalis’den -birinci interkostal aralk karsnda- ayrlp boynun derin kaslarnda dalan arter; boyun derin arteri, derin servikal arter
Arteria carotis interna’nn iki u dalndan biri olarak nucleus lentiformis, capsula interna, nucleus caudatus, corpus striatum, talamus, insula ile frontal, paryetal ve temporal loblarn kortekslerinde dalan arter; b
Arteria carotis interna’nn iki u dalndan biri olarak talamus, nucleus caudatus, capsula intema, beyin yan karncnn koroid pleksusu, corpus striatum, corpus callosum ile frontal ve paryetal loblarn iyan blmler
Arteria pudenda interna’dan ayrlp vaginal vestibl bulbusu (bulbus vestibuli) ‘nda dalan arter; vaginal vestibl bulbusu arteri
Arteria pudenda interna’dan ayrlp penis bulbusu (bulbus penis) ve bulbouretral bez (Cowper bezi)’de dalan arter; penis bulbusu arteri,
1 2 3 .. 21 22 23 24
25
26
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü