İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 442 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Yapraklar metil salisilat’tan zengin bir bitki; keklik zm; Gaultheria procumbens.
K aylarnda grlen, bir virs’n sebep olduu, kusma ve bulant ile belirgin epidemik akut gastroenterit; k kusmas hastal.
Uzun sre soua maruz kal sonucu gelien, deride kantl papller olumasyla belirgin prurigo; k kants.
tibbi çeviri
K aylarnda derinin soua maruz kal nedeniyle oluan kantl durum; k kants. Bk. winterprurigo.
Ayn anda veya zaman aralklaryla iki deiik virs’tin etkisine maruz kalan hcrede, bir virsn dierinin etkisini azaltnas veya ortadan kaldrmas; virs engellemesi; virs enterferans (Bu olayda virslerden biri
Bk. virs interference
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya elik eden iki dal halinde yukar kp nc kkrdak kaburga hizasnda tek ven haline dnen ve gs n duvar venz kann venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Beyinde foramen interventriculare yaknnda sada ve solda, vena thalamostriata superior ile vena choroidea’nn birlemesinden oluan iki ven; Galen venleri; beyin ii venleri; i serebral venler (Sa ve sol vena intern
Bbrein yldzs vencikleri (venulae stellatae renis)’nden ve bbrek korteksi’ndeki peritbler kapiller adan ald kan, venae arcuatae renis’e ileten venler; bbrein lobller aras venleri
Vena portae hepatis’in, karacier loblleri arasnda seyreden ve karacier sinzoidlerine alan ince, u dallar; karacierin lobller aras venleri
Venae arcuatae renis’ten aldklan kan ileten ve bbrek piramitleri arasndan geerek bbrek hilumu’nda -vena renalis’i oluturmak zere- birbirleriyle birleen venler; bbrein loblar aras venleri
Kaburgalar aras aralklarn arka blmlerinin venz kann tayan, ayrca her biri srt kaslar ve srt derisinden de dal alarak sa tarafta vena brachiocephalica dextra, vena intercostalis superior dextra ve vena azygos
Kaburgalar aras aralklarn n blmlerinin venz kann vena throracica interna ve vena musculophrenica’ya ileten venler; kaburgalar aras n venleri; n interkostal venler
Metatarsal kemiklerin balan arasndaki, ayak parmaklarnn dorsal ve plantar venleri arasnda balant salayan venler; ayan interkapituler venleri
Metakarpal kemiklerin balan arasndaki, el parmaklarnn dorsal ve palmar venleri arasnda balant salayan venler; elin interkapituler venleri
1- Elin interkapituler venleri. Bk. venae intercapitulares manus. 2- Ayan interkapituler venleri. Bk. venae intercapitulares pedis
Karacier sol lobu’nun iyan segmenti ile sa lobu’nun n segmenti alt blmnn venz kann -hepsi birleip tek dal halinde- vena cava inferior’a ileten venler; karacier orta venleri; orta hepatik venler
Beyin i venleri; i serebral venler. Bk. venae internae cerebri
Arteria pudenda interna’ya elik eden ve kendisine dklen baz venleri aldktan sonra vena iliaca interna’ya alan ven; i pudendal ven
Sins sigmoideus’un devam olarak kafa tabannda foramen jugulare’den balayp sternoklavikuler eklemin arkasnda -vena brachiocepha-lica’y oluturmak zere- vena subclavia ile birleen ven; i jugular ven
1 2 3 4 .. 21 22 23
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 514 adet çeviri sonucu bulundu. 461 - 480 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Kadnda, arteria iliaca interna’nn n ktnden ayrlp uterus, tuba uterina, ovaryum, vagina ve ligamentum teres uteri’de dalan dallar verdikten sonra ligamentum latum uteri’nin iki yapra arasnda -ov
Fetal hayatta, biri sa dieri sol arteria iliaca interna’nn n ktnden ayrlp gbee ulaan, gbekte fets vcudundan ayrlarak gbek kordonu iinde seyredip plasenta’ya erien, venz kanla ykl iki arterde
Arteria axillaris’in ilk blmnden ayrlp m. serratus anterior ile birinci interkostal aralktaki kaslarda dalan arter; toraks st arteri; st torasik arter
tibbi çeviri
Arteria subclavia’nn ilk blmnden ayrldktan sonra birinci kkrdak kaburgann arkasnda toraks’a girip kkrdak kaburgalar arkasnda dikey ekilde aa inerek 6. interkostal aralkta arteria epigastrica supe
Arteria iliaca interna’nn n ktnden ayrlp rektum’un mukoza ve kas tabakalarnda dalan, st ve alt rektal arterlerle de anastomoz yapan arter; rektum orta arteri; orta rektal arter
Arteriapudenda interna’dan perine’de ayrlp, m. levator ani, m. sphineter ani externus, anal blge derisi ile rektum’un alt blm ve anal kanaln alt yars mukozalarnda dalan, u dallar arteria reetal
Arteria iliaca interna’nn n ktnn iki u dalndan incesi olarak, seyri esnasnda anal kanaln alt yansmdaki kaslar, perine derisi ve kaslar, erkekte skrotum ve bulbus penis, kadnda labium majus, labium minus ve
Erkekte, arteria pudenda interna’dan ayrlp, corpus cavernosum penis’de dalan arter; penis derin arteri
Kadnda, arteria pudenda interna’dan ayrlp, corpus cavernosum clitoridis’de dalan arter; klitoris derin arteri
Arteria pudenda interna’dan ayrlp perine’nin yansra erkekte skrotum’un arka blm, kadnda labium majus derilerinde dalan arter; perine arteri; perineal arter
Arteria thoracica interna’dan -birinci kaburga seviyesinde- ayrlp diyafragma, perikard ve plevra’da dalan arter; perikard-diyafragma arteri; perikardiyakofrenik arter,
Arteria carotis interna’dan ayrlp, verdii dallar araclyla orbita, gzya bezi, gzkapaklar, iris, konjunktiva, sklera, gzn damar tabakas, retina, gz kresi kaslar, n ve orta etmoidal hava hcreleri, dura
Arteria iliaca interna’nn n ktnden pelvis boluunda ayrlp, pubis kemiinin arka yzne bir dal ve m. iliacus’a da dalcklar verdikten sonra foramen obturatum araclyla pelvis boluundan karak n ve
Arteria thoracica interna’nn iki u dalndan biri olarak diyafragma, 7.9. interkostal aralklar ve karn n duvar st blmndeki kaslarda dalan arter; muskulofrenik arter
Arteria interossea posterior’dan ayrlp, dirsek eklemi arkasnda komu arter dallar ile anastomoz yaparak rete olecrani’ye karan arter; kemikler aras rekrrens arter; rekrrens interossez arter
Arteria interossea communis’in iki u dalndan biri olarak, n kolun arka blmnde derin ekstensr kaslarda dalan arter; kemikler aras arka arteri, posterior interossez arter
Arteria ulnaris’den -tuberositas radii’nin hemen altndan ayrlp, membrana interossea antebrachii’nin st kenarnda arteria interossea anterior ve arteria interossea posterior olmak zere iki u dala aynlan
Arteria interossea communis’in iki u dalndan biri olarak, n kolun n blmnde derin fleksr kaslarda dalan arter; kemikler aras n arter; anterior interossez arter
Truncus costocervicalis’den aynldktan sonra 1. ve 2. arka interkostal arter olmak zere iki dala aynlan arter; kaburgalar aras st arteri; superior interkostal arter
Arteria iliaca interna’nn arka ktnden kp daha sonra iliyak ve lumbar olmak zere iki dala ayrlan, iliyak dal m. iliacus’da, lumbar dal ise m. psoas majr, m. psoas minr, m. qadratus lumborum’da d
1 2 3 .. 20 21 22 23
24
25 26
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü