İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 787 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
Erkee zg cinsiyet zellikleri tama hali; erkeklik; virilite.
Kadnda, erkee zg sekonder cinsiyet zellikleri (ses kalnlamas, kllanma, adal yap vb.)’nin olumas; virilizm
Erkee zg cinsiyet zelliklerinin olumasn uyaran; virilijenik.
tibbi çeviri
(L.): Erkek cinsiyet organlar; virilya.
Vincent anjini’ne sebep olan basil; Vincent basili; Fusobacterium fusiformis tr bakteri
Yaama yetenei; doumu takiben fets’n d ortama uyabilme, dolaysyla yaayabilme yetenei; viyabilite.
Safra kesesi. Bk. gallbladder
Bk. verruca plana
Gbek evresindeki, bu blgenin venz kann vena portae hepatis’in sol dalna ileten, karn n duvarnn derialt venleriyle de anastomozlan bulunan kk venler; gbek evresi venleri; paraumbilikal venler,
Kirpiksi cisim (corpus ciliare)’in venz kann vena ophthalmica superior’a ileten venler; n ve arka siliyer venler; siliyer venler
Plasenta’dan balayp gbek kordonu araclyla fets’e arteryel kan tayan ven; gbek veni; umbilikal ven (Gbekten fets vcuduna giren gbek veni, ierdii arteryel kann bir blmn ductus venosus’a,
Arteria iliolumbalis’e elik eden ve vena iliaca communis’e ya da vena iliaca interna’ya alan ven; iliyolumbar ven.
Pelvis organlar ve pelvis duvarlarndan gelen bir ksm venlerin -foramen ischiadicum majus’un st kenar hizasnda- birlemesiyle oluan ve sakroiliyak eklem nnde -vena iliaca communis’i oluturmak zere- vena
Vena femoralis’in -ligamentum inguinale’nin arkasndan balayarak- devam olan ve sakroiliyak eklem nnde -vena iliaca communis’i oluturmak zere- vena iliaca interna ile birleen ven; d iliyak ven
Vena iliaca interna ile vena iliaca externa’nn sakroiliyak eklem nnde birlemesiyle oluan ven; ana iliyak ven (sa ve sol vena iliaca communis -5. bel omuru cisminin sa tarafmda-birleerek vena cava inferior’
Arteria circumflexa iliaca superfcialis’e elik eden ve vena saphena magna’ya alan ven; kala yzeysel kvrk veni; sperfisyel simkumfleks iliyak ven.
Arteria circumflexa iliaca profunda’ya elik eden ve -ligamentum inguinale’nin ortalama 2 cm zerinde-vena iliaca externa’ya alan ven; kala derin kvrk veni; derin sirkumfleks iliyak ven
El srtndaki rete venosum’un ulnar tarafndan balayp n kola giden ve musculus teres majr’un alt kenarnda -vena axillaris’i oluturmak zere- venae brachiales’le birleen ven; bazilik ven
Gaz ya da buhar haline geebilme yetenei;uuculuk nitelii; volatilite.
Gbek kordonunun, plasenta’nn ortasna tutunmas gerekirken fetal membranlara tutunmas; gbek kordonunun velamentz insersiyonu.
1
2
3 4 5 6 .. 38 39 40
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 5716 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
1- Fermantasyonla ilgili: zimolitik 2- Fermantasyona sebep olan.
1- Zimojen ile ilgili; zimojenik. 2- Mayalanmaya sebep olucu; fermantasyon yapan,
Zigot’la ilgili; zigotik.
tibbi çeviri
elmack kemii ve akak kemii ile ilgili, zigomatikotemporal
elmack kemii ve aln kemii ile ilgili, zigomatikofrontal
elmack kemii (os zygomaticum) ile ilgili; zigomatik
el veya ayakta iki ya da daha fazla parman -deri uzants ile- birbirine yapk oluu; parmak yapkl; zigodaktili.
Hayvan vcutlarnn anatomisini inceleyen bilim dal; hayvan anatomisi; zootomi.
1- Hayvanlara ar dknlk; an hayvan sevgisi; zoofili. 2- Hayvanlarla cinsel ilikide bulunan, bu nitelikte belirgin cinsel sapklk; bestialite; zoofil;
1- Hayvanlara ar dknlkle ilgili; hayvan sevgisiyle belirgin; zoofilik. 2- Hayvanlarla cinsel iliki ile belirgin; bu tip cinsel sapklkla ilgili. 3- nsandan ziyade hayvanlar zerinde parazit olarak yaayan ya da onla
1- Hayvanlara ar dknlk; an hayvan sevgisi; zoofili. 2- Hayvanlarla cinsel ilikide bulunan, bu nitelikte belirgin cinsel sapklk; bestialite; zoofil;
1- Hayvanlara ar dkn kimse; zoofil. 2- Hayvanlarla cinsel ilikide bulunan kii. 3- nsandan ziyade hayvanlar zerinde yaayan asalak ya da onlar emen bcek veya sinek,
1- Hayvansal parazitlerle ilgili; zooparazitik. 2- Hayvansal parazitlere bal; hayvansal parazitlerin sebep olduu,
Hayvanlar konu alan bilim dal; zooloji
Hayvanlar zerine yazlan tantc eser; hayvanlarla ilgili bilimsel eser; zoografi
eitli hayvan cinslerinin yeryzndeki dallarn inceleyen bilim dal; hayvan corafyas
Hayvanla cinsel ilikide bulunma; bestialite; zooerasti.
1- Hayvan derisiyle ilgili; zoodermik. 2- Hayvan derisinden alnm,
Hayvan organizmasnda seyreden kimyasal olaylar konu alan bilim dal; hayvan kimyas
Hayvanlarn biyolojik yap ve zelliklerini konu alan bilim dal; hayvan biyolojisi; zoobiyoloji
1 2 3 4 .. 284 285 286
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü