İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 174 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Ses kaybı
Ses kutusu; gırtlak; larenks. Bk.larynx.
Ses; konuşma esnasında ses tellerinin titreşimi sonucu oluşan ses; insan sesi
tıbbi çeviri
(L.): Varis’ler (varix’in çoğulu),
Suçiçeğine benzeyen; variselliform.
Varicella-zoster virüsünün sebep olduğu ensefalomiyelit; varicella-zoster ensefalomiyeliti
Suçiçeğine karşı bağışıklık oluşturma amacıyla uygulanan, virülansı giderilmiş canlı varicellazoster virüsü süspansiyonundan oluşan aşı; suçiçeği aşısı.
Deri lezyonlarının, gangrenleşme gösteren ülserlere dönüşmesiyle belirgin suçiçeği; gangrenöz suçiçeği,
Suçiçeğine bağlı olarak gelişen ensefalit; suçiçeği ensefaliti
Gebeliğin ilk ya da ikinci trimestr’mda annedeki suçiçeği enfeksiyonuna bağlı olarak embriyo veya fetüs’te ekstremite atrofisi ve bazen merkezi sinir sistemi ve gözde patolojik değişikliklerle belirgin durum; suçi
(L.): Genellikle çocuklarda görülen, varicella-zoster virüsü’nün sebep olduğu kaşıntılı veziküler döküntü ve hafif ateşle belirgin bulaşıcı akut enfeksiyon; suçiçeği; varisel; varisella (Hastalık genellikle 14-21 günlük
Herpesviridae (herpesvirüsler) ailesine ait, herpes zoster ve suçiçeği (varicella)’ne sebep olan virüs; varisellazoster virüsü
Varis’in ameliyatla çıkarılması; varisektomi.
Varis’le ilgili; variseal.
(F.): Varis. Bk. varix.
Vagina’nm, vagina vestibülü (vestibulum vaginae)’ne açıldığı delik; vagina ağzı; vagina deliği,
Tuba uterina (Fallop borusu)’nın uterus boşluğuna açılan iç deliği
Ürisemi. Bk. uricacidemia.
Bir hücreden oluşan; tek hücreli; ünisellüler.
Kalp sağ kulakçığı ile sağ karıncığı arasındaki delik; triküspid delik
1 2 3 4 .. 7 8 9
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 109 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Varicellazoster virüsünün, ganlion geniculi ve nervus vestibulocochlearis (8. kafa siniri) ganglionlarını enfekte edişi nedeniyle fasiyal sinirde felç, kulakta şiddetli ağrı ve akıntı, işitme kaybı, baş dönmesi ve kulak sayva
Varicellazoster virüsünün sebep olduğu, enfekte nervus ophthalmicus’un seyri boyunca alın derisi ve üst gözkapağmda ağrılı, küçük veziküller oluşması ile belirgin herpes zoster şekli; oftalmik herpes zoster
Zoster ensefalomiyeliti. Bk. varicellazoster encephalomyelitis.
tıbbi çeviri
Varicellazoster virüsünün, ganlion geniculi ve nervus vestibulocochlearis (8. kafa siniri) ganglionlarını enfekte edişi nedeniyle fasiyal sinirde felç, kulakta şiddetli ağrı ve akıntı, işitme kaybı, baş dönmesi ve kulak sayva
Varicellazoster virüsünün sebep olduğu, bazı spinal sinirlerin arka kök ganglionlarmm iltihaplanması nedeniyle vücudun bir tarafında bir veya birkaç hissi sinirin seyri boyunca deri üzerinde ağrılı veziküller oluşması ile bel
(L.): Genellikle çocuklarda görülen, varicella-zoster virüsü’nün sebep olduğu kaşıntılı veziküler döküntü ve hafif ateşle belirgin bulaşıcı akut enfeksiyon; suçiçeği; varisel; varisella (Hastalık genellikle 14-21 günlük
Cinsel ilişkileri ya da soyunan kadınları gizlice seyretmekten cinsel haz duyma; dikizcilik; vuayörizm.
(F.): Cinsel ilişkileri ya da soyunan kadınları gizlice seyretmekten cinsel haz duyan kişi; dikizci; vuayör.
(L.): Ses; voks. Bk. voice
Streptomyces puniceus ve diğer bazı Strep-tomyces türlerinden elde edilen, Mycobacterium tuber-culosis’e karşı etkili bir antibiyotik; viomisin.
Herpes simplex ensefaliti ile varicellazoster ensefalomiyeliti’nin tedavisinde intravenöz kullanılan, ayrıca göz herpesi tedavisinde göze uygulanmak üzere merhemi de bulunan antiviral bir ilaç; vidarabin monohidrat.
(L.): 1- Büyük; geniş; vastus. 2- Uylukta, musculus quadriceps femoris’in, musculus rectus femoris dışında büyük bölümünü oluşturan üç kas (m. vastus intermedius, m. vastus lateralis ve m. vastus medialis)’tan her
Varicella-zoster virüsünün sebep olduğu ensefalomiyelit; varicella-zoster ensefalomiyeliti
Suçiçeğine karşı bağışıklık oluşturma amacıyla uygulanan, virülansı giderilmiş canlı varicellazoster virüsü süspansiyonundan oluşan aşı; suçiçeği aşısı.
(L.): Genellikle çocuklarda görülen, varicella-zoster virüsü’nün sebep olduğu kaşıntılı veziküler döküntü ve hafif ateşle belirgin bulaşıcı akut enfeksiyon; suçiçeği; varisel; varisella (Hastalık genellikle 14-21 günlük
Herpesviridae (herpesvirüsler) ailesine ait, herpes zoster ve suçiçeği (varicella)’ne sebep olan virüs; varisellazoster virüsü
İdrar deliği. Bk. external urethral orifice.
Uretra dış deliği. Bk. external urethral orifice
Triceps surae refleksi. Bk. Achilles reflex
Dirsekten fleksiyon halindeki kolda, dirsek çıkıntısının hemen üzerindeki musculus triceps brachii tendonuna vurulduğu zaman -kasm ani kasılması sonucu- ön kolun hafif ekstensiyon hareketi gösterişi; dirsek refleksi; triseps
1 2 3 4 5 6
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü