İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
i
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1835 adet çeviri sonucu bulundu. 1801 - 1820 arasındaki sonuçlar:
Bayat veya eitli bakterilerle enfekte balm yenmesi sonucu gelien zehirlenme; balk zehirlenmesi; iktiyotoksizm.
Baz balklardan kan toksik bir madde;balk zehiri; iktiyotoksin.
ocukluk anda ya da bulu (puberte) ncesi balayan, bata kol ve bacaklarn ekstensr yzleri olmak zere eitli deri blgelerinin kuruyup pullanma gsterii, el ayas ve ayak taban derilerinde belirgin izgiler ve atl
tibbi çeviri
Yenidoan derisinin yaygn iktiyoz gstermesiyle belirgin durum; fetal iktiyoz
Konjenital iktiyoz. Bk. ichthyosis fetalis.
Kuruma, sertleme ve pullanma ile belirgin kaltsal deri hastal; deride keratin art yannda ou kez ya ve ter bezlerinde de ilev yetersizliinin elik ettii, derinin balk derisi grnm almasyla belirgin kaltsal
Bk. ichthyosis fetalis.
Balklara kar tiksinti duyma; balk etiyemekten tiksinme; iktiyofobi.
Devaml balk yeme; balk etiyle beslenme alkanl; iktiyofaji.
Bala benzeyen; balk biiminde; iktiyoid.
(G.): Bk. ichthyism.
Bayat balk yeme sonucu meydana gelen zehirlenme hali; iktiyizm.
Baz deri hastalklarnda antiseptik olarak kullanlan koyu kvamda kimyasal bir madde; iktamol.
koremi. Bk. ichoremia.
1- Sulu cerahat ile ilgili; ikorz. 2- Sulu cerahate benzeyen. 3- Sulu cerahatten olumu; cerahatli.
Yaradan szan sulu akntya benzeyen; sulucerahat gibi; ikoroid.
Sulu cerahat (ichor)’in kana gemesi ile oluan septisemi; ikoremi.
(G.): lser veya yara yzeyinden szan sulu kvamda aknt; sulu cerahat; ikor.
Ayak izi. Bkfootprint.
Kk buz paralan kmesi; ufak buz yn (Lastik torba veya bez kompres iinde deri zerinden uygulanr)
1 2 3 .. 87 88 89 90
91
92
i
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1523 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
nsanlara geebilen herhangi bir hayvan hastal; zoonoz.
ris’in n yznn merkezi (i) blm; iris’in pupiller blm,
ris’in n yznn evresel (d) blm; iris’in siliyer blm
tibbi çeviri
ki oluumu birbirine balayan kabart; jugum
drarda ksiloz bulunuu; ksilozri (Ksiloz’lu baz meyvelerin yeniliini takiben grlr).
organlar grntlemede ya da baz lezyonlan -tedavi amacyla-nlamada kullanlan, dalga boylar ksa, iyonizan elektromanyetik nlar; rntgen nlar; x nlar.
lium’un, kanat biimi gsteren geni ve yass st blm; ilium kanad,
rade; irade gc.
skelet kasnn, az mitokondriyon ve miyoglobin ieren, damardan fakir ekli; beyaz kas (Bu tip izgili kasta, gerekli enerji zellikle glikoliz ile salanr),
ine su doldurulmu lastik yatak; su yata,
lk olutuu yerden yol bulup komu doku ve organlara geebilen apse; gezgin apse.
drarda robilinojen bulunup bulunmadn belirlemede kullanlan bir test; WallaceDiamond testi
kantus’larm normal yerinden uzaklamas, burun kprsnn yksek ya da geni oluu, ka kllarnda artma, iris’te hipopigmantasyon, beyaz kirpikler, n salarda beyazlam blge ve deride pigment kaybna bal
stemli kas. Bk. striated muscle
kulan akut iltihab; Voltolini hastal (Genellikle ocuklarda grlr ve sarla uzanabilir)
stemli harekete bal tremor; volisyonel tremor. Bk. intention tremor.
stemli hareket,
ki taraf spina iliaca anterior superior’lan birletiren teorik izginin ortasndan geen dikey hattn takriben 66.5 cm altna isabet eden nokta; Voillemier noktas (Mesaneye ponksiyon yeri),
ki tarafl uveit, sa, ka ve kirpiklerde beyazlama, el ve ayak derileri zerinde pigment kaybna bal beyaz lekeler olumasyla belirgin sendrom; VogtKoyanagi sendromu
organlarda yerleen; i organlar tutan; viserotropik.
1 2 3 4 .. 75 76 77
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü