İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
i
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1835 adet çeviri sonucu bulundu. 1761 - 1780 arasındaki sonuçlar:
Zeka geriliinin ar ekli; budalalk; idyosi (Zeka testinde, zeka puan (IQ) 20′nin altnda olup, kii 2 yandaki ocuk zekas gsterir)
Belli bir ey (ila, gda maddesi vb.)’e kar -dier kimselere oranla- ar duyarllk gsterme hali; idyokrazi.
Kendinden, kendi bana, kendinden kaynaklanan anlamlarna nek.
tibbi çeviri
Hipnotize edilen hastada oluan, hipnotist’intelkinlerine msait sakin durum; ideoplasti.
Fikir ve dncelerde anormallik gsteren;sapk fikirlerle belirgin; ideofrenik.
Fikir ve dncelerde anormallikle belirginakl hastal; ideofreni.
Zihinde uyanan fikir, dnce veya hayalin vcut kaslarnda yaratt istem d hareketle ilgili; ideomotor.
Zihinde uyanan herhangi bir fikir, dnce veya hayalin, vcut kaslarn kendiliinden harekete geirmesi; fikir ve dnceye bal olarak kasn, istem d hareket gstermesi; ideomosyon.
Zihinde uyanan herhangi bir fikir, dnce veya hayalin salg bezini uyarmasyla ilgili; bu nitelikle belirgin; ideoglanduler.
1- Esasta ayn olma hali; zdelik. 2- Kiiyi bakalarndan ayran fiziksel ve zihinsel zelliklerin oluturduu btn; kimlik; kiilik; hviyet; idantite.
1 – Herhangi bir maddenin cinsini ve niteliini belirleme; o maddeyi dier maddelerden ayrma; idantifikasyon. 2- Kimlik tespiti; baz fiziksel zellikleri yardmyla kii kimliinin belirlenmesi (cesedin kimliini tesp
dentik ikizler. Bk. uniovular twins
Ayn, tpk; birbirinin ayn; idantikal.
dantik. Bk. identical.
Bk. fixed idea.
(F.): de. Bk. idea
Fikir olumasyla ilgili; zihnin dnme yetenei ile ilgili,
1- Fikir veya dncenin olumas; herhangi bir ey hakknda zihinde belli bir fikir veya dnce olumas; ideasyon. 2- Zihnin dnme yetenei; fikir oluturma yetenei,
Herhangi bir eyi kendisi iin ulalacakama haline getirme; idealletirme; idealizasyon.
1 – Fikir veya dnce ile ilgili. 2- En iyi; en mkemmel; ideal
1 2 3 .. 85 86 87 88
89
90 91 92
i
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1523 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
nsanlara geebilen herhangi bir hayvan hastal; zoonoz.
ris’in n yznn merkezi (i) blm; iris’in pupiller blm,
ris’in n yznn evresel (d) blm; iris’in siliyer blm
tibbi çeviri
ki oluumu birbirine balayan kabart; jugum
drarda ksiloz bulunuu; ksilozri (Ksiloz’lu baz meyvelerin yeniliini takiben grlr).
organlar grntlemede ya da baz lezyonlan -tedavi amacyla-nlamada kullanlan, dalga boylar ksa, iyonizan elektromanyetik nlar; rntgen nlar; x nlar.
lium’un, kanat biimi gsteren geni ve yass st blm; ilium kanad,
rade; irade gc.
skelet kasnn, az mitokondriyon ve miyoglobin ieren, damardan fakir ekli; beyaz kas (Bu tip izgili kasta, gerekli enerji zellikle glikoliz ile salanr),
ine su doldurulmu lastik yatak; su yata,
lk olutuu yerden yol bulup komu doku ve organlara geebilen apse; gezgin apse.
drarda robilinojen bulunup bulunmadn belirlemede kullanlan bir test; WallaceDiamond testi
kantus’larm normal yerinden uzaklamas, burun kprsnn yksek ya da geni oluu, ka kllarnda artma, iris’te hipopigmantasyon, beyaz kirpikler, n salarda beyazlam blge ve deride pigment kaybna bal
stemli kas. Bk. striated muscle
kulan akut iltihab; Voltolini hastal (Genellikle ocuklarda grlr ve sarla uzanabilir)
stemli harekete bal tremor; volisyonel tremor. Bk. intention tremor.
stemli hareket,
ki taraf spina iliaca anterior superior’lan birletiren teorik izginin ortasndan geen dikey hattn takriben 66.5 cm altna isabet eden nokta; Voillemier noktas (Mesaneye ponksiyon yeri),
ki tarafl uveit, sa, ka ve kirpiklerde beyazlama, el ve ayak derileri zerinde pigment kaybna bal beyaz lekeler olumasyla belirgin sendrom; VogtKoyanagi sendromu
organlarda yerleen; i organlar tutan; viserotropik.
1 2 3 4 .. 75 76 77
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü