İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
i
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1835 adet çeviri sonucu bulundu. 81 - 100 arasındaki sonuçlar:
1- Aynı cinsle ilgili; aynı cinse ait; izojenerik. 2- Aynı cinse mensup diğer bir kimseden elde edilen (gref vb. hakkında),
İzojeneik gref. Bk. isograft.
1- Aynı genetik yapıya sahip kişilerle ilgili; izogeneik (Tek yumurta ikizleri gibi). 2- Aynı genetik yapıya sahip kişiden alınan (doku parçası, organ).
tıbbi çeviri
Aynı yapı ve büyüklüğe sahip iki gametin birleşmesi ile belirgin eşeyli üreme; izogami.
Birleştiği gametle aynı yapı ve büyüklüğesahip gamet; eş gamet; izogamet.
Bir enzim’in, aynı kimyasal reaksiyonu katalize eden, fiziksel özellikleri bakımından farklı şekli; izozim; izoenzim
İzoelektrikal. Bk. isoelectric.
Elektrokardiyogram’daki yatay ana çizgi; izoelektrik çizgi.
Bk. isoelectric line
1- Aynı elektriksel güce sahip. 2- Pozitif venegatif iyonları arasında denge gösteren; izoelektrik.
1- Aynı güce sahip; birbirine eşit güç gösteren; izodinamik. 2- Vücutta yandığı zaman eşit eneıji veren (gıda maddeleri hakkında),
El veya ayak parmaklarının, hemen hemenbirbirine eşit uzunlukta oluşu; izodaktilizm.
Her iki gözbebeğinin aynı büyüklükte oluşu; izokori.
Kalp kası ve karaciğerde bulunan, özellikle karaciğer hücrelerinin harabiyetinde plazmada yüksek seviye gösteren bir enzim; izositrat dehidrogenaz.
İzokronöz. Bk. isochronic.
İki şeyin aynı zamanda oluşması veya aynı zaman süresince devam etmesi hali; eş zamanlılık; izokronizm.
Aynı zamanda oluşan veya aynı zaman süresince devam eden; eş zamanlı; izokronik.
İzokronal. Bk. isochronic.
Her tarafında aynı renk gösteren; tümüyleaynı renge sahip; izokromatik.
Aynı hücrelerden oluşmuş; aynı yapı ve büyüklüğü gösteren hücrelerden oluşan; izosellüler.
1 2 3 4
5
6 7 8 9 .. 90 91 92
i
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1523 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
İnsanlara geçebilen herhangi bir hayvan hastalığı; zoonoz.
İris’in ön yüzünün merkezi (iç) bölümü; iris’in pupiller bölümü,
İris’in ön yüzünün çevresel (dış) bölümü; iris’in siliyer bölümü
tıbbi çeviri
İki oluşumu birbirine bağlayan kabartı; jugum
İdrarda ksiloz bulunuşu; ksilozüri (Ksiloz’lu bazı meyvelerin yenilişini takiben görülür).
İç organları görüntülemede ya da bazı lezyonlan -tedavi amacıyla-ışınlamada kullanılan, dalga boyları kısa, iyonizan elektromanyetik ışınlar; röntgen ışınları; x ışınları.
İlium’un, kanat biçimi gösteren geniş ve yassı üst bölümü; ilium kanadı,
İrade; irade gücü.
İskelet kasının, az mitokondriyon ve miyoglobin içeren, damardan fakir şekli; beyaz kas (Bu tip çizgili kasta, gerekli enerji özellikle glikoliz ile sağlanır),
İçine su doldurulmuş lastik yatak; su yatağı,
İlk oluştuğu yerden yol bulup komşu doku ve organlara geçebilen apse; gezgin apse.
İdrarda ürobilinojen bulunup bulunmadığını belirlemede kullanılan bir test; WallaceDiamond testi
İç kantus’larm normal yerinden uzaklaşması, burun köprüsünün yüksek ya da geniş oluşu, kaş kıllarında artma, iris’te hipopigmantasyon, beyaz kirpikler, ön saçlarda beyazlaşmış bölge ve deride pigment kaybına bağlı
İstemli kas. Bk. striated muscle
İç kulağın akut iltihabı; Voltolini hastalığı (Genellikle çocuklarda görülür ve sağırlığa uzanabilir)
İstemli harekete bağlı tremor; volisyonel tremor. Bk. intention tremor.
İstemli hareket,
İki taraf spina iliaca anterior superior’lan birleştiren teorik çizginin ortasından geçen dikey hattın takriben 66.5 cm altına isabet eden nokta; Voillemier noktası (Mesaneye ponksiyon yeri),
İki taraflı uveit, saç, kaş ve kirpiklerde beyazlaşma, el ve ayak derileri üzerinde pigment kaybına bağlı beyaz lekeler oluşmasıyla belirgin sendrom; VogtKoyanagi sendromu
İç organlarda yerleşen; iç organları tutan; viserotropik.
1 2 3 4 .. 75 76 77
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü