İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
i
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1835 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Ayn ekli gsteren; e biimli; izomorfik,
Her iki gzn krma gcnn aynoluu; izometropi.
Bir izomer’in, ait olduu kimyasal bileiin dier bir izomerine dnmesi; izomerizasyon.
tibbi çeviri
Bir kimyasal bileiin, moleklnde ayn atomdan ayn sayda iermesine karn, molekldeki atomlarn dizili ekli bakmndan fark gsterdii birka ekle sahip olmas hali; izomerizm.
1- izomerizm’le ilgili; izomerik. 2- Izomerizm gsteren.
zomerizasyon’u katalize eden enzim; izomeraz.
izomerizm gsteren kimyasal bileiin birkafarkl eklinden her biri; izomer,
Bk. isogeneic.
Esansiyel amino asitlerden biri; canl organizmann geliimi ve metabolik faaliyetlerinin devam iin gerekli bir madde; izolsin.
Bulac hastalk gsteren hastalarn yatrld kou; tecrit kouu,
1- Bir organ veya oluumu -ameliyat esnasnda- evresinden ayrarak serbest hale getirme; ayrma; izolasyon. 2- Bulac hastalk tayan kimseyi salam insanlarn arasndan ayrma; tecrit etme; karantina’ya alma. 3- Bi
Ayrlm; aynlm.
1 – Herhangi bir eyi, dierlerinden ayrmak; izole etmek (Bulac hastalk tayan kiiyi salam kimselerden ayrma, ameliyat esnasnda organ veya oluumu evresinden ayrma gibi). 2- Bir bileikten herhangi bir madde
Ayn tr dier bir kimseden gelen izoantijenlere kar kii vcudunda antikor olumas; izoimmnizasyon
Her iki retina’da oluan grntnn birbirininayn oluu; izoikoni.
Birey kanndaki eritrositlerin, ayn trden dier bir birey kanndaki izohemolizinlerle reaksiyona girme sonucu hemoliz oluu; izohemoliz.
Birey kannda bulunan, ayn trden dier bir birey eritrositlerindeki antijen ile reaksiyona girerek onlarn hemolizine sebep olucu spesifik antikor; izohemolizin.
Alc ile ayn genetik yapya sahip kimseden alnan gref; singref; izogref (Tek yumurta ikizinden alnan gref gibi),
zogenik. Bk. isogeneic.
ki eyin yapsal geliimlerinin birbirine benzerlik gstermesi; benzer gelime; izogenez.
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 90 91 92
i
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1523 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
nsanlara geebilen herhangi bir hayvan hastal; zoonoz.
ris’in n yznn merkezi (i) blm; iris’in pupiller blm,
ris’in n yznn evresel (d) blm; iris’in siliyer blm
tibbi çeviri
ki oluumu birbirine balayan kabart; jugum
drarda ksiloz bulunuu; ksilozri (Ksiloz’lu baz meyvelerin yeniliini takiben grlr).
organlar grntlemede ya da baz lezyonlan -tedavi amacyla-nlamada kullanlan, dalga boylar ksa, iyonizan elektromanyetik nlar; rntgen nlar; x nlar.
lium’un, kanat biimi gsteren geni ve yass st blm; ilium kanad,
rade; irade gc.
skelet kasnn, az mitokondriyon ve miyoglobin ieren, damardan fakir ekli; beyaz kas (Bu tip izgili kasta, gerekli enerji zellikle glikoliz ile salanr),
ine su doldurulmu lastik yatak; su yata,
lk olutuu yerden yol bulup komu doku ve organlara geebilen apse; gezgin apse.
drarda robilinojen bulunup bulunmadn belirlemede kullanlan bir test; WallaceDiamond testi
kantus’larm normal yerinden uzaklamas, burun kprsnn yksek ya da geni oluu, ka kllarnda artma, iris’te hipopigmantasyon, beyaz kirpikler, n salarda beyazlam blge ve deride pigment kaybna bal
stemli kas. Bk. striated muscle
kulan akut iltihab; Voltolini hastal (Genellikle ocuklarda grlr ve sarla uzanabilir)
stemli harekete bal tremor; volisyonel tremor. Bk. intention tremor.
stemli hareket,
ki taraf spina iliaca anterior superior’lan birletiren teorik izginin ortasndan geen dikey hattn takriben 66.5 cm altna isabet eden nokta; Voillemier noktas (Mesaneye ponksiyon yeri),
ki tarafl uveit, sa, ka ve kirpiklerde beyazlama, el ve ayak derileri zerinde pigment kaybna bal beyaz lekeler olumasyla belirgin sendrom; VogtKoyanagi sendromu
organlarda yerleen; i organlar tutan; viserotropik.
1 2 3 4 .. 75 76 77
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü