İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
i
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1835 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
(G.): İki boşluk ya da kanalı birbirine bağlayan kısa, dar geçit; organda iki geniş bölümü birleştiren dar kısım; darlık; daraltı; istmus
Organın, darlık gösteren bölümü (isthmus)’nde aniden gelişen ağrılı kasılma; özellikle Fallop borusu (tuba uterina)’nun istmik kısmındaki ağrılı kasılma; istmospazm.
Fallop borusu (tuba uterina)’nun istmik bölümünde gelişen dış gebelik; istmik gebelik
tıbbi çeviri
İstmik. Bk. isthmian.
İstmus’la ilgili; istmus’a ait; istmiyen.
İzozim. Bk. isoenzyme.
Serebrovasküler yetersizlik ve periferik vasküler hastalıkların tedavisinde ağızdan tablet şeklinde kullanılan bir periferik vazodilatör; izoksuprin hidroklorür.
Her tarafında aynı özellikleri gösterme; izotropi.
Her tarafi aynı özellikleri gösteren; izotropik.
Özellikle tedaviye dirençli kistik akne tedavisinde ağızdan kapsül şeklinde kullanılan, retinoid grubu dermatolojik bir ilaç; izotretinoin (Yağ bezlerinde salgılanmayı azaltarak kistik akne’nin düzelmesini sağlar).
İzotransplant. Bk. isograft.
Beyin içi lezyonun yerini belirleme amacıyla intravenöz radyoaktif izotop uygulanışını takiben röntgen filminin alınması; izotop ensefalografi.
Bir element’in, atom sayısı aynı, fakat kütle sayısı farklı şekillerinden her biri; izotop (Bir elementin izotopları, çekirdeklerinde aynı sayıda proton’a karşın farklı sayıda nötron içerirler)
İzotonisite. Bk. isotonia.
Ozmotik basıncı, vücut sıvılarının ozmotik basıncına eş değerde çözelti; izotonik çözelti
1- Aynı ozmotik basıncı gösteren; ozmotik basınçları eşit olan; izotonik (Çözelti hakkında). 2- Aynı tonüse sahip; tonüsleri eşit olan (kas hakkında). 3- Tonü-sü değişmeyen; belli bir tonusu koruyan (kas hakkında),
1 – İki çözeltinin ozmotik basınçlarının birbirininaynı oluşu; izotoni. 2- İki kasın tonüslerinin birbirinin aynı oluşu.
Çekirdeklerinde nötron sayısı aynı olmasına rağmen proton sayısı değişiklik gösteren nüklidlerden her biri; izoton.
İzotermik. Bk. isothermal
Isı derecesi değişmeyen; devamlı aynı ısıyıgösteren; izotermal.
1
2
3 4 5 6 .. 90 91 92
i
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1523 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
İnsanlara geçebilen herhangi bir hayvan hastalığı; zoonoz.
İris’in ön yüzünün merkezi (iç) bölümü; iris’in pupiller bölümü,
İris’in ön yüzünün çevresel (dış) bölümü; iris’in siliyer bölümü
tıbbi çeviri
İki oluşumu birbirine bağlayan kabartı; jugum
İdrarda ksiloz bulunuşu; ksilozüri (Ksiloz’lu bazı meyvelerin yenilişini takiben görülür).
İç organları görüntülemede ya da bazı lezyonlan -tedavi amacıyla-ışınlamada kullanılan, dalga boyları kısa, iyonizan elektromanyetik ışınlar; röntgen ışınları; x ışınları.
İlium’un, kanat biçimi gösteren geniş ve yassı üst bölümü; ilium kanadı,
İrade; irade gücü.
İskelet kasının, az mitokondriyon ve miyoglobin içeren, damardan fakir şekli; beyaz kas (Bu tip çizgili kasta, gerekli enerji özellikle glikoliz ile sağlanır),
İçine su doldurulmuş lastik yatak; su yatağı,
İlk oluştuğu yerden yol bulup komşu doku ve organlara geçebilen apse; gezgin apse.
İdrarda ürobilinojen bulunup bulunmadığını belirlemede kullanılan bir test; WallaceDiamond testi
İç kantus’larm normal yerinden uzaklaşması, burun köprüsünün yüksek ya da geniş oluşu, kaş kıllarında artma, iris’te hipopigmantasyon, beyaz kirpikler, ön saçlarda beyazlaşmış bölge ve deride pigment kaybına bağlı
İstemli kas. Bk. striated muscle
İç kulağın akut iltihabı; Voltolini hastalığı (Genellikle çocuklarda görülür ve sağırlığa uzanabilir)
İstemli harekete bağlı tremor; volisyonel tremor. Bk. intention tremor.
İstemli hareket,
İki taraf spina iliaca anterior superior’lan birleştiren teorik çizginin ortasından geçen dikey hattın takriben 66.5 cm altına isabet eden nokta; Voillemier noktası (Mesaneye ponksiyon yeri),
İki taraflı uveit, saç, kaş ve kirpiklerde beyazlaşma, el ve ayak derileri üzerinde pigment kaybına bağlı beyaz lekeler oluşmasıyla belirgin sendrom; VogtKoyanagi sendromu
İç organlarda yerleşen; iç organları tutan; viserotropik.
1 2 3 4 .. 75 76 77
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü