İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
i
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1835 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
İdarann -günlük sıvı girişindeki değişikliklerden etkilenmeksizin- devamlı olarak aynı özgül ağırlıkta çıkışı; izostenüri.
İsospora cinsi parazitlerin oluşturduğu enfeksiyon; izosporoz.
Kronik angina pektoris tedavisi ve angina pektoris profilaksisinde tablet, çiğneme tableti ya da dilaltı tablet şeklinde kullanılan, nitrat grubu bir koroner vazodilatör, izosorbid dinitrat.
tıbbi çeviri
Diüretik olarak uygulanışının yanı sıra glokom ve katarakt’ta göz içi basıncını düşürmede de kullanılan bir bileşik; izosorbid,
Aynı ozmotik basıncı gösteren; izozmotik.
1- Aynı cinsiyetle ilgili; izoseksüel. 2- Aynıcinsiyetten; aynı cinsiyetin özelliklerini gösteren,
İzoserum tedavisi. M. isoserotherapy
Kişideki hastalığı tedavi etmek üzere aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum; izoterapi’de kullanılan serum; izoserum.
Aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum ile hastalığın tedavisi; izoserum’la tedavi; isoseroterapi.
Bronkospazm, astım, kalp bloku, ventriküler aritmi ve şok tedavisinde nebü-lizasyon, inhalasyon, dilaltı tablet şeklinde ya da parenteral (intravenöz, intramüsküler) kullanılan bir beta-adrenerjik reseptör agonisti; izoproter
İzoprenalin hidroklorür.Bk. isoproterenol hydrochloride.
İzopregnenon. Bk. dydrogesterone.
İzoplastik gref. Bk. isograft
İzoplastik. Bk. isogeneic.
Her iki gözde görme gücünün birbirine eşit oluşu; izopi.
İzofosfamid. Bk. ifosfamide.
İzonikotinik asit hidrazid.Bk. isorıiazid.
Tüberküloz tedavisinde, ağızdan ya da intramüsküler kullanılan antibakteriyel bir ilaç; izonikotinik asit hidrazid; izoniazid.
Bk. işomorphic.
Şekil bakımından birbirinin aynı olmahali; eş şekillilik; eş biçimlilik; izomorfizm.
1 2
3
4 5 6 7 .. 90 91 92
i
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1523 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
İç organlar ve vücutla ilgili; viserosomatik.
İç organları çalıştırıcı; iç organları göreve yöneltici; viseromotor.
İç organların aşırı büyük oluşu; viseromegali.
tıbbi çeviri
İç organlardan kaynaklanan; viserojenik.
İç organlardan herhangi birinde hissedilenağrı; viseralji.
İç organ ya da iç organ sinirlerinin uyarılması ile oluşan refleks hareket; viseral refleks,
İç organ veya iç organlarla ilgili; viseral.
İç organlar anlamına önek.
İdrarda virüs bulunuşu; virüri.
İç kulakta, kemik labirent’in ortasındaki -koklea ile yanın daire kanallan arasında kalan- oval boşluk; kulak vestibülü
İç kulak vestibülü’nün içyan duvarında, kendisinin açıldığı delikten başlayıp temporal kemiğin pars petrosa’sınm arka yüzüne kadar uzanan, içinde ductus endolymphaticus ile bir küçük ven’in yer aldığı küçük
İlkbaharda görülen; ilkbaharda oluşan; vernal.
iki gözün, karşıt yönlerde hareketi; verjans.
İki ven’in ağız ağıza getirilerek birleştirilmesi; ven anastomozu; veno venostomi.
İç kulak vestibülü’nün venöz kanını labirent venleri (venae labyrinthi)’ne boşaltan küçük venler; vestibül venleri; vestibüler venler
İç kulağın venöz kanını sinüs petrosus inferior’a ya da sinüs trans versus durae matris’e ileten küçük venler; labirent venleri
İleum’un venöz kanını, vena mesenterica superior’a ileten venler; ileum venleri; ileal venler
İki taraf iç serebral ven (vena cerebri interna)’in -splenium corporis callosi altında- birleşmesiyle oluşup sinüs rectus’a açılan ven; Galen’in büyük veni; beyin büyük veni; büyük serebral ven
İç ve dış vertebral venöz pleksusların ve omuriliğin venöz kanını ileten venlerden her biri; omurlar arası veni; intervertebral ven (Boyun bölümündekiler vena vertebralis’e, göğüs bölümündekiler venae intercostales̵
İnce örtü şeklinde; zar biçiminde; veliform.
1
2
3 4 5 6 .. 75 76 77
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü