İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
i
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1835 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Lenf düğümlerindeki retiküloendotelyal hücrelerin artışı; lenforetiküloz
Ixodes cinsi herhangi bir kene; iksodid.
1- Kenelerle ilgili; iksodik. 2- Kenelerin sebep olduğu.
tıbbi çeviri
1 – Kene ısırıklarının sebep olduğu, deri lezyonlan ve ateşle seyreden hastalık; iksodiyaz. 2- Kenelerle insana gelen herhangi bir hastalık; kenenin taşıdığı hastalık.
Çevresine sarılış gösteren bir bitki; sarmaşık
Filin, sert yapı gösteren, kremsi beyaz renkte ön dişi; fildişi.
Bel ve sırtla ilgili; lumbodorsal.
İki kısım arasındaki geçitle ilgili; iteral.
(L.): İki kısım arasındaki geçit; iter.
Kaşıntılı.
Deri veya mukoza yüzeyinde kaşıntı hissi ile belirgin durum; özellikle deri üzerindeki, kişiyi kaşımaya yönelten rahatsız edici his; kaşınma; kaşıntı,
Uyuza sebep olan mit; Sarcoptes scabiei.
1- Kaşıntı. Bk. pruritus. 2- Uyuz; uyuz hastalığı. Bk. scabies
İşeme süresince idrarın aynı hızda çıkışı; izüri.
Uterus korpusu ile uterus serviksi arasındaki daraltı gösteren bölge; uterus istmusu (Uterus istmusu’nun korpus’a açılan deliği "anatomik iç delik", serviks’e açılan deliği "histolojik iç deli
Fallop borusu (tubauterina)’nunampulla tubae ile pars uterina arasındaki daraltı gösteren bölümü; Fallop borusu istmusu
Tiroid bezinin iki lobunu birbirine bağlayan bölüm; tiroid bezi istmusu.
Bk. isthmus gyri cinguli
Gyrus cinguli’nin, gyrus parahippocampalis ile bağlantı kuran daralmış kısmı
Bk. oropharyngeal isthmus
1 2 3 4 .. 90 91 92
i
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1523 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
İç organlar ve vücutla ilgili; viserosomatik.
İç organları çalıştırıcı; iç organları göreve yöneltici; viseromotor.
İç organların aşırı büyük oluşu; viseromegali.
tıbbi çeviri
İç organlardan kaynaklanan; viserojenik.
İç organlardan herhangi birinde hissedilenağrı; viseralji.
İç organ ya da iç organ sinirlerinin uyarılması ile oluşan refleks hareket; viseral refleks,
İç organ veya iç organlarla ilgili; viseral.
İç organlar anlamına önek.
İdrarda virüs bulunuşu; virüri.
İç kulakta, kemik labirent’in ortasındaki -koklea ile yanın daire kanallan arasında kalan- oval boşluk; kulak vestibülü
İç kulak vestibülü’nün içyan duvarında, kendisinin açıldığı delikten başlayıp temporal kemiğin pars petrosa’sınm arka yüzüne kadar uzanan, içinde ductus endolymphaticus ile bir küçük ven’in yer aldığı küçük
İlkbaharda görülen; ilkbaharda oluşan; vernal.
iki gözün, karşıt yönlerde hareketi; verjans.
İki ven’in ağız ağıza getirilerek birleştirilmesi; ven anastomozu; veno venostomi.
İç kulak vestibülü’nün venöz kanını labirent venleri (venae labyrinthi)’ne boşaltan küçük venler; vestibül venleri; vestibüler venler
İç kulağın venöz kanını sinüs petrosus inferior’a ya da sinüs trans versus durae matris’e ileten küçük venler; labirent venleri
İleum’un venöz kanını, vena mesenterica superior’a ileten venler; ileum venleri; ileal venler
İki taraf iç serebral ven (vena cerebri interna)’in -splenium corporis callosi altında- birleşmesiyle oluşup sinüs rectus’a açılan ven; Galen’in büyük veni; beyin büyük veni; büyük serebral ven
İç ve dış vertebral venöz pleksusların ve omuriliğin venöz kanını ileten venlerden her biri; omurlar arası veni; intervertebral ven (Boyun bölümündekiler vena vertebralis’e, göğüs bölümündekiler venae intercostales̵
İnce örtü şeklinde; zar biçiminde; veliform.
1
2
3 4 5 6 .. 75 76 77
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü