İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 689 adet çeviri sonucu bulundu. 661 - 680 arasındaki sonuçlar:
Hemofili’yi nleyen; hemofili niteliinde kanamay durduran; antihemofilik.
Hemolizin’e kar kan serumunda oluan bir madde; antihemolizin (Hemolizin’in etkisini ortadan kaldrr).
Deri zerindeki kk kzarklk; kzark lekelerden her biri.
tibbi çeviri
Doum ncesi kanama; plasenta’nm, uterus alt segmenti’ne tutunmas (placenta previa) veya erken ayrlmas (abruptio placentae) nedeniyle gebeliin son aylarnda grlen kanama; antepartum kanama
Eritrositler zerinde eritici etkiye sahipolmayan; hemoliz yapmayan; anhemolitik.
Herhangi bir bozukluk nedeniyle kanhcrelerinin geliememesi; anhematoz.
Plazmada faktr VIII eksikliine bal olarak phtlama zamannn uzamas ile belirgin, ou kez trombosit yapsnda ve kapiller duvarnda bozukluun da elik ettii kaltsal hastalk; von Willebrand hastal; anjiyohemofl
Maddelerinierdii unsurlar, bu unsurlarn yap, miktar ve niteliklerini konu alan kimya dal; analitik kimya,
Her gn oluan; her gn meydana gelen; amfemerz.
Amerika’da yetien kenevir; Amerikan keneviri.
Bk. crossed hemiplegia
ki tipe ayrlan hemolitik streptokoklarn bir tipi; alfa-hemolitik streptokok (Genellikle az, boaz ve solunum yollarnda normal olarak bulunan alfa-hemolitik streptokoklarn virlans dktr)
Eritrosit, lkosit ve trombositlerin azal ile belirgin, deri zerinde purpura eklinde kanama odaklarnn elik ettii ar anemi ekli,
Afrika’da yetien kenevir; Afrika keneviri
Erikin hemoglobini. Bk. hemoglobin A.
Kanseri tedavi amacyla ameliyat ve nlamaya ek olarak ila kullanlmas; ilave kemoterapi
Beyin gri maddesinin baz blgelerinde nekrotik deiiklikler ve gri madde iine kanamann sebep olduu, zihinsel bozukluklar, gz kaslarnn felci sonucu gzlerde titreme ve grme bozukluklar, kusma, itah kayb, polinropa
Karn boluuna kanamann n planda olduu akut pankreatit; pankreas’ta akut pankreatit belirtileri ve kanama odaklarnn yan sra komu dokulara ve karn boluuna kanama oluu ile belirgin akut pankreatit
Viral enfeksiyonu takiben gelien, beyin ak maddesi (beyaz cevher)’inde makroskopik ve mikroskopik kanama odaklaryla belirgin -nadir grlen- akut lkoensefalopati.
Ksa srede ar kan kayb sonucu gelien anemi; kanamaya bal akut anemi
1 2 3 .. 30 31 32 33
34
35
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 955 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Baz merhem ve losyonlarn bileiminde antiseptik olarak yer alan toz halindeki bir madde; zinko oksit
Basitrasin’in inko tuzu (Antibakteriyel merhem olarak kullanlar).
(L.): Petrolden elde edilen -parafin’i oluturan hidrokarbonlara oranla daha yumuak- yarkat hidrokarbonlar karm sarms madde; vazelin (Baz merhemlerin yapsnda yer alr; ayrca deriyi yumuatc olarak kullan
tibbi çeviri
Gz iin kullanlan antiseptik merhem; kserokolliryum.
Hem erkekte, hem kadnda bulunan cinsiyet kromozomu; X kromozomu.
Deride yer yer ekzema olumas, petei ya da hematomlarla belirgin kanama odaklar grl, i organlardan kanama, bata orta kulak iltihab olmak zere tekrarlayc enfeksiyonlar, anemi, trombositopeni, lenfopeni ve hipogam
Bomacada ksrk nbetini hemen takiben grlen -horoz tne benzer- sesli soluk al.
ahsilik ve benzoik asit karmndan ibaret, mantar enfeksiyonlarnn tedavisinde kullanlan bir merhem; Whitfeld merhemi,
Hemoroidleri karmada uygulanan bir ameliyat ekli; Whitehead ameliyat,
Wernicke ensefalopatisi. Bk. polioencephalitis hemorrhagica superior.
Wernicke hastal. Bk. polioencephalitis hemorrhagica superior
Weil hastal. Bk. leptospirosis icterohemorrhagica.
Travma sonucu vulva’da oluan hematom; vulva hematomu.
Plazmada faktr VIII eksikliine bal olarak phtlama zamannn uzamas ile belirgin, ou kez trombosit yapsnda ve kapiller duvarnda bozukluun da elik ettii kaltsal hastalk; anjiyohemofli; von Willesbrand hastal
Retina’da hemanjiyom’lar olumasyla belirgin, -genellikle retina dekolman ve krle uzanan- kaltsal durum; von Hippel hastal
Kan kusma. Bk. hematemesis.
Karacierde protrombin olumasnda rol oynayan, kanamay durdurucu zellii nedeniyle hemorajik bozukluklarn tedavisinde kullanlan -sentetik preparatlan da bulunan- yada erir bir vitamin grubu; K vitamini (K grubu vitaminl
reme ilevinin normal oluunda, kas geliiminde, eritrositlerin hemoliz’ e kar diren kazanmasnda ve vcut ii eitli biyokimyasal olaylarda rol oynayan, antioksidan zellie sahip, yada erir bir vitamin; tokofero
Hastalar, evlerinde ziyaret ederek bakm ve tedavileri ynnden onlara yardmc olan hemire; ziyareti hemire,
Herpes simplex ensefaliti ile varicellazoster ensefalomiyeliti’nin tedavisinde intravenz kullanlan, ayrca gz herpesi tedavisinde gze uygulanmak zere merhemi de bulunan antiviral bir ila; vidarabin monohidrat.
1 2 3 4 .. 46 47 48
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü